Slovar pojmov, tujih in specifičnih besed

O slovarju

Slovar vsebuje razlago vulgarizmov, specifičnih izrazov, slenga in narečnih besed. To ni slovar vilinščine, čeprav je v njem veliko vilinskih besed.

Specifične besede so tiste, ki so namensko ustvarjene za potrebe sage Vitezi in Čarovniki. Zgodba se dogaja v znanstvenofantastični prihodnosti, zato sem predvideval uporabo različnih tehničnih sredstev, ki so danes samo še v domeni domišljije. Tudi vilinske besede sem označil kot specifično, saj je vilinščina Vitezov in Čarovnikov izmišljen jezik, ki izhaja iz semitskih korenov. Seveda je prav, da razložim, kaj pomenijo opombe:

  • Specifično, spec. - beseda, ki ima smisel samo v svetu Vitezov in Čarovnikov
  • Vilinščina, vil. - besede izmišljenega jezika Drugotnosti. V to skupino sodijo izrazi okultne teologije, mistike, ki so del Drugotnosti.
  • Sleng - beseda pogovornega jezika, lahko tudi specifična govorica določene skupine ljudi. V tej skupini so tudi kletvice.
  • Sleng, nem. - pogovorne besede, ki izhajajo iz nemščine.
  • Sleng, anglizem - v novejšem času je veliko novih pogovornih besed, ki izhajajo iz angleščine.
  • Mistika, religija, okultizem - specifična beseda iz navedenih področij.
  • SSKJ - vir razlage je Slovar slovenskega knjižnega jezika na portalu Fran.

Specifične besede »živijo« samo v svetu Vitezov in Čarovnikov. Vsaka podobnost z resničnimi osebami, živalmi, kraji ali stvarmi je zgolj v službi pripovedi in ni namerna.

Dodal sem tudi besede, ki so koristne zaradi izobraževalne vloge in jasne pomenske definicije. Večina pomenov je preverjenih tudi s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika s portala www.fran.si, zanj skrb Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Vilinske besede so prevedene na osnovi standardnega slovarja dr. Mary Smith: The strange laguages with the Hidden history (Oxford University 2105, 3rd revision).

Abecedni vrstni red

A B C Č D E F G H
I J K L M N O P R
S Š T U V W Z Ž  

A

Abadon – Brezno duš, nebeški vrtinec, ki požre nečiste ali neočiščene duše.

Abraham – praznovanje petdesetega rojstnega dne.

Adani – prihaja.

AEEG – spec. – ročni skener možganskih aktivnosti, ki zelo hitro operaterju pripravi celovito sliko možganskih aktivnosti preiskovanega. Deluje brezstično, na oddaljenosti do 50 m, določene aktivnosti zazna tudi do 150 m oddaljenosti od preiskovanca.

Aeral –vilinščina – plemeniti vitez, častna titula v vilinskih deželah.

Aevarg – vil. – veja hadime (gl.).

Afne guncati – sleng – Početi nekaj nekoristnega, izgubljati čas za nepotrebno/nekoristno.

Aganeal – udejanjen etir, nesmrtni del izbranega človeka v gostem vesolju. V zadnjih dnevih jim pravijo Čuvaji.

Aladali – pozdravljen, uporablja se pri svečanem pozdravljanju, izrekanju dobrodošlice ipd.

Alefbet – jezikoslovje, okultizem, teologija - hebrejska fonetična abeceda. Vsebuje 22 soglasnikov. Skozi čas se je malo spreminjala, samoglasnike je kot dodatek dobila šele v srednjem veku.

Aldeverg – spec. – V času Svetovnega cesarstva duhovno središče cesarstva z mnogimi templji. Mesto je bilo opustošeno, oplenjeno, požgano in opuščeno v času Padca leta 998 z. e. Kasneje je nastalo manjše avtonomno mesto istega imena, ki ni imelo zgodovinskega pomena.

Aledah – božanski gospod, še ena oznaka za svečenika – vladarja, ta je formalna in izhaja iz vilinskih kraljestev iz predeonskih časov. Boris je dobil ta naziv, ko mu je Aecij predal legije.

Alissa – Rajska reka, ki ločuje Kadešah od brezna Abadona. Na nebu se tako imenuje trak galaktičnega rokava, ki objema celotno nebo kot megličast trak.

Alko-norija – sleng, skoraj tradicionalno pijančevanje dela dijaške in študentske populacije ob petkih po zaključku delovnega tedna.

Ameah – mati v duhovnem smislu. Pomemben element vilinske okultne teologije. Ameah simbolizira posodo kreativnih sil, matrico razodevanja dejavnega sveta.

Amen – sleng, religija – do amena – do konca, sama beseda amen je hebrejskega izvora, pomeni tako bodi in je največkrat zaključek (potrditev) molitve.

Anomalija – motnja.

Apokalipcist – mistika, religija – pripadnik duhovne, verske smeri, ki se posveča apokaliptičnim besedilom in njihovim sporočilom o skorajšnjem koncu obstoječega krivičnega sveta in rojstvu novega in pravičnega. Ta vrsta besedil je bila aktualna zlasti na začetku našega štetja.

Arcnija – SSKJ, narečno - zdravilo.

Arest – SSKJ - zapor.

Arlingtonov inštitut – spec. – Poseben inštitut za bazične fizikalne raziskave, zlasti s področja teorije delcev in odkrivanja lastnosti delcev v okviru drugačnih temeljnih fizikalnih konstant. Leta 2042 ga je ustanovil dr. Albert Arlington, ki je razvil delo skrivnostno izginulega dr. Petra Donovana, avtorja revolucionarne teorije o valovni konstanti vesolja v okviru nove interpretacije teorije superstrun.

Asod en'izetoc – vil. – brlog zarotnikov – igra besed.

Aspirin – zdravilo proti bolečinam podjetja BASF.

Auril – zelo redka kovina – izjemno lahka, trdna in prožna. Njena posebnost je podvrženost magiji, saj se lahko »prepoji« z urokom. Za pridobivanje je potrebna precejšnja veščina. Bistvo priprave je v natančnih recepturah. Pridelavo obvladajo vilini in škratje. Edini dosegljivi rudniki so v deželah škratov in v Dilualu. Na vzhodu sta dva velika rudnika, ki sta pod nadzorom Božanskega carstva.

B

Bagae en'Mebanej – vil. - služabnik vojnega štaba, odgovoren je za delovanje štaba.

Bahejir – božji izbranec, božje utelešenje – eden od nazivov basilea

Basilea – brezspolni samostalnik, oznaka za vladarja (carja) vzhoda, predstavlja utelešenje Elejle.

BATS, ETF – spec. – Britanska oz. Evropska posebna služba za boj proti terorizmu. Takšne enote imajo v obdobju strahu pred terorističnimi napadi skoraj bianko menico za preganjanje tudi ljudi in organizacij, ki se jim ne more pripisati teroristično ozadje.

Be or not to be – sleng, anglizem – biti ali ne biti.

Begunstvo – beg mladoletnega Timeusa IV Simidala v spremstvu Georja Simidala in še nekaj pogumnih mož in žena v času Padca, ko je armada Vesoljnega carstva zasedla Wendenburg in končala tisočletno svetovno vladavino človeškega cesarja in vilinske kraljice.

Bekal – vil. - uvid, videnje, uvideti, dojemljivost, dojeti, dojemanje.

Bemej – zemljiški vladar v Medalarju (hesed malahid)

Berek oezed et'šaeviz – Klic k orožju in bojnem duhu lahko prevedemo ta zeolski bojni klic.

Berešit bara elohim et hašemaim vet haarec – teologija, mistika, religija - prve besede hebrejske Biblije, ki so ohlapno prevedene v Na začetku so bogovi ustvarili nebesa in zemljo. Seveda je to silno ohlapna interpretacija, ki slabo pije vodo v luči takratne kabalistične tradicije.

Bestica – angl. – najboljša prijateljica.

Betica – SSKJ - glava.

Bič – sleng, anglizem, vulgarizem, prostitutka, predvsem pa tudi nepopularno dekle, nedostopno ipd.

Bikov drek – sleng – izhaja iz bull shit , kar pomeni nakladanje, prazno govoričenje.

Birič – preganjalec, priganjalec, običajno nekdo, ki priganja k nečemu.

Bordel – javna hiša, stavba, kjer se ponujajo seksualne usluge, v slengu pomeni tudi prostor razvrata.

Bozon – fizika; eden od osnovnih gradnikov, ki definirajo naravo materije vesolja.

Brexit – politika – začasni izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije na prelomu 20-tih let 21. stoletja. Ob njenem nastanku Evropske zveze na začetku 40-tih let 21. stoletja se je Velika Britanija pridružila kot zunanja članica s posebno obliko varnostnega in ekonomskega pakta.

Brezkrvni – ljudje in pripadniki drugih ras, rojeni brez svobodnjaškega statusa. Poniževalna oznaka za vse, ki nimajo plemenitega porekla.

Brifing – sleng, anglizem, sestanek, dogovarjanje, usklajevanje.

Brihta – SSKJ, sleng – pameten, bister.

Broken ingliš – sleng, angl. – govorjena angleščina z močnim neangleškim (neameriškim) naglasom. Tipični, pravzaprav značilni primer »broken ingliš« je angleška govorica azijskih ali latino govorcev.

Brozga, brozgica – sleng – pijača slabe kakovosti.

Brzinsko – sleng, hitro, pospešeno.

Bulšitanje – slengovski anglizem – govorjenje neumnosti, nakladanje. Beseda izhaja iz fraze bull shit, ki pomeni bikov drek in na angleškem govornem področju pomeni govorjenje neumnosti in nakladanje.

C

Cahat – vil., spec. - Carska vojaška enota, šteje okoli 6000 orkov, kačjeglavcev ali goblinov.

Cahatok – poveljniški oziroma stražarski odred. Običajno šteje med 700 in 1000 posebej vzgojenih orkov in vsaj 100 Set'Arusov.

Cajtengi, cajt'ngi – narečna beseda za časopis, izhaja iz nemščine.

Centurij – zgod. – vojaški čin v rimski vojski. Centurij je poveljeval taktični enoti stotniji, ki je sprva imela 100 mož, kasneje pa 60 – 80.

Cesarstvo Shedanija – dedič nekdanjega Svetovnega cesarstva. PO padcu nekdanjega Vesoljnega carstva se Svetovno cesarstvo ni nikoli več obnovilo.

Civitas Celeia – zgod. – rimsko mesto, osnovano na keltski Keleji, ki postane Claudia Celeia, ko je leta 45 n. št. od cesarja Klavdija dobila mestne pravice. Mesto so imenovali tudi mala Troja – Troia secunda, kar vse pove o izrednem pomenu mesta v rimskem času. Konec antične dobe se je zgodil v 5. in 6. stoletju, ko je bilo mesto porušeno in je utonilo v pozabo vse do vzpona celjskih grofov. Na mestu antičnega mesta je danes Celje.

Cimer – SSKJ, sleng – sostanovalec, običajno kot sostanovalec v študentski sobi.

Cipa – SSKJ – slabšalno, vulgarno za prostitutka.

Cipasto – sleng – pridevnik, izpeljan iz cipa.

Cirozna jetra – SSKJ – izpeljava iz ciroza jeter. Bolezen jeter, običajno zaradi tvegane in pretirane konzumacije alkohola, zlasti žganih pijač z visoko vsebnostjo etanola.

Coprnija – negativni izraz za čarovnijo - coprnica – slabšalni, poniževalni naziv za dekle ali žensko.

Cosplay – oblačenje v kostum priljubljenega domišljijskega lika. Gre za kreativni in zahteven konjiček ljudi vseh starosti. V svetu obstaja veliko konvencij, namenjenih tudi ali samo cosplajerjem.

Č

Časovnica – SSKJ – vnaprej opredeljen časovni razpored, časovna os, časovni načrt zaporedja opravil.

Čest, često – SSKJ - pogost, pogosto, pogosten.

Češplja – nagajiv izraz za ženski spolni izraz.

Čiken – sleng, angl. – strahopetec (gl. tudi pusi).

Čorba – srbizem – tekoča jed, običajno iz več različnih sestavin (meso, zelenjava ipd.).

Črnuharski – sleng – poniževalni, rasistični izraz za temnopoltega.

Čuvaj – udejanjen aganeal v človeškem telesu. Aganeal se spoji z izvirno osebnostjo in živi v simbiozi. Ko človek biološko umre, aganeal najde drugo telo.

Čuza – slengovski izraz za ječo, zapor.

D

Daleron – zdravilo proti bolečinam v prosti prodaji.

Damejah – spec. – strašna temeljna sila Megšelema (gl.), vedno sta dva, kar ustreza dvema stebroma vhoda v osrednji del svetišča Emen Mabemot na Tarafu (gl.).

Damejaha sta personifikacija temeljnih sil Megšelema. Vedno sta dva, eden za aktivno, drugi za pasivno manifestacijo neskončnosti. Gre za izjemno močni entiteti, ki sta sposobni neodvisnega in samostojnega delovanja še pred udejanjenjem Elejle. Damejaha ustrezata duhovnemu pomenu Mogosa in Lebenoha, lun Elem Jereda (Drugotnosti), a je simbolika teh razmerij silno zapletena. Teologija damejahov se še vedno izmika definicijam. Nekateri strokovnjaki, zlasti dr. Abram Goldstein, so izpeljali zanimivo teorijo o poreklu troedinega boga, ki je del marsikatere religije. Po tej teoriji je za navdih služilo trojstvo Elejla in obeh damejahov. Ta teorija se je pojavila v času, ko so v ruševinah Diweje našli namige o prazgodovinski inkarnaciji trojstva Megšelema. Zgodila naj bi se okoli 25.000 let p.z.e.

Teologija damejaha je silno zapletena.

Dasa – frajer, pomembnež, mogočnež

Debil – oznaka za umsko zaostalega človeka, vulgarni izraz za nekoga, kis e mu želi pripisati umska zaostalost; debilnost – stanje duha, uporabljeno v vulgarnem izražanju; debilček – žaljivka, večkrat v kontekstu »pridnega«, oziroma takšnega, ki ni podvržen delanju težav, ipd.

Definitivno – SSKJ – dokončen, dokončno, dokončano, končna rešitev, zagotovo tako.

Demešek – vil., spec. - temni val, zlo, prihajajoče zlo, ena od oznak za damejahe in kerkeše.

Desperados – sleng – morilec.

Det'lajns – sleng, anglizem, rok izvedbe, zadnji rok izvedbe.

Deviacija – SSKJ – odmik od normalnega, motnja, odklon.

Devica, devičnik – ženska oz. moški, ki je še brez izkušnje spolnega odnosa.

Devocija – privrženost v verskem pomenu besede.

Dilitati – sleng, anglizem, izbrisati, odstraniti

Djuk – (anglizem) slengovski izraz za frajerja.

Domina – posebna spolna praksa, ženska igra gospodarico, moški pa njenega služabnika, večkrat so prisotni elementi sadomazohistične prakse. V tem primeru ženska biča, moški igra vlogo trpečega sužnja.

Drek – vulgarizem – iztrebek, blato.

Drinknil – sleng, anglizem – spil, popil; drink – pijača

Drkanje – vulgarizem, samozadovoljevanje moških

Drugotnost – Popularno ime za Elem Jered, splošno pa gre za redko vesolje drugačnih vibracij, kot je naše. Eksperimentalno je obstoj tega sveta dokazal jordanski fizik dr. Mohamed Selimi. Žal je akademska znanost njegovo delo dolgo časa spregledovala, a so mu na začetku 22. stoletja priznali prvenstvo in po njem imenovali temeljni delec Drugotnosti – Selimijev bozon.

DSO – družba - Dom za starejše občane, po domače, dom upokojencev.

Duhovitnost, duhovitniško – zbadljivka za modno in potrošniško duhovnost. Tovrstne duhovne smeri so običajno brez praktičnega učinka in bolj sodijo v sfero iluzionizma.

Duri – SSKJ - vrata.

Dvojka, dati dvojko – sleng, nekoga zavrniti, običajno v kontekstu osvajanja, oziroma dvorjenja. Beseda se občasno uporablja tudi v kontekstu zavrnitve prijateljstva, druženja ipd.

Dvorni knez – majordom dvora, položajni naziv, se ne deduje in ga lahko zaseda tudi liberos (napr. Artus Orwen v času Leona Simidala v zadnjih letih Cesarstva Shedanije).

Džanki (junkie) – sleng, SSKJ – odvisnik od mamil (gl. šus, drogeraš).

E

Edamiti – spec. – rasa humanoidnih bitij na skrajnem zahodu edine znane celine Elem Jereda. Od Padca se razvijajo ločeno od ostalega sveta.

Edemej – vil. - človek, Edemejin – človeštvo.

Ekonomika diferenciacije – Ekonomska teorija, ki je nastala med leti 2030 in 2035 in dobila svojo politično uveljavitev po letu 2045. Bistvo te teorije je, da se ljudje ne rodijo z enakimi možnostmi in da mora sistem na osnovi diferenciacije pomagati tistim, ki izkazujejo več sposobnosti. Znamenit Langrov aksiom pravi: »Država mora sposobnim pripraviti oprimke napredka in istočasno nesposobnežem preprečiti zlorabo.« Politiki, ki sledijo tej ekonomski teoriji, radi ponavljajo ta aksiom in ga implementirajo v zakonodajo. Slovenski pripspevek k tej ekonomski misli je t.i. sistem socialnih uteži. V praksi gre za sistem progresivne socialne subvencije. Več, kot vložiš v socialne pravice, več primakne še javna blagajna. Če se zavaruješ 10 € na mesec, država primakne 5 €. Če pa je tvoj vložek 100 €, država primakne 200 €. Poseben dodatek so t.i. oprimki. Če imaš z 10 € mesečno pravico do 2000 € zdravstvenega stroška, imaš s 100 € skoraj 100.000 €. Temu je finančni minister leta 2062 rekel 'progresivno nagrajevanje odgovornih'.

Eksorcist – religija, SSKJ - izganjalec hudiča, od Cerkve imenovan izganjalec hudiča.

Eksorcizem – religija, SSKJ - Izganjanja hudiča ali zlih duhov iz ljudi, predmetov in prostorov. Izganjanje izvaja eksorcist, v krščanstvu je duhovnik ali oseba s posebnimi sposobnostmi, ki s pomočjo molitev, posvečene vode, zaklinjanja, krščanskih simbolov, relikvij itd. poskuša izgnati hudiča oz. zle duhove iz obsedene osebe.

Eksport – tujka pomeni izvoz.

El – ime za boga, stvarnika, nedoumljivo silo ustvarjanja vsega.

Elahjakil – bog-kraj, bogokralj, torej vladar, ki je hkrati tudi bog. Basilea je bogokralj in prvosvećenik samemu sebi. Kot takšen ima absolutno oblast, je predmet čaščenja in odreja religijo, ki ga časti.

Eleh tasak – spec., vil. - Elov edini, eden od nazivov za Mešaraha.

Elejla vet Damejah nandi, Elejla at jakil Edanim - Elejla in Damejahi prihajajo, Elejla je kralj svetov – tako se je Sandri predstavila podoba, ki je prekinila njihov obred iniciacije.

Eleh tasak – Elov edini, eden od nazivov za Mešaraha.

Elejla – spec. - Udejanjenje Megšelema (gl.), kaosa in nasprotovanja smislu razodetih vesolj. Teologija je silno nedorečena in polna subjektivnih interpretacij in slabo dokazanih domnev. V resnici še nobena študija ni dovolj natančno opisala narave udejanjenja Elejle in njene, oziroma njegove vloge. Obstajajo samo splošne teološke študije, ki temeljijo na eni od interpretacij nekakšnega zanikanja Ela (boga). Elejla vlada dvema damejahoma in sedmim kerkešom, silam Megšelema. Elejla je temeljni pogon Megšelema, sveta lupin in energijo črpa preko zatabov (gl.), temnih talismanov lupin. Posebej skrivnostna je vloga t. i. skritega (sedmega) kerkeša v teologiji Elejlinih vplivov.

Elem en šaeviz - svet duhov v vilinski okultni mitologiji. To je podsvet duhovnih vplivov, ponekod ustreza kopreni med Megšelemom in Abadonom. Teologija tega pojma ni čisto jasno razložena.

Elem Jered,Hadeš ošak, mades en Elem Jeder - Svet Drugotnosti, Sveti dar, Mogočniki Drugotnosti.

Elemental – okultizem, nižja elementarna sila ognja, vode, zraka ali zemlje. V vilinski magiji gre za fazni fragment, identificirane kot energija elementa.

Elešej – elitni plemeniti gardist. Posebna dedna kasta bojevniškega plemstva. Elešeji izvirajo iz Svetovnega cesarstva kot osebna cesarjeva straža. V novem eonu je to straža cesarja Shedanije in ob nastopu Mešaraha še posebna stotnija za njegovo varovanje v času bivanja na Zahodu.

Eliša – rajsko mesto za bogu zveste ljudi. To posebno mesto je nad Neskončnim drevesom.

El en'jabavun – božja sodba.

Emanacija – duhovnost, religija, SSKJ - izžarevanje, razširjanje, sevanje, žarčenje oddajanje (duhovne) energije.

Emen Mabemot – spec., vil. - Varuhi pekla, puščave. Poseben verski red iz Starega cesarstva. Njegova posebnost je bila nasilna menjava svečeništva na vsakih 20 let. Ključni trenutek je bil dvoboj starega z novim leceohom, vrhovnim svečenikom. Čas je bil tempiran na trenutek, ko je stari svečenik fizično najšibkejši in novemu ne predstavlja posebej zahtevne ovire. Po odstranitvi starega svečenika nove svečenice pobijejo še vse stare svečenice (lietzeto, svečenici Mogosa in Lebenoha in sedem Čuvajk skrinje zatabov).

En'gebmon mahgeja – vil. – poverilnica člana (pripadnika). Običajno je janimak (gl.) simbol članstva z glasovalno pravico v jadagetu ali sorodnem svetu.

En'helašet neš – vil. – vilinska duša.

En'helašet šemetoc – vil – vilinska razsodnost.

En'lahcoi iglakea - vil. – Trgovinski patent, pravzaprav pogodba o trgovski izmenjavi. Ena najbolj znanih pogodb je pogodba med Arimojo in Škratjim kraljestvom, podpisana v času Vesoljnega carstva.

En'mabomet rakmabith – vil. – peklenske grobnice.

Enohijana – okultizem - posebna veja okultizma, verjetno gre za najmočnejšo in najbolj direktno metodo psihične magije zahoda. V delujočo obliko jo je spravil dr. John Dee s pomočjo izjemnega vidca Edwarda Kellyja v 16. stoletju v Angliji. Enohijana je razdeljena na tri sisteme: 1. Etirji, teh je 30(gl.). 2. Stražni stolpi – 4 elementarne tabele za priklic energij angelov drugih elementarnih bitij. 3. Mistična heptarhija – verjetno najmanj raziskan in skoraj popolnoma nepubliciran del in je uvod v angelske ključe in planetarne tabele.

En'rešgematok – vil. Duh modrosti.

En'sehi Helašet edanim jobogea – vil. – zgodba o svetovni vilinski vladavini.

En'tašot ševiz - vil. – magijski prenos duhovnega bistva v drugo telo.

Enigma – uganka.

Eon – SSKJ – vek, doba, v praksi dolgo časovno obdobje

Eretz Israel – hebr. – zemlja Izraelova, eno od imen tradicionalne Svete dežele.

Etir1 – sile božjega (Elovega) vpliva – etirjev je deset. Etirji imajo dvojno naravo kot vse emanirane stvari pojavnega vesolja. Ena od oblik je aganeal – udejanjen etir, torej etir, ki se spoji z živim telesom in živo dušo.

Etir2 - okultizem – V enohijanski magiji (enohijani gl.) obstaja 30 etirjev, posebnih prostorsko-časovnih entitet (etrov). V vilinski okultni teologiji jim ustrezajo etiroh, 30 vibracij multidimenzionalnega čas-prostora.

Eon – dolgo časovno obdobje, v Drugotnosti označuje zaključen časovni okvir.

Esesovka – sleng, disciplina in predanost cilju, beseda izhaja iz nacističnega vojaškega reda, imenovanega Eses, za simbol je uporabljal dvojni runski S. Esesovci so bili strogo arijskega porekla in njihova temeljna naloga je bila iztrebljenje vsega nearijskega. To je bila zločinska organizacija v okviru Tretjega rajha (Nemčija 1993 – 1945), vodil jo je Heinrich Himmler. Vojaški red se je proslavil z milijoni pobitih civilistov in fanatično disciplino.

F

Faca – sleng, angl. – glavni, pomemben, obraz (face) ipd.

Fafanje – vulgarni izraz za oralni seks, fafačica – vulgarni izraz za žensko udeleženko v oralnem seksu; fafaška šoba – vulgarni izraz za objekt oralnega seksa.

Fajt – sleng, anglizem – pretep, tepež.

Fak – angl., sleng – kletvica, ko je nekaj narobe.

Fakersko – sleng, angl. – slabo, pokvarjeno.

Faking – slengovski izraz za presneto.

Falanga1 – spec. osnovna vojaška enota v večini človeških dežel. Vsaka je sestavljena iz 10 stotnij s po 100 lemiki (skupaj 1000 lemikov). Falange so lahko konjeniške, lokostrelske, suličarske ali mečevalske, nikoli niso mešane. Falange mašagov so manjše, sestavljene so iz 5 do 7 stotnij, vendar so lahko tudi mešane. Spredaj so štiri suličarske in mečevalske, a zadaj sta do dve lokostrelski stotniji.

Falanga2 – SSKJ – 1) bojna skupina pri starih Grkih, 2) skupina ljudi z enakimi interesi, 3) španska fašistična stranka.

Fan, fen – sleng, anglizem, ljubitelj.

Fasati – dobi.

Fearig Edanim – vil., spec. – Naš svet, imenujejo ga tudi Onostranstvo. V primerjavi z Drugotnosti (Elem Jeredom) je precej gostejši in snov iz Drugotnosti v našem svetu potrebuje ogromno energije, da ohrani svojo strukturo. Zaradi te lastnosti je pri nas psihična magija silno omejena.

Fedajin – borec, ki se žrtvuje, brezpogojno predan svojemu cilju, izhaja iz muslimanskega sveta – NE ZAMENJEVATI ZA SAMOMORILSKE NAPADALCE.

Fedajin nenaui elešeh – smrtna straža, osebna garda Mešaraha, vzgojena in izurjena za brezpogojno izvrševanje poslanstva – služenje in varovanje Mešaraha.

Fekalije – odpadek, večinoma iz iztrebkov.

Fensi – sleng, anglizem, fino, dobro, odlično ...

Feol en'hajakit – neprekinjeno razodevanje, tok neprekinjenega procesa v večnem trenutku zdaj. Pomemben del vilinske okultne teologije.

Fiksanje – drogiranje, jemanje psihoaktivnih snovi, mišljene so predvsem prepovedane snovi.

Filing – sleng, anglizem – občutek; bed filing – slab občutek (takisto anglizem)

Flikniti – večinoma narečno, pomeni umreti, steči, udariti, pasti, prevrniti se ipd.

Fortuna – sreča, v Antičnem Rimu je bila Fortuna boginja sreče.

Foter – SSKJ, sleng - oče.

Frača, fračica – sleng – poniževalni izraz za dekle, običajno v kontekstu spolnosti in lahkoživosti.

Frajer –SSKJ (tudi sleng) – mlajši moški z vpadljivim videzom in vedenjem, glavni, pomemben, neodvisen ipd.

Frajla – narečno beseda iz nemščine, pomeni ženska, dama, dekle.

Iti v franže – narečni izraz za razpad, propad nečesa.

Frdaman – SSKJ, kletvica – presnet, preklet.

Frend – sleng, anglizem, prijatelj.

Frendica – sleng, angl. – prijateljica.

Frik – sleng, angl., SSKJ – poznavalec, zasvojenec z neko dejavnostjo (fizikalni frik, računalniški frik), čudak zaradi vedenja ali videza.

Frikasti gizmo – sleng, spec. – namenska visokotehnološka naprava.

Fris – SSKJ – slabšalni izraz za obraz.

Frižider – sleng, hladilnik

Fufla – narečno - žensko spolno območje telesa. Ponekod rečejo, da so fuflaste ženske tiste, ki »rade dajo«.

Fundamentalno – SSKJ - osnovno, temeljno, pomeni tudi popolno (fundamentalno) razlikovanje.

Fuk, fukanje – vulgarni izraz za spolni odnos.

Fukotožje, fukotrebnost – vulgarni izrazi za željo po spolnih odnosih.

Fukotožni piflar – sleng, vulgarizem – fukotožje je vulgaren izraz za nepotešeno željo po spolnem odnosu, piflar je žaljivka za ljudi, ki dajejo prednost učnim uspehom pred zabavo.

Ful – sleng, anglizem, polno, veliko

Furati – narečno – peljati, voditi; fura – pelje; odfura - odpelje.

G

Galadari – vil. - prevzvišeni, vilinski plemič, vilinska veličina

Game over – sleng, konec igre, zaključek, konec je.

Gandža – sleng, indijska konoplja, joint (gl.) indijske konoplje.

Gate – SSKJ – spodnje hlače.

Gebmon – vil. – poverilnica, pooblastilo.

Gej – homoseksualni moški.

Gelaji – dvorezen kratki meč, izdelan iz znamenitega lahkega, a trdnega zeolskega jekla, večinoma ga nosijo ženske.

Gematrija – mistika, okultizem – metoda numerične analize (hebrejskih, grških) besed ali povedi. Besedi (povedi) z isto gematrijsko (številčno) vrednostjo so v medsebojni alegorični ali metafizični povezavi).

Gentleman – SSKJ – moški plemenitih lastnosti in uglajenega vedenja (izhaja iz angleščine).

Gizdalin, gizdalinast – SSKJ – moški, ki se pretirano skrbno oblači in se ošabno obnaša, pomeni tudi domišljavega in nečimrnega človeka.

Gizmo – sleng – tuja, podtaknjena (visoko)tehnična naprava, katere delovanja ne poznamo.

Gladimis – od Gelaja za tretjino daljši meč, dvorezen, izjemno lahek, izdelan iz zeolskega jekla ali aurila.

Gobcanje, gobezdanje – vulgaren izraz za govorjenje, pripovedovanje, največkrat v kontekstu nekoristnega nizanja besed.

Goleak – vil. - vilinski umetni težko oklepljen vojak. Vilinski rešmeagi jim vgradijo določeno avtonomijo in so običajno specializirani za določene vrste bojnih nalog (lokostrelci, suličarji, mečevalci, lahki jurišniki ipd.), zato na bojišču nastopajo brez neprekinjenega vilinskega nadzora, skoraj kot živi lemiki (vojaki). Goleaki so sorodni gulethom (gl.), ki pa so pripravljeni za raznovrstnejša opravila.

Golem – vilinščina – umetni vilinski vojak, večji in bolj oborožen od gulethov (gl.) in goleakov (gl.). Posebej zanimivi so veliki golemi na znamenitem Zidu, ki so težko oboroženi in oklepljeni. Običajni golemi so visoki okoli pet metrov, tisti na Zidu pa tudi do dvajset metrov ali celo več.

Goblin – popolnoma neporaščeni dvonogi humanoidi, visoki do 150 cm, težki do 50 kg, v ustih imajo kot britev ostre zobe, ki se sami obnavljajo. So izjemno vitki s trdimi, a tankimi kostmi. Veljajo za zelo inteligentne, vendar so brez empatije. Živijo v plemenih, so izjemno spretni pri ročnih delih in okretni v boju. Imajo dar za nabiralništvo.

Gohesi – posebna kasta visokoraslih temnopoltih hendvejskih bojevnikov. Udinjajo se kot najemniki. Oboroženi so z veliko sekiro in dvema ukrivljenima mečema. Na čelu imajo zarisan simbol sonca, ki predstavlja luč bojevniškega razsvetljenja.

Goveja muzika – sleng – omalovažujoča oznaka za slovensko narodno zabavno glasbo.

Gozdarji (Severnjaki izven Zeolije) – maloštevilna človeška rasa, živijo v severnem mejnem pasu pri vilinskem Zidu Po legendi naj bi bili Gozdarji v človeška smrtna telesa ujete vilinske duše.

Gozdni vilini (temni vilini) – temnopolti vilini, živijo južneje od Mealkuda, njihova magija je bolj usmerjena v sobivanje z naravo.

Grande – sleng – veliki, veličastni (recimo grande finale – veliki finale).

Grdavž – omalovažujoča oznaka za človeka.

Ground zero – sleng, ang., angleščina – točka nič, ničelna točka – običajno gre za središčno točko udara, eksplozije večjih razmer.

Guleth – mehanski mož, umetno ustvarjen vilinski služabnik. Vilini so popolnoma odvisni od teh izdelkov svoje magije. V času Vesoljnega carstva so začeli izdelovati tudi bojne gulethe. V vojnih nalogah so imeli pomožne vloge, kot stražarji, spremstvo, zaledne enote ali podpora bojnim akcijam.

H

Habibi – arabsko, ljubkovalno – prijazni, prijateljski mož, tudi ljubimec, fant (habibti – ljubimka, punca).

Had – mitologija – podzemlje in bog smrti v starogrški mitologiji.

Hadima – vil., spec. – belolistka, sveto vilinsko drevo z belimi vejami in srebrnimi listi. Vagom jesodem so črni plodovi, t. i. plodovi obstajanja. Drevo jih ima deset. Ponekod so upodobljeni nešepog jesodem, popki obstoja, teh je na vseh upodobitvah po trinajst. Veje hadime so aevarg (gl.). in se iz njih naredi zengah (gl.), kraljevska krona vilinskega jakila ali rešgeja (rešgeje).

Ha'Galila – hebr. – Galileja (gl.)

Hakathem – vilinščina – spolna igrača, prostitut, prostitutka.

Halaja – vil. - življenje.

Halaj vet nasig en'halaj – živi in pusti živeti, eno od načel vilinske magije.

Handlanje, hendlanje – sleng, angl., SSKJ – ročno upravljanje, delati ročno, rokovati s čim.

Harebo – kratek zastrupljen meč, temeljno orožje elešejev v drugem tisočletju cesarstva Shedanije.

Hašišarska mistika – spec. – nadčutna zaznavanja pod vplivom psihoaktivnih snovi, v konkretnem primeru pod vplivom hašiša.

Hašenah – obod Megšelema, vrata v središče Megšelema, tako se imenuje tudi preddverje templja Emen Mabemot na Tarahu.

Healalea El – vil., spec. - hvaljen El (bog).

Hecati –SSKJ – šaliti, za šalo prikazovati nekaj neresničnega kot resnično.

Hedeškeji – vilinščina – svetokrvni, svetokrvno, pripadniki cesarske rodbine.

Hekanje – vdiranje v računalnike, omrežja in programe, gre za računalniško tehnologijo, ki ima negativni prizvok zaradi nezakonitega vdiranja v informacijske sisteme. V pozitivnem pomenu gre pri hekanju tudi za iskanje presenetljivih programskih rešitev. Eden od ciljev hekanja so tudi podatki.

Helzes – pleskavici podobna jed. Mleto meso vsaj dveh vrst živali se zmeša z zelišči in soljo ter malo podimi. Najbolj je cenjen quelverški helzes.

Hedšot (headshot) – anglizem; žargonska beseda izhaja iz igračarske scene in pomeni kritični zadetek v glavo, ki prinese največ točk.

Hendveji – ljudstvo izhaja iz Južnega Norogha, kasneje se razširilo še na Severni Norogh in še nekatere dežele. Gre za vojaški narod, zato so odlični vojščaki, hrbtenica vojske Božanskega carstva. Hendveji so mirno asimilirali ljudstva, kamor so se naselili. Čeprav izhajajo iz temnopolte rase, nimajo vsi rodovi enake polti. Severni del poselitve je popolnoma svetlopolt. Hendveji niso rasna, temveč so bolj civilizacijska, jezikovna in tudi politična skupnost. Po nastanku Božanskega carstva so Hendveji hrbtenica vojske.

Herezija – religija – krivovesrtvo, kriva vera, vera, ki ni v skladu z dogmo in doktrino. Heretik je oseba, ki prakticira in širi krivoverstvo.

Herot – vil., spec. – naziv za carskega guvernerja. Izhaja še iz časov Vesoljnega carstva, ponovno je prišel v uporabo z nastopom Božanskega carstva. Herot je bil zastopnik meašike in basilea in posrednik med lokalnim zemljiškim gospodarjem tezgejem oziroma jekibom (kronskim princem, gl.). V sodobnem Svetovnem cesarstvu gre za zastopnika Trona, izvajalca cesarske oblasti na podrejenih ozemljih.

V vilinskih kraljestvih je uveljavljen izraz tesakogout (gl.)

Hesed malahid – zemljiški vladar, drugi nazivi – bemej (Zeolija, Centralna marka v Shedaniji), mahdi (Dilual), mešel (Cesarstvo Shedanija, kjer je malce več od bemeja centralne marke). Hesed malahidi imajo lastno vojsko, sodstvo in pravni sistem. S cesarsko ali kraljevo oblastjo imajo podpisane patente z jasnimi določili o obveznostih in pravicah ter načinu urejanja odnosov.

Hepi end – sleng, anglizem – srečni konec.

Higgsov bozon – fizika delcev – osnovni gradnik, nosilec Higgsovega polja, ki prežema celotno gosto vesolje. Leta 1964 je njegov obstoj najavil škotski fizik Peter Ware Higgs. V medijih Higgsov bozon imenujejo »božji delec«.

Himog – vilinščina – sel, kurir, odposlanec.

Hipokrit, hipokrizija – SSKJ - hinavščina licemerstvo, krščanstvo: pridiga o krščanski morali, a živi daleč od tega.

Holi – sleng, anglizem, sveto, sveti, ipd.

Holi fak – angl., sleng – kletvica.

Holo-efekt – spec. – tablica predvaja holoprojekcijo, kjer so točke projekcije občutljive na dotik.

Holozaslon – 2 mm debela aktivna plast, ki je predvajala globinsko sliko s sposobnostjo globinske zaznave dotika. Standardni namizni zasloni so imeli premer med 24 in 35" in aktivno globino med 3 in 8". Obstajali so tudi variabilni hišni medijski zasloni.

Horus – mitologija - Hor se je prvič dokumentirano pojavil kot bog zaščitnik Nehena v Gornjem Egiptu. Bil je prvi nacionalni bog, povezan predvsem s kraljem, na katerega so takrat začeli gledati kot na manifestacijo Hora v življenju in Ozirisa po smrti. Hora so imeli za sina Ozirisa in Izide in je igral ključno vlogo v Ozirisovem mitu kot Ozirisov naslednik in rival njegovega morilca, boga Seta. V drugem izročilu je njegova mati in včasih žena boginja Hator. V egipčanski mitologiji je imel več vlog, med katerimi so bile najpomembnejše vloge boga neba, vojne in lova. Obstaja precej analogij med Izido in Horusom otrokom ter Marijo in Jezusom.

Najpogosteje je upodobljen kot sokol selec.

Hospi'tl – sleng, anglizem – bolnišnica.

Hrskanje – škrtanje (ozki, rezki glasovi).

Hudith – vilinščina – vrsta pajčolana za zakrivanje plemenitih vilink.

I

Iber – tujka nemškega izvora – glavni, najvišji, nad; napr. iber šef, iber strokovnjak, iber revež ...

Iblepei – vez med ravnmi emanacije, vez med svetovi, vesolji, gre za posebno obliko podprostora, kjer sta čas in prostor 0.

Idokob – vil. – svetišče.

Ifogot – vil. - strah, groza, urok groze, temni urok.

Igmot – temni portal.

Ihelot – duh lažnega boga, razodetje lažnega boga, običajno ime za damejaha ali kerkeša.

Ilejet – nočna mora, nočna smrt, zli duh

Imepei li healalea en medrian - Danes bodo blagoslovili legijo.

Impresionirati – SSKJ - vzbuditi močan vtis (tudi čutni vtis).

Infinito Deus Lux – (latinsko) – neskončna božja luč, pojem okultnega misticizma. Bog je vsepovsod, je v vsem in vse je del boga (približni pomen).

Indigo otroci – sociologija – teorija o posebnih otrocih, ki je bila posebej popularna okoli preloma tisočletja. Spec. – indigo otroci so se pojavljali v generacijah, zadnja se je rodila konec 40-tih let 21. stoletja, kot Elejlino iskanje primarnega utelešenja v gostem vesolju.

Infinito Deus Lux – (latinsko) – neskončna božja luč, pojem okultnega misticizma. Bog je vsepovsod, je v vsem in vse je del boga (približni pomen).

Inkarnacija – duhovnost – utelešenje v dobesednem ali mističnem pomenu.

Inkvizicija – religija, SSKJ – Ustanova, ki jo je ustanovila Rimskokatoliška cerkev, namenjena je bila preganjanju krivoverstva. Cerkveno sodišče od 12. do 18. stoletja za preganjanje krivovercev.

Intermezzo – sleng, SSKJ – pavza, predah, nekaj vmes za prekinitev, pavzo. 1) Obdobje, običajno krajše, kjer so značilnosti drugačne kot prej in kasneje. 2) obsežnejši instrumentalni odlomek v operi.

Insertati – sleng, anglizem – podtakniti, vstaviti, dodati.

Inu – starinsko, veznik in.

IoT – Internet of things, tehnologija – Internet stvari, zametki tehnologije so se pojavili v drugem desetletju 21. stoletja. Pomemben preboj v omrežje povezanih različnih naprav in stvari se je zgodil po uvedbi storitvenega omrežja, ki je nadomestilo klasični internet. Vsaka, v omrežje povezana stvar ima lastno tehnično SIM kartico, ki omogoča neodvisno samodejno povezovanje glede na vgrajene aplikacije.

Ipua – beda, nizkotnost.

Ipuea – vil. zdravilna magija, čudež, sveto znamenje.

Ipuea halaja – vil. – magija življenja, magija, ki omogoča duhu, da se utelesi. Ena od najsvetejših veščin, ki še vedno ni dokumentirana ali raziskana.

Iritiranje, iritacija – sleng, SSKJ - moti, draži, neprijetno vznemirja, gre na živce, draženje.

Isitah – vil., spec. - poveljniški šotor, v edamitskih deželah vojni štab.

Ismag lemikom – veteran poklicne vojske (preko 15 let službe).

Itaq – sleng, itak, tako

Ithos – zbor, tudi pevski zbor, pevski zbor - poniževalno za nasprotno vojsko.

Itios en'keji – vil. – obredna krvna daritev.

Ivadeak – vil. - kodeks, pravilo obnašanja, nenapisano pravilo.

Izi – sleng, preprosto, sproščeno, neprizadeto.

Izogoh – vil. - zastrašujoča sila, strašna sila, temna sila, temni plašč.

Izotopična (izotopska) metoda – spec. – Izotopska metoda preiskave artefakta z analizo vsebovanosti izotopov določi starost, poreklo in tudi zgodovino artefakta. Trenutno tehnologija še ne omogoča dovolj natančnih analiz, ki so omenjene v knjigi. Mogoče najbolj znana metoda je datiranje na osnovi meritve vsebnosti C-14. Običajni ogljik, C-12 ima 6 protonov in 6 nevtronov, C-14 pa 6 protonov in 8 nevtronov in ima razpolovno dobo cca 5700 let in se s t. i. beta razpadom spremeni v stabilni dušik (N-14). Datiranju na osnovi vsebnosti C14 rečemo radiokarbonsko datiranje.

Izotop – kemija, fizika – skoraj vsi kemijski elementi imajo ob enakem številu protonov različno število nevtronov. Izotopi istega elementa imajo identične kemijske in fizikalne lastnosti, a različno atomsko maso zaradi različnega števila nevtronov.

J

Jablet – hiša, tudi rodbina (obredna vilinščina).

Jadaget – vil. – zbor zemljiških vladarjev glasovalne narave.

Jagorok – vil., spec. – posebej izurjeni vohuni in izvidniki, sposobni vdora v globoko sovražnikovo zaledje. Sonorodski jagoroki so bili vešči zaznavanja občutkov, stresa ipd. in zato nepogrešljivi pri iskanju pomembnih pobeglih jetnikov.

Jakil – vil. – kralj. Lahko je vladar samostojnega kraljestva ali pa vlada v imenu basilea oz. cesarja. V vilinskih kraljestvih je samostojni kralj, ki del oblasti tradicionalno preda osrednjemu(-i) volilnemu(-i) rešgeju(-ji) – kralju ali kraljici.

Jahšat – vil.a – straža.

Jakilah en'Elem – vil., spec. – kraljica sveta – naziv cesarjeve soproge v sodobnem Svetovnem cesarstvu.

Jamit – vil. - častnik plemiškega porekla (pleidik), poveljnik stotnije, falange (gl.), šeledine (gl.) ali taraga (gl.). Naziv jamita dobijo tudi zemljiški plemiči v vojni službi.

Jamska mačkonka – spec. - posebna vrsta mačke, ki živi pod zemljo in lovi druge podzemne živali.

Japadok – vil. - učitelj, modri prinašalec znanja, v Dilualu so tako imenovali Čuvaje. Gre za častno titulo brez izvršne oblasti. Čuvaji so imeli neformalno avtoriteto.

Jar – vil. – nižji vilinski plemič, uradnik, običajno veterani.

Jašubeg en'jea – vil., spec. - glasnik mrtvih. Po bitki se pošlje glasnik mrtvih k sovražnikovemu poveljniku, da poskrbi za dostojen pogreb na sovražnikovem ozemlju.

Jatukamec – vil., spec. - temni kraj.

Jeah Elejle – vil., spec. – poseben Elejlin duh.

Jebeno, jebena, zjebano, zjebani, ipd. – vulgarizem, sleng – naporno, zahtevno, neudobno (gl najebati).

Jedegal – vil. – splošna beseda za zbor, svet, odbor z močjo odločanja (gl. Kasad).

Jedegal en'Vakomak – vil., spec. – vilinski arbitražni tribunal, ki je imel sedež v Aldevergu.

Jagorok – posebej izurjeni izvidniški poveljniki Sagrasa, po poreklu vsaj liberosi.

Jekib – vil., spec. – kronski vladar, vladar carske dežele pod vladavino basilea. Gre za pogodbenega vladarja konstitutivne dežele z veliko samostojnosti.

Jakil – kralj, lahko je vladar samostojnega kraljestva ali pa vlada v imenu basilea oz. cesarja. V vilinskih kraljestvih je kralj, ki samostojno vlada, vendar del oblasti tradicionalno preda osrednjemu rešgeju(-ji) – kralju ali kraljici.

Jakil en'megeša – vil. – veliki, močni kralj.

Jaktalem – vil. – kapitan ladje, položajni naziv za poveljnika skupine ladij.

Jamit – častnik plemiškega porekla (pleidik), poveljnik stotnije, falange, šeledine ali taraga. Nosijo ga tudi zemljiški plemiči v vojni službi.

Jamska mačkonka – posebna vrsta mačke, ki živi pod zemljo, lovi druge podzemne živali.

Janimak – posebna palica za vodenje plemiških zborovanj (jadagetov). Ceremonial (običajno dvorni knez) s palico daje besedo in oznanja posamezne dele zborovanja. Janimak je tudi simbol En'gebmon mahgeja – članstva v zboru z glasovalno pravico.

Japadok – učitelj, modri prinašalec znanja, v Dilualu so tako imenovali Čuvaje. Gre za častno titulo brez izvršne oblasti. Čuvaji so imeli neformalno avtoriteto.

Jašubeg – vil. – glasnik, uradni govorec v imenu vladarja oz. vladarke.

Jategeš – vil. – zaseda.

Jeah – vil. – duša življenja, življenjski dah, ne sme se mešati s ševizom (gl.). Gre za nekakšno energijo življenja. En'jeah

Jeba – spolno, lahko tudi nespolno občevanje v vulgarnem pomenu.

Jebačica – vulgaren izraz za žensko, ki velja za »lahko«.

Jedro – policijski informacijski sistem, dokončno vzpostavljen leta 2055. gre za sistem, ki je popolnoma ločen od ostalih omrežnih povezav. Evropsko notranje ministrstvo ga je zgradilo v letih 2048 – 2055. Sistem je varen, ker je vsak priklop nanj izveden s posebej zasnovanim varnostnim protokolom. Sistem izvede ob poskusu vdora v infrastrukturo poseben protokol hibernacije. Za dostop je potrebna UNCC identifikacija, mrežnični sken, poseben vmesnik z generatorjem, ki ustreza UNCC čipu in posebnim identifikatorjem pooblaščene naprave. Od operativnega zagona do 2065 ni bil zabeležen niti en uspešen vdor, kibernetični oddelek je identificiral in predal tožilstvom vse osumljene takšnega vdora.

Jefezakah – prapor premirja. Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec praporja premirja – posebni mirovni kurirji. Vedno so nedotakljivi, najbolj zavrženo dejanje v vojni je uboj tega pogajalca. Jefezakah lahko prinaša ali sprejema najmanj pleidik, saj gre za častno vojno funkcijo. Izmenjava pogajalcev je poseben obred z natančno določeno proceduro.

Jekib – vil., spec. - kronski princ Božanskega carstva. Ob vzpostavitvi Božanskega carstva so samostojni vladarji postali vazali basilea. Za razliko od tezgejev so ohranili praktično vso oblast, na vsak polni mogos so prispevali carski tribut in v carsko vojsko prispevali določeno število moških svobodnjakov. Herot na dvoru jekiba je bil zastopnik basilea in ne izvajalec carske oblasti.

Jemurak – vil. - posmrtni, posmrtno, posmrtna pot, obred posmrtnosti.

Jenki – sleng, SSKJ – v neameriškem svetu pripadnik ameriških okupacijskih sil, na jugu ZDA prebivalec severnih zveznih držav. Slabšalno za američane.

Jepazak – Osnovna vojna enota orkov, kačjeglavcev in goblinov. Uporablja se tudi ime horda ali krdelo. Šteje običajno med 6000 in 13.000 vojakov.

Jepehak – spec. - vilinsko ime za vilinski zid, ki ločuje Mealkud, vilinsko deželo, od preostalega sveta Elem Jereda.

Jes – sleng, anglizem – da, seveda, vsekakor

Jezusov prt – znameniti Torinski prt, v katerega so domnevno zavili Jezusa, ko so ga sneli s križa.

Joint – sleng, anglizem, zvitek indijske konoplje,

Jogamaj – spec. - območje vilinskega zidu, severni, Jogamajeh – severni, iz območja za Zidom.

Joint – SSKJ – cigareta iz marihuane, gandže (gl.), zvitek marihuane za kajenje, namenjen omami.

Joške(i) – sleng, SSKJ – sinonim za ženske prsi.

Jubeac halaja – pitje energije, duhovni vampirizem.

Junec – narečno, neumnež; SSKJ – mlad skopljen goveji samec, mlad bik, tudi močan moški ...

Junfer – žargonsko – spolno nedolžen, nedolžnost.

Južnjaki – spec. - temnopolto ljudstvo krepke in visoke rasti, iz katerega je pred 3000 leti izšlo tudi ljudstvo Hendvejev.

K

Kačjeglavci – dvonožni inteligentni plenilski plazilci, živijo v osrednjem in južnem delu vzhoda v kolonijah, imenovanih panji. Izjemno so hitri, močni, vzdržljivi, vendar nedisciplinirani. V organizirano vojsko jih prisili samo posebna psihična magija. Imajo nenavadno fiziološko posebnost - v toplejših letnih časih so hladnokrvni, a v hladnejših toplokrvni.

Kadešah – posebno posmrtno mesto, razni viri ga različno opisujejo. Največkrat gre za posmrtni kraj z večno zeleno pokrajino, čez katero tečejo potoki vina iz Južnih kleti in na junake čakajo voljne device.

Kajebid – posebej svet prostor. Osrednji del templja čarovniških redov. Tudi posebej sveti del nebes, precej nejasen pojem iz vilinske okultne teologije.

Kandelaber – drog oz. stojalo ulične svetilke.

Kaprofilija – pornografija – pohotno požiranje s človeškimi iztrebki (blatom oz. drekom), skrajno vulgarna oblika pornografije, ki se ji običajno predajajo že malce ostarele porno zvezde. Takšne obscene scene običajno povzročajo gnus.

Kasad – volilni zbor hesed malahidov in pomembnejših malahidov. Sestane se na osnovi sklica majordoma dvora, vdove kraljice ali na osnovi patenta vsaj polovice hesed malahidov. V letih 570 – 610 je imel pomembno vlogo v nemirnem obdobju Shedanijske zgodovine. V sodobnem času je samo še formalno telo, saj se ni sestal že več kot 200 let. Znova ga je uveljavil Mešarah ob svojem nastopu na Zahodu.

Kašamoug – portalni del templja, vanj imajo vstop samo najvišji svečeniki.

Kavsanje, kavs – vulgarni izraz za spolni odnos.

Keč – sleng, bistvo

Kerkeš – spec. – entiteta oživele energije zataba. Obstaja šest kerkešev in skrivnosti t. i. skriti kerkeš. Kerkeši naj ne bi imeli lastne volje, temveč so prenašalci volje damejahov. Kerkeš udejanji damejahovo voljo in jo razodene v vojskah, ki jih vodi. Zaradi tesne povezave z zatabi imajo izredne moči. Znani so kot:

Apofis Sekhemet, Astaroth - Propad

Asmodel – podboji smrti

Behemoth – Svet uketih

Mammon - Brezno

Meririm – Vodnjaki brezna

Seth Ureus, Abadon dna – Jama zavrženih

Skriti kerkeš, Satan - Čarovnik obsedenosti

Keš – sleng, gotovina, denar

Kezarah Healareš – dobesedno – Prepovedana vilinska dežela. Healareš je ime za vilinska kraljestva kot zemljepisni pojem.

Klobasanje – beseda ima več pomenov, v romanu je največkrat v kontekstu spolnih odnosov; pomeni tudi govorjenje neumnosti; klobasožer – v vulgarnem smislu tisti, ki se sodeluje v oralnem spolnem odnosu s penisom v ustih.

Klošar – brezdomec, revež brez doma.

Kola –sleng, Coca Cola, lahko tudi kakšna druga gazirana pijača z znatnim deležem sladkorjem in z besedo Kola ali Cola v imenu.

Kold – sleng, anglizem, hladno, ledeno mrzlo, mrzlo, tudi mrzko – v knjigi kold bič, vulgarno imenovanje dekleta, ki ohranja visoko stopnjo spolnega dostojanstva, oziroma visoko stopnjo spolne nedosegljivosti

Komiranje – slengovsko, se predozirati do nezavesti.

Komp – sleng – računalnik, običajno je mišljen namizni model.

Konspirativnost, konspiracija – zaupnost, skrivnostnost, zarotniška zaupnost.

Korpulenten – debel, zavaljen, obilen

Kreker, krekerski – sleng, anglizem, oseba, ki znanje programiranja uporabi za odstranjevanje programske zaščite. Večinoma so krekerski podvigi namenjeni kriminalu ali delu na meji zakonitosti.

Kričavka – spec. – virusna bolezen, ki napade možgane in oboleli v zadnjem stadiju kričijo. Bolezen se širi preko okužene vode, kapljično in z dotiki.

Krigel – sleng, nemška tujka – stekleni kozarec z ročajem, volumna med 0,33 do 2 litra. Običajno je namenjen pitju točenega piva. Dober točaj kozarec pred točenjem piva ohladi v zamrzovalniku.

Krota –krastača, v slengu pomeni pomilovanja vredno bitje, ostudno bitje, ubogo bitje; napr.: Ti si neumna krota.

Kugla – sleng, krogla (beseda izhaja iz srbščine oz. hrvaščine in je ostalina davno preminule SFRJ).

Kugoh – vil. – mestni upravnik, izvrševalec odločitve olegepata (gl.) in mešlehotov (gl.).

Kugpeji – vil. - južni veter, južna sapa, topel veter, jug.

Kuhanček – kuhano vino, sestavine vilinskega kuhančka so neznane. Nihče ne ve, od kod vilincem vino. Naše kuhano vino običajno vsebuje cimet, klinčke, sladkor, vino in do 1/3 vode (odvisno od okusa). Ponekod dajo tudi vanilin, ingver in še kakšno začimbo. Bistvo priprave kuhanega vina, kot že ime pove, je, da zmes zavre. Včasih se nad vretjem prižge ogenj, da zgori izhlapevajoč alkohol. Običajno se kuhano vino pije v mrzlih mesecih, značilno je za božično-novoletne sejme na prostem.

Kul, kulskost – anglizem, ki pomeni biti v redu, dobro, moderen ipd., skuliranost – sleng, anglizem – biti hladnokrven, razpoložen, Ravnodušen, dajanje vtisa neprizadetosti, takšen, kot pričakujejo vrstniki in vrstnice ...

Kurba – vulgarni izraz za prostitutko (ženska, ki nudi seksualne usluge za denar). Vojno kurbišče – vulgarni izraz za javno hišo, namenjeno vojnemu osebju.

Kurbišče – vulgarna beseda za prostor, kjer se nudijo seksualne usluge za denar.

Kurconosec – vulgarizem – moški, biološko samec.

Kurec – narečno, vulgarizem – moški spolni ud, penis; iz nemščine kratek, v slengu se uporablja še oblika, razširjena na območju srbskega oz. hrvaškega jezika – kurčina, kurac, pomeni moški spolni ud; kurčev – poudarjanje žaljivke, napr. Kurčev idiot, kurčeva neumnost ipd.

Kus – veliki sabljezobi medved, ki prebiva v odmaknjenem visokogorju. Kus je samotarska žival, ki nadzoruje izredno veliko območje.

L

Laetzmeit – vil. – trgovec, trgovati, trgovski dogovor.

Lajf – sleng, anglizem – življenje, bivanje; lajfat – živeti, natančneje pomeni živeti svobodno in tako, kot hošeč, brez oziranja na druge, zlasti odrasle.

Lagamej – vilinščina - svečenik, sveti človek, vrhovni svečenik, naziv vrhovnega svečenika v Dilualu, čarovnik iz Onstranstva (Pogovorščina v Dilualu).

Lagamej primus – najvišji svečenik. Lagamej je vilinska beseda za svečenika, posvečenega častilca duhovnih modrosti.

Lakat – vil. zadržati, preprečiti. Znameniti vzklik Meririma med lovom na Beltazarja.

Lakoš – psu podobna udomačena zver, križanec med dvema vrstama zelo inteligentnih kuščarjev, poraščenih z dolgo sivo dlako. Zelo se naveže na gospodarja in je z njim v nekakšni telepatski povezavi.

Lasim en'sahapae Resah – vil. – Prostor skrite magije, legendarno središče v Kašamougu Mebeaba (gl.),

Lauf, laufanje, laufajo – narečni izraz za potek, tek stvari.

Leaš en'Keaba – vil., spec. – Skrivnostna vilinska sveta knjiga Listina prvobitne Volje. Gre za nenavadno zaporedje urokov, molitev in priklicev nejasne »Božje volje«, oziroma emanacije božanskih vplivov.

Lebenoh – manjša luna Elem Jereda, od sveta oddaljena povprečno 750.000 km (med 710.000 in 790.000 km), ima premer 800 km. Sveti malce močneje od Venere, njen sij je rahlo rdečkast.

Leceoh – prvosvečenik na Tarafu v času zlatega eona. Konec svečeništva Tarafa zaznamuje začetek Vesoljnega carstva.

Ledenica – sleng, hladno, neobčutljivo.

Leig – vil. – svečenik, v drugačni transkripciji pa oblegovalni oven.

Lejif tek en Kedašah, lalec tek en Megšelem, Lejif tjeg elah, lalec tales Elejla. - Kakor v Nebesih, tako v Peklu, Kakor reče Bog, tako nasprotuje Elejla.

Lemkamija – podlež, prevarant, prevara, podlost, v Pogovorščini iluzija, iluzionist, lažna podoba ipd.

Lemik – poklicni vojak. Čas služenja med 10 in 25 let (odvisno od dežele). Služijo lahko samo liberosi (svobodnjaki). Napreduje lahko do jamita in pridobi plemiški naziv pleidik.

Lemikah – ženske poklicne vojakinje (samo Zeolija).

Lemok – specifično – prapor legije (medreje).

Lezbijka, – homoseksualna ženska; lezbično - homoseksualni odnos med ženskama; lezbača, lezba – poniževalno za ženske, ki jim očitajo preveč, največkrat neupravičeno, feministično držo.

Lietzeta – specifično – najpomembnejša deviška svečenica Tarafa. Po legendi je lietzeta Elena rodila Meri, carico Vesoljnega carstva.

Liberos – svobodnjak z vsemi državljanskimi pravicami in pravico do svobodnega gibanja in bivanja. Liberosi so večinoma obrtniki, trgovci, pisarji, ponekod sodniki, vojaki, tajniki, komorniki in tudi majordomi ali dvorni knezi.

Lilejet – nočni zli duh, nočna smrt, zli duh.

Limok – prapor medreje, falange ali taraga

Lipen – vrsta drevesa, lipenovi listi so simbol bemejske rodbine v grbu in pečatnem prstanu Medalarja.

Lord – LVRD gospodar vojne v sonorodski pogovorščini. Prvič se pojavi v času Vesoljnega carstva pred Padcem.

Luftar – narečno – lenuh, brezdelnež, lahkomiseln, neresen.

Lulek, lulček, lulika – morebiti navihan, včasih poniževalni, odvisno od konteksta, izraz za moški in ženski spolni organ.

Lutkica – sleng, lepo urejeno in vljudno dekle vzornega obnašanja.

M

Mabaneh – vil. – osrednji del vojnega tabora (gl. mebanej).

Mabeja – zemljiška posest, uporablja se predvsem v Cesarstvu Shedanija. Vlada ji mešel.

Mabez – osvoboditev, mišljena legendarna osvoboditev izpod Vesoljnega carstva.

Maca – hebr. – sploščen nekvašen kruh, v slovenski svetopisemski literaturi opresnik. V času pashe judje ne jedo ali pijejo ničesar, kar vsebuje kvas (gl. seder).

Madei, Madeji – plemeniti rod, uporablja se za splošni naziv za zemljiškega vladarja.

Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec (prinašalka) premirja, del obreda pred vsako bitko, ko tisti, ki misli, da je močnejši, šibkejšemu ponudi premirje v zameno za določeno koncesijo. Zgodilo se je, in to ne enkrat, srečanje prinašalcev premirja obeh strani.

Mades – vil. – obči izraz za močnega, mogočnika.

Magicanus pontifex maximus – Naziv vodje starodavnega tajnega okultno- verskega reda Marijin red iz Magdale.

Magidski kodeks časti – poseben kodeks plemstva. Obvezen je za vse plemstvo. Spoštovalo ga je tudi plemstvo nekdanjega Vesoljnega carstva in spoštuje ga tudi novo Božansko carstvo.

Mahdi – Dilualski (pravzaprav edamitski) zemljiški plemič.

Maher – sleng – strokovnjak, znalec, pozvalaec, moster

Mahib – poveljnik medreje (legije v Dilualu), včasih taraga (kohorte v Dilualu) ali pomemben vojni položaj, pripada samo pripadnikom malahidskih ali hesed malahidskih družin

Mahib tekagot – vojni guverner, vojni poveljnik območja, razglašenega za vojno območje.

Majti – sleng, anglizem, pomemben, mogočen, vsemogočen ...

Malahid – plemski naziv, vazalni vladar, ki mu vlada hesed malahid. Ima samo svojo vojsko, s katero se mora odzvati na hesed malahidovo zahtevo. Malahid ima v posesti zemljo, mesto in pripadajoče vasi.

Manipula – vojaška enota Diluala, šteje 5 – 7 stotnij, poveljuje ji jamit. Ime je podedovano iz rimskih časov prvih čuvajev, saj izhaja iz rimske vojaške enote maniplus, sestavljene iz 120 legionarjev.

Manira – navada, obnašanje; ima lepe manire, v maniri finega gospoda ...

Marijin red iz Magdale – Marijin red iz Magdale je nastal ob smrti Jezusa Kristusa. Red je častil resnično božanstvo ravnotežja pravice in veselja Elejlo, ki naj bi se utelesil v novem rojstvu Marije Magdalene. Po njihovi legendi naj bi bila Marija Magdalena utelešenje Elejle, razodetja veselja, radosti in sprejemanja vernih.

Mašag (ponekod mašeg) – sklicni vojak, rezervist, v tej vlogi služijo od malahida ali hesed malahida določeni podaniki posamezne zemljiške posesti. Izvzeti so samo liberosi.

Mašina – SSKJ – stroj, izraža tudi podkrepitev trditve.

Mašon – vil. – vilinski popotni kruh. Izredno dolgo časa ostane svež, je izredno hraljiv in zadosti vse telesne potrebe po hrani že v zelo majhni količini, zato je standardna vilinska hrana na daljših potovanjih.

Mazak – častni legijski prapor v Dilualu. Takšen prapor ima samo bojna legija, vadbena legija ima samo dva limoka; nosilec je muzuk (gl.).

Mazob – spec. - velika carska bojna enota, večinoma gre za z orčjo ali goblinsko sestavo. Šteje 10 do 12 cahatov in še nekaj podpornih enot. Skupaj ima običajno 60.000 do 80.000 vojakov.

Mealkud – vil., spec. - Kot lastno ime vilinskih kraljestev, mealkud je vilinska beseda za kraljestvo.

Mealkudek – spec. - pomanjševalnica od mealkud.

Meašika – naziv za kronsko princeso vzhoda. Gre za t. i. svetokrvno plemstvo, saj je pripadnicam priznano božansko poreklo. Zanimivo je, da ni zabeležen noben meašik – moški. Po hierarhiji so meašike takoj za basileo. Tradicionalno sta samo dve meašiki. Povezano je z legendo o dveh stebrih moči. Meašika je udejanjen Damejah, izvršna sila Elejle.

Meb – središče zemljiške posesti, sedež malahidske ali hesed malahidske rodbine. Tudi središče mesta, recimo Mebeab meb – staro mestno središče.

Mebanej – vojni štab, plemiško vojno poveljstvo. Nahaja se na sredini mabaneha.

Mabemot, mabomet – ledena pustinja, ledena dežela, eno od imen za vilinsko ledeno deželo.

Medrak – specifično – vojna enota Svetovnega cesarstva, sestavljena iz 4 – 6 tarikov. Večinoma so sestavljene iz ljudi. Po moči približno ustreza medreji (gl. jepazak in tarik).

Medreja – vojna enota na vzhodu. Vsaka medreja je sestavljena iz 4 - 6 falang (4000 – 6000 lemikov). Samo v Zeoliji je sestavljena iz 3 ali 4 taragov (4500 – 10.000 lemikov, odvisno od vrste medreje). Če je sestavljena iz sklicnih vojakov (nekakšni naborniki), ima 3 falange ali 3 tarage (3000 – 4500 masagov)

Megeš – veličasten – častni naziv

Megijekealvil. – cesar, pravzaprav svetokrvna oseba kot zastopnik božanskih vplivov.

Megšelem – svet lupin, podsvet, zanikanje obstoja. Središče je za stebroma Mogosa in Lebenoha. Puščava, obrnjena navzdol, je osvetljena s črnim soncem, esenco kaotične sile Elejle. To sonce je vedno v zenitu. Od zahoda proti vzhodu pluje rdeči kristal Lebenoh, a od juga proti severu moder kristal Mogos. Vsakih 2342 let se vsi trije pokrijejo in to je čas, kose lahko Elejla s pomočjo posebnega obreda udejanji v dejavnem svetu.

Megošes – velik, velika.

Mejbi – sleng, anglizem - mogoče

Mejej Fendei – veličastna vilinska stolpa na vhodu v Wendenburgu. Simbolizirata moč vilinskega razuma.

Melad salajeh – skleni krog, posebna vilinska gesta zaključevanja magijskega dela.

Mel'Arud – legendarni hrib sredi Wendenburga, kjer na umetni izravnavi stoji pravljična cesarska palača.

Mem – sleng, anglizem, spomin; tehnologija: internetni fenomen.

Mesija – hebr. mešiah – maziljenec, v judovski kulturi za kralja v prihodnosti, ki bo združil razpršen judovski narod. v hebrejski bibliji je Mesija oznaka za svečenike, preroke in kralje, ki so bili posvečeni s svetim oljem (maziljenje). Tudi v verovanju ima mesija eno od ključnih vlog.

Judovska folklora navaja, da bo Mesija strl zle sile in ob pomoči preroka Elije sprožil zbiranje judovskih izgnancev. Med vladavino odrešenika se bo zgodilo vstajanje mrtvih, čemur bo sledil sodni dan človeštvu. Pokazala se bo pot na Edenski vrt. Pravični se bodo pridružili Mesiji v novem svetovnem redu, kjer bo zlo uničeno. Gostili se bodo z mesom ter pili vino, shranjeno od šestega dne stvarjenja. Med tem banketom naj bi Mojzes učil mesijansko Toro, kralj David bo pel, Mirjam bo plesala, Aron bo molil zahvalo. Tempelj v Jeruzalemu se bo sezidan spustil na svoj prostor, kjer je stal pred porušenjem.

Mešahašim en elahala – vil., spec. - razodet skozi živega boga – Mešarah.

Mešarah, Mešahašim en elahala – vil., spec. - razodet skozi živega boga.

Mešeah – sveti duh, koprena nad udejanjenim vesoljem

Méšel (1) – zemljiški vazal, najvišje plemstvo Cesarstva Shedanija. Mešel je neposredni vladar svojemu ozemlju, cesar ima samo posredno, silno omejeno pogodbeno oblast.

Mešél (2) – splošna oznaka za glavarja rodbine.

Mešiah – sestavljen in odposlan, enkratna emanacija živega boga Elahale, imenovana tudi Mešarah.

Mešlehot – vilinščina – uradnik, birokrat, uslužbenec v službi oblasti.

Mešuvat – Praznina, vesoljna praznina, mistična puščava, ki obkroža temno jedro Megšelema.

Jakil mešuvat –kralj praznina, skriti kerkeš, njegova vloga je silno nejasna in teologija Elejle o skritem kralju praznine ne pove ničesar. V tem kontekstu je vloga skritega kerkeša - jakil mešuvat, skriti kralj. Strokovnjaki si še danes niso na jasnem o naravi obeh vlog.

Milfa, Milf – žargonska, pravzaprav malce vulgarna oznaka za zrelo žensko, običajno poročeno in z otroki, ki je voljna za spolni odnos s praviloma mlajšim moškim. Beseda izhaja iz angleščine in pomeni Mother I Like Fuck You. Običajno gre za fantazije okoli 18 – 20 let starih fantov glede ženske z baročnimi oblinami, ki se lahko večinoma udejanjijo samo v filmih. Verjetno najbolj znana milfa nastopa v znamenitih komedijah Ameriška pita 1, 2 in 3.

Mimogredno – sleng – mimogrede.

Mistik – skrivnostna, skrivnost.

Mitem en'zemtiah – spec. - Južno jezero, ki pripada Kraljestvu Shea.

Mobi – sleng – mobilna računalniška naprava, ki se je razvila iz mobilnega telefona.

Modrokrvno plemstvo – hesed malahidi, malahidi in pleidiki. Plemenito poreklo, višje je postavljen samo pripadnik cesarske rodbine, ki se imenuje svetokrvni.

Mogos – ime največje lune in časovna enota od enega do drugega polnega mogosa, ki traja 29 dni. Mogos je malce večji od naše Lune (premer 3900 km), a tudi malce dlje (med 378.000 – 420.000 km). Sveti slabo petino močneje od naše Lune.

Mogosina – svetloba Mogosa, skoraj enako naši mesečini, le za četrtino intenzivneje, saj je Mogos za dobro četrtino svetlejši od naše Lune zaradi večjega odbojnega količnika.

Moloh – mistična tema, odsotnost bivanja.

Monetizacija – ekonomija – spraviti v denarno obliko.

Mrha – sleng, običajno ženska, puca, največkrat v žaljivem kontekstu (ničvredna, zanemarjena ipd.)

Mulc, mulec –objesten, nedorasel, razposajen fant.

Mulen – vlečna žival, izjemno vzdržljiva in ima glede na telesno težo veliko nosilnost. Pogoj za to je, da ima na voljo ves čas dovolj pijače in jedače. Mulen si v času obilja naredi zalogo vode in maščobe.

Multiverzum – po nekaterih fizikalnih teorijah naj bi obstajalo več sočasno živečih vesolj. Glede načina sobivanja teh vesolj si teorije niso edine.

Muvati, muvanje – sleng, anglizem – premikati, hoditi, gibati, gibanje, hoja, premikanje ...

Muvi – sleng, anglizem - film

Muzuk (mazok) – nosilec limoka ali mazoka. Medreja ima 3 muzuke, dva nosita limok, tretji pa mazak, tarag (falanga, kohorta) pa enega.

N

Naerikh – vil. - veščina v mističnem smislu.

Nacoprati – sleng – načarati.

Nafilan, filati, filanje – tujka, narečno – napolnjen, polnjen, polniti, napolniti ipd.

Naklobasati – vulgarizem – imeti spolni odnos z žensko.

Nandi, nandi kea mešah, Neš mešarah nandi le'akal - Prihaja, prihaja izvorna namera skozi razodetje, Duša Mešaraha prihaja v bližino.

Nanomarkiranje – tehnologija implementacije nanočipov, ki vsebujejo podatke o markirani snovi. Lepota sistema je v tem, da onemogoča preprosto goljufanje. Sistem je v veljavi v Evropski zvezi od leta 2046.

Napram – SSKJ – do, proti, nasproti.

Naspidiranost – slengovski izraz za hiperaktivnost, nestrpno pričakovanje, ipd.

Našalit – izdajalec, najpodlejša vrsta izdajalca.

Narkoblodnje – nezavedni umski procesi, kot so prividi, prisluhi in podobne motnje zaznavanja osebe pod vplivom psihoaktivnih snovi.

Nemrtvi lord, lord – spec. - kerkeš v Drugotnosti, ki živi v mrtvem, pravzaprav na poseben način balzamiranemu telesu. Običajno sta dva nemrtva lorda, ki sta posrednika med meašiko in velikansko armado nadzorovanih bitij (orki, goblini, delno ljudje).

Nerazdevičene device – vulgarni izraz za ženske, ki še niso imele spolnih odnosov.

Nešezea saehir – talismani luči, ki jih upravlja nosilec tehagacev in sibetov.

Netzin – spec. – pretočni spletni časopis, posebna vrsta novičarskega agregatorja.

Nevroparalizator – palica, ki ob dotiku sproži popolno blokado motoričnih funkcij

Nimfomanka – ženska, ki je bolezensko odvisna od spolnih odnosov. S tem izrazom se okarakterizirajo tudi ženske, za katere predvsem moška okolica smatra, da imajo zaradi užitka veliko spolnih odnosov z različnimi moškimi.

Nisan – hebr. – eden od židovskih mesecev, ki pokriva zadnji del marca in začetek aprila

No vej – sleng, anglizem – ni možnosti, ni možno, nikakor

Nucati, nucu – potreboval, potrebovati, rabiti.

O

Objezičiti – spraviti ob besedo.

Odbitost – sleng – nenavadnost, neobičajnost; odbito – nenavadno, neobičajno

Ogajec kerkeš – dobesedno zametek kerkeša. Gre za udejanjenje entitete Megšelema v dejavnem svetu s pomočjo posebnega rituala, zapisanega v Sehir Jeredu, knjigi magije, ki jo je posedoval Marijin red iz Magdale.

Ojr, Ojrov – sleng, izpeljano iz nemške izgovarjave evro

Oklar – Okoli 1,5 metra visoka in do 1 tone težka žival. Namesto spodnjih sekalcev ima dva velika okla.

Olam Ashia – hebr. Dejavni svet. Označuje udejanjenje zemeljskega principa, v tetragramatonu (četveroslovju – IHVH) ustreza zadnji Hei (H). Pomemben element kabalistične okultne teologije in mistike.

Olegepat – vilinščina – guverner mesta – imenovan ali izvoljen. Ustreza našemu županu (gl. kugoh in mešlehot).

Olimp – mitologija – bivališče bogov v starogrški mitologiji.

Omeag – izjemno tanek in lahek aurilski meč, posebnost Gozdnih vilincev

Onostranci – spec. - tako ljudje in drugi v Drugotnosti imenujejo ljudi našega gostega vesolja.

Orki – obstajata dve vrsti orkov. Eni so umetno vzgojeni, a drugi naravna bitja, živeča v plemenskih skupnostih. Orčji poglavar telepatsko usmerja svoje pleme, vendar je tudi sam dovzeten za vplive magije. Naravni orki živijo na vzhodu Svetovne celine Elem Jereda. Zaradi slabo razvitih glasilk govorijo popačeno obredno vilinščino. Veliko večino suženjske delovne sile v človeških deželah predstavljajo orčji sužnji. Orčje samice služijo kot spolne sužnje. Telesno so podobni neandertalcem, le da so visoki okoli 2 m in imajo krepkejše kosti.

Njihova posebnost je občutljivost na sončno svetlobo, saj v koži nimajo varovanja pred UV sevanjem. Že kratka izpostavljenost gole kože prinese opekline. Tudi oči so razvite za temnejša področja in ne prenesejo direktne sončne svetlobe.

Orokh – vil. - prinesti blagoslov.

Ostrozobka – spec. – vrsta nevarne mesojede ribe, dolge do 90 cm, ki živijo v velikih jatah. Njihove luske so izredno trdne in lahke, škratje kraljestva Shea iz lusk delajo posebne oklepne srajce, skoraj neprebojne za običajne puščice. Plen napadajo v organiziranih jatah. Povprečno kravo so sposobne obrati do kosti v manj kot 20 minutah.

Ošeapak – vzvišeno bivališče, božji prestol, običajno v kontekstu položaja med najbolj svetimi božanstvi.

Ošeik – prevzvišeni, tako plemeniti ogovarjajo vladarja-svečenika. Gre za star vilinski izraz še iz legendarnih predzgodovinskih časov.

Otz Roh Kadeš – (starohebrejsko) Drevo svetega duha.

Out – nekaj zunaj, slengovski izraz za nekaj ali nekoga, ki je izven (trenda).

Out of memori – sleng, anglizem, izguba spomina

Overdoziranje – predoziranje, največkrat v kontekstu zaužitja prevelikega odmerka mamil.

Ozadna vojska – V Zeoliji nekakšna teritorialna obramba, sestavljena iz moških nad 45 letom starosti. Največja enota ozadne vojske je tarag, večinoma je organizirana v desetine in stotnije.

P

Padec – tragično uničenje Svetovnega cesarstva. V času Padca se je odvijal izjemno pomemben dogodek – Begunstvo (gl.)

Padel v of – sleng, padel v nezavest, izguba zavesti.

Pahad – redar, mestna policija, namenjena vzdrževanja miru in reda v mestih in večjih naseljih.

Pajci – sleng – policisti; uporablja se tudi beseda pigi, pigiji – slengovski anglizem, ki izhaja iz ameriškega poniževalnega imenovanja policista.

Panem et circenses – lat. – kruha in iger.

Pankrt – žaljiva beseda za nezakonskega otroka in tudi obča žaljivka.

Parazitenje – življenje na tuj račun.

Patrea – vil. - plemenita gospa, plemenita gospodična, neporočena ženska plemenitega porekla.

Pax Augusta – Pax romana – rimski mir. Vzpostavil ga je cesar Avgust, zato se imenuje tudi Pax augusta. Ta mir se je začel leta 27 pr. n. št. z ustoličenjem Oktavijana Avgusta in seje končal s smrtjo Marka Avrelija leta 180 n. št.

PCD – psihoaktivna snov, ki temelji na organofosforni spojini, ki je tudi osnova izdelave živčnega strupa VX. Eden od nevarnih učinkov je selektivno blokiranje acetholinske kisline v sinapsah.

Peder – poniževalni izraz za geja (gl.).

Pemej – spec. - obred lahko izvede samo Mešarah z vsemi tremi tehagaci in sibeti. S Pemejem zlomi moč zatabov tako, da prekine njihovo vez s telesnimi nosilci, Elejlo in damejahoma ter podre ravnotežje udejanjenih sil Megšelema. Ključna komponenta obreda je samožrtvovanje. Tehagaci in sibeti so po nekaterih virih izdelki Elejle, zato ni raziskan njihov alternativni način uporabe, ki okrepi vez zatabov, kot vir kristalne magije z Elejlo ter damejahoma.

Pentljanje – sleng – ukvarjanje z ..., delati z ...

Persona – oseba, osebnost

Picajzelj – sramna uš, narečno nadležen kot picajzelj - izredno nadležen, tečen

Pička – vulgarni izraz za ženski spčolni organ.

Piflar – negativna oznaka za odličnjaka v šoli.

Pigi, pigiji – poniževalni anglizem za policiste.

Pionirstvo – začetek, v SFRJ so bili pionirji vsi otroci od 7. do 13. leta starosti. Imeli s(m)o modre titovke (vrsta kape, značilna za obdobje NOB in SFRJ) z rdečo zvezdo in rumene rutice. Vstop med pionirje je bil svečanost za 1. razrede osnovnih šol ob Dnevu republike pred 29. 11., ko s(m)o v času SFRJ praznovali obletnico znamenitega 2. zasedanja AVNOJ-a. 25. maja v sedmem razredu OŠ s(m)o bili skoraj vsi sprejeti med mladince (Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS), ki je bila del ZSM Jugoslavije), ko je SFRJ praznovala Titov rojstni dan z veličastno proslavo v Beogradu, glavnem mestu SFRJ.

Pipi fantek – žargonsko pocukrano priden fant.

Pir – sleng, pivo.

Plahta – SSKJ – ponjava, velik kos blaga iz nepremočljivega platna, posebej pripravljen za pokrivanje, manjši kos česa.

Plava trava zaborava – legendarna rock skupina iz časov rajnke Socialistične federativne republike Jugoslavije. Njeno ime aludira na vlogo gandže v rock subkulturi v zlati dobi SFRJ.

Plead – izjemno močan in vzdržljiv vilinski konj, za okoli tretjino večji od običajnega konja. Največja hitrost, ki jo ta konj razvije, je 150 km/h, a s posebno vilinsko hrano lahko v 10 urah premaga 500 km. Nobeno bitje na nogah ni bolj vzdržljivo in hitrejše.

Pleidik – vojni plemiški naziv, lahko je deden ali položajni, kamor napreduje posebej zaslužen svobodnjak (liberos). Pleidik izjemoma poseduje zemljo, običajno opravlja upravne, sodne in podobne naloge v službi malahida ali hesed malahida.

Pocukran – sleng, priliznjeno prijazen, hinavsko prijazen, nališpano, pretirano leporečno, pretirano prijazen.

Podlasnik – drobna gozdna zver z dolgim repom, ki vedno lovi iz zasede, krade večjim plenilcem kose plena in je vedno prikrita. V manjši meri lahko spreminja barvo kožuha.

Podriznica – mrhovinarski glodavec.

Pokveka – iznakažen, izmaličena.

Poniglavost – lastnost potuhnjenega, hinavskega človeka, ki proti soljudem deluje zahrbtno in pokvarjeno.

Pontifex maximus – religija, zgodovina, specifično – Pontifex maximus (vrhovni pontifik ali vrhovni svečenik) je bil v Starem Rimu visoki svečenik kolegija pontifikov (collegium pontificum) in hkrati najvišji svečenik v državi. V Redu Marije iz Magdale pa je bil najvišji svečenik in mag reda.

Porivač – vulgarni izraz za partnerja, ljubimca.

Postliberalizem – politika, spec. – oblika politične prakse ekonomije diferenciacije. Značilnost ureditve je, da imajo največje korporacije s pomočjo ekonomskih svetovalnih svetov poseben vpliv na zakonodajne odločitve.

Posle rajanja nema kajanja – ljudski rek na srbskem oz. hrvaškem govornem področju poenostavljeno pomeni kot slovenski rek – kar boš sejal, to boš žel.

Potrebnica – vulgarni izraz za žensko z željo po spolnem odnosu.

Practicus – okultizem – iniciacijska stopnja v nekaterih zahodnih okultnih združbah in pomeni precej začetno stopnjo.

Prasavec – prašičevniku podobna žival s kratko dlako, brez oklov in težo med 100 in 130 kg. Divje vrste živijo samo v odročni divjini, saj so običajen cilj lovskih odprav plemstva.

Prašičevnik – žival z dolgo dlako in z okli, pri odraslih samcih so dolgi do 50 cm, obstaja udomačena in divja vrsta. Odrasla žival lahko tehta do 350 kg. Mladič se zlahka udomači, v divjini živijo v krdelih, ki jih vodi alfa samec. Gorski prašičevnik pozimi dobi belo dolgo dlako, je lahko z do 80 cm velikimi dvojnimi okli težak do 750 kg in vsako pomlad odvrže dlako, ki jo ponekod uporabljajo kot volno.

Preseravanje – sleng, kazati svoj pomen, moč, oblast in imetje.

Predator – anglizem – plenilec, lovec.

Prfoks – sleng - profesor.

Pro bono – brezplačni. Če nekdo dela pro bono, to počne brezplačno, običajno za ljudi, ki si ne morejo privoščiti stroška za storitev (zdravnik, pravnik ipd.).

Prostaško – grdo, nemarno, neokusno, vulgarno; prostaško govorjenje, prostaško obnašanje.

Prstanov stolp – najpomembnejši stolp v gradu zeolskega grofa, kjer je v posebej zastraženi sobi znamenit zeolski vladarski prstan, ki ima po legendi magijske moči. Prstanov stolp in samo Prstanovo sobo varuje šeledina Prstanove straže.

Prstanova straža – posebna elitna šeledina, izurjena za varovanje skrivnostnega grofovskega prstana Zeolije. Šeledina je tudi osebna grofova garda. Kamor gresta prstan in grof, tam gre Prstanova straža.

Puf – sleng – kredit, dolg.

(Bencinska) pumpa – (bencinska) črpalka.

R

Rabutanje – krasti, odtujiti, vzeti brez dovoljenja

Raeg – vil. - tujec

Radag –spec. - vojna enota.

Rakrokafea – vil. - vzdigniti prapor, pokazati prapor slave, prapor.

Rašmaob – vil., spec. - kristal portala duš, ki s pomočjo uroka prevede vibracije našega vesolja v vesolje Drugotnosti (in obratno na drugi strani)

Razrajcati, rajcati – razdražiti, vzburiti, razgreti v seksualnem smislu, spolno vzburiti.

Recordamini – spec., okultizem – poseben obred za udejanjenje duhovne esence, konkretno utelešenje Elejle ali damejaha.

Regenoplast – spec. – posebni obliž, ki sproži regeneracijo poškodovanega tkiva (zlasti kože in podkožno tkivo).

Rekop – oddelek. Običajno šteje 15 do 25 ljudi (pahadov, lemikov ali mašagov).

Reset – anglizem – ponovni zagon, ponastavitev.

Retro – SSKJ – starinsko, obnavlja kaj starejšega, v preteklosti modernega, popularnega. Tudi za izražanje usmerjenosti, gibanja nazaj ali položaja pred čim drugim v času in prostoru (retrograden ipd.).

Rešgea – vilinska kraljica, naziv svetovne vilinske kraljice, po padcu naziv za vladarico Mealkuda (vilinsko kraljestvo). V pisani vilinski zgodovini moški (rešgei, rešgeo) na tem položaju ni znan.

Rekop – oddelek. Običajno šteje 15 do 25 ljudi (pahadov, lemikov ali mašagov).

Remek – sleng, delo, izvirno delo, izdelek, beseda izhaja iz zagorske hrvaščine.

Resah en'halaja – vil. – Magija za vzdrževanje življenja v gostem vesolju (temelji na transformaciji kristalne magije).

Resetirati – sleng, anglizem, izraz izhaja iz računalništva in pomeni povrnitev v začetno stanje, ponovni zagon, uveljavitev privzetih nastavitev.

Rešmeag – vilinski zemljiški vladar in čarovnik. Vlada iz osrednjega mesta svoje grofije.

Rigset – vojne priprave.

Rili – sleng, anglizem, resničen, resnično

Rimember – sleng, anglizem – pomni, zapomni.

Roh ha'Kodeš – hebr. – Duh Sveti – ustreznica krščanskemu Svetemu Duhu.

Rufniti – sleng, klicati, priklicati.

Rukniti, ruknu – zliti vase, stresti.

S

Sabajit en'lakan – specifično – Poseben obred, ko fantom nadenejo obredno oblačilo zrelosti in s tem fantje postanejo možje. Zaključek obreda je običajno pitje kakšnega močnega alkoholnega zvarka. Ponekod morajo fantje kot uvod v obred ubiti kakšno nevarno žival.

Safer – sleng, anglizem – trpljenje, trpeče, žalkostno, žalost, boleče, tudi razočaranje ipd.; furaš safr – tvoje življenje je ena sama žalost in trpljenje, trpiš, kažeš trpljenje ipd.

Sagenuš – čarovniški gospodar, mojster reda. Arcus je edini živi mojster reda. Sagenuši so izginili ob padcu Svetovnega cesarstva zaradi oportunistične poklonitve vladarju vzhoda.

Sagib – vilinščina – srp, tudi taktika konjeniškega napada. Posebnost vojske Artusa Orwena je dvojni srpasti poseg. Zanj je značilno usklajeno delovanje več različnih vojaških enot.

Sahameit – eden od nazivov basilea.

Sajaleh – vil. – pozdrav.

Sajetz – vil. - žar sonca, vročina, jeza, srd, strup, peklenska vročina.

Saog – plemič, pomembnež, imenitnik, tudi vilinski mestni plemič.

Scat – vulgarizem, iti na malo potrebo, lulati

Seahir le'atun – vil. - vilinska lebdeča svetilka, v zraku se premika s krili, podobnimi metuljevim, od tod ime metuljasta svetilka.

Seder – hebr. – tradicionalna večerja, ki je uvod v praznovanje pashe, judovske velike noči, ko se judje spominjajo izhoda iz Egipta (gl. maca).

Segvuc – vil. - sramotenje, zaničevanje, zaničevan, preklet.

Segvec Ithos – vil. - poniževalni izraz za nasprotnega poveljnika.

Sejbea – vil. – pet, davek, kraljevi davek, plačilo petine.

Selimijevo vesolje – specifično – Redko paralelno vesolje, Drugotnost, ponekod se imenuje po svojem zemeljskem odkritelju, pozabljenem fiziku Mohamedu Selimiju.

Seadin meacim – čast veličastja (v smislu duhovne kvalitete)

Seadir et'Malawad – čast in čistost, znamenito geslo legije Unukh, ki ga je za svojega vzel tudi Mešarah.

Segvuc – sramotenje, zaničevanje, zaničevan, preklet. Segvec Ithos - poniževalni izraz za nasprotnega poveljnika.

Sehir en'Tagae Pemej – vil., spec. – Knjiga zbirke urokov za udejanjenje Mešaraha v Onostranstvu in opis prekinitve povezave med zatabi in t. i. megšelemskim trojstvom (Elejla + 2 damejaha).

Sehir Jered – knjiga magija, posebna knjiga z navodili mešanice zahodnega, krščansko obarvanega okultnega hermetizma, magijskih praks Egipta, Asirije in starega Babilona. Sama knjiga ima posebno moč samo pod vplivom posebnega talismana.

Semánji dan – SSKJ – sejemski dan, dan sejma.

Seronja – sleng – ničvrednež, nesposobnež ipd.

Set'Arus – z magijo zatabov ustvarjeni izjemno močni, izurjeni in vzdržljivi vojaki, ki ne čutijo bolečine, nimajo čustev, morale in vesti. Upravljajo jih z magijo. V južni orkovščini beseda pomeni ljubka nemoč.

Sfaliran, faliran – narečno pokvarjeno, skvarjeno, ponesrečeno, tudi zgrešeno.

Sfižilo – pokvarilo, ni uspelo

Sibet – prstan moči, prevodnik energij med nosilcem in kristalom tehagac (gl.).

SIM kartica – specifično – V storitvenem omrežju imajo vse omrežne naprave SIM kartico, ki je neprebojni vmesnik med napravo in omrežjem. Storitveno omrežje se je pojavilo proti koncu 40-tih let 21. stoletja, sredi 50-tih let je to omrežje v razvitih državah dokončno izrinilo stari internet.

Simpl – sleng, anglizem, preprosto, enostavno.

Sindrom zlomljenega srca – medicina – strokovno se reče stresna kardiomiopatija. Sindromu so bolj podvržene ženske. Gre za stresno stanje, ki se manifestira podobno kot infarkt. Pojavi se ob šokantnem čustvenem dogodku, kot je recimo nenadna smrt bližnjega.

Sinedrij – zgod. – zasedanje, najvišje organ judovske verske oblasti v rimski provinci Judeji. Beseda je grškega porekla, izhaja iz korena hedra, ki pomeni sedišče. Uporabljala se je hebreizirana verzija sanhedrin.

Sirtaki – grški ples.

Skenslati – sleng, anglizem – odstraniti, ukiniti

Skeri – slengovski anglizem, strašljivo, grozno ipd.

Skoč – sleng - viski

Slova – slengovski izraz za slovenščino; angla – angleščina; zgodla – zgodovino; ipd.

Slum – žaljiv izraz za soseske s pretežno ljudmi s socialnega dna. Te soseske so prikrajšane za običajne servise, kot je vzdrževanje komunalne in energetske infrastrukture ipd. Slumi so se vzpostavili po veliki depresiji in uveljavitvi nove 'ekonomije oprimkov za sposobne'. Na njihovem območju delujejo vzporedni servisi, ki so nastali na osnovi samoorganiziranja tamkajšnjih prebivalcev. Celje ima Severni slum s preko 25.000 prebivalci, ki se skoraj stika z Zahodnim slumom s 5000 reveži.

So what – sleng, anglizem – pa kaj.

Social adjustment – specifično, anglizem – posebna oblika javno-zasebnega partnerstva pri izvajanju socialnih služb, kjer imajo t. i. socialni sponzorji posebne dodatne pravice pri koriščenju socialnih storitev (vrtci, šole ipd.). Gre za sistem v skladu s t.i. ekonomiko diferenciacije (gl.).

Sociotehnološko – specifično – posebna tehnologija za socialni inženiring, globinska manipulacija z javnim mnenjem s tehnološkimi sredstvi. Zametki te tehnologije so se pojavili s socialnimi omrežji na začetku 21. stoletja.

Sori –sleng, anglizem – žal, žal mi je

Spakedravščina – namenski izraz v knjigi za slengovski govorico, polno anglizmov.

Spolznica – spec. – vrsta ribe v Drugotnosti.

Spedenano – urejeno.

Sponzoruša – ženska, običajno atzraktivnega videza, za katerega aktivno skrbi, ki želi živeti na tuj račun, beseda je srbsko hrvaškega izvora.

Sranje – vulgarni izraz za fekalije, nekaj negativnega, beseda v uporabi za ilustracijo misli.

Stama – kratko metalno kopje.

Status quo – latinska tujka, pomeni nespremenljivo stanje, ohranjanje obstoječega.

Stupidnost – sleng, anglizem – neumnost, debilnost (gl.), neodgovornost

Suprostorska konfiguracija – vsak etir ima svojo temeljno strukturo izven realiziranega sveta. Pravzaprav gre za skalarno mrežo štirih gibal.

Supersimetrija – fizika; vsak osnovni delec ima svoj supersimetrični par. Teorija supersimetrije naj bi veljala tudi na vesoljski ravni, saj je z njo moč opisati značilnosti parov vesolj (naše vesolje : Drugotnost).

Svetokrvni – božansko poreklo rodbine. Pripadajo ji samo bratje, sinovi, sestre in hčerke cesarja, pripadnika rodbine Simidalov. Svetokrvni dedujejo samo cesarjevi otroci, ne pa tudi ostali sorodniki.

Š

Šadas – pripadnik kaste vrhunskih morilcev.

Šaeleam – preddverje božje palače duha.

Šamea en'mobot – bivališče mrtvih. Poseben prostor (običajno šotor, lahko tudi kakšna dvorana ipd.), kjer se padli v bitki pripravijo za obred z novčičem.

Šansa – sleng – možnost.

Šarok – vil. - odpadnik.

Šatagbešazim Jesodeg – vil., spec. – vodnjaki brezna, posebna manifestacija energije istoimenskega zataba.

Šazeac – vil. – strah, prestrašenost.

Šazmag – vil., spec. - mlečno govedo.

Šea – vil. - hči.

Šegepea – vil. – ceh, združba.

Šelaj saganuša Ešeje –Vladar Reda Ognja; vsak magijski red je imel svojega vladarja, ki je imel pravice in moč zemljiških vazalov.

Šeledina – vil., spec. - vojaška enota v Zeoliji.

Šelgeac – naslednik dednega plemiškega naslova.

Šemita – hebr. Dolgo časovno obdobje, zgodovinska epoha.

Šerek – vil., spec. - velika zver južnih pokrajin, glavni plenilec, visok do 2 m, dolg 5 m, težak okoli 1 tone, lovi v krdelu.

Ševiz – vil. – duhovna esenca, duh.

Šezek – vladar dežele na Zahodu. Vsak šezek ima vazale – mahdije. Šezek je tudi obči izraz za zemljiškega gospodarja, vazala jakila, po položaju soroden mešelu (gl.).

Šika – narečje – spodobno (šik), kot je treba.

Šit – sleng, anglizem – drek, nekaj slabega.

Šitanje – slengovski anglizem – osvinjanje, umazanje, narediti umazano, grdo, svinjsko ... Od tod tudi šitoar.

Šop pičkovja – vulgarni izraz za množico spolnih partneric. V nekaterih kulturah je običaj, da ima mož več žena, ki jim mora enakomerno namenjati svojo pozornost (gl. pička).

Špalir –nasproti si stoječi vrsti, običajno ljudi.

Španovija - SSKJ– partnerstvo, poslovno sodelovanje.

Špec kahla – slengovski izraz za tožljivca, tožljivko

Špricer – alkoholna pijača, mešanica vina in mineralne vode, postreže se hladno. Poznamo slengovski izraz,

Štorija – zgodba, pripoved

Štrikanje – pletenje, v slengu pletenje niti pripovedi, dogodka ipd.

Štukanje – sleng – spajanje enega konca z drugim.

Šusslengovsko, odmerek psihoaktivne snovi; narečno – strel (beseda izhaja iz nemščine).

Šušmarstvo – nestrokovno, slabo opravljeno delo; šušmar – nekdo, ki opravlja delo, za katerega ni strokovno in praktično usposobljen.

Šutirati – srbizem, tudi narečno za izstreliti, brcniti, odriniti – uporablja se vse redkeje.

Švic – ostanek dediščine nemškega gospostva, narečna beseda za pot; švicanje – potenje, predvsem med ali po (fizičnem) naporu; prešvicati – prepotiti nekoga, izmučiti nekoga.

T

Tabapet at en'jesodeg salajeh en'sešet golateh mešit tek maebi - Čas je neskončen krog s točko večnega zdaj v središču – pomembna ideja vilinske okultne teologije.

Taghea – ozemlje, dežela.

Tahad – vil. - podlaga za rašmaobe v portalu za prehod. Služi kot prevodnik med obema poloma subprostorske strukture.

Tahmeš – vil. – vhod v svetišče, običajno stebrišče, ki označuje mejo med zunanjim in posvečenim svetom.

Tahog – veličastni, prevzvišeni, častni naziv v Dilualu. Uporabljal se je redko in predvsem med pogovori višjega plemstva.

Tagak – vil. – vilinski fevdalni gospodar plemenite krvi.

Tajming - sleng, anglizem, časovna usklajenost.

Takpet – vil. – obči naziv za gospodarja.

Takpo Seagemin – poglavar Gozdarjev. Seagmin je starodavno ime za skrivnostno pleme Gozdarjev.

Tanak – položiti urok tanaka je zaključek uroka utelešenja duha, saj utrdi vez duha in telesa z energijami božjih vplivov. (gl. Ipuea halaja).

Tarafški granit – spec. – izredno trden in težko lomljiva granitna kamnina s Tarafa. Posebnost granita je nenavaden vzorec peg, ki je po mnenju strokovnjakov posledica delovanja kristalnega pogona.

Tarag – vojna enota v Zeoliji in še nekaterih deželah. Tarag je običajno mešana enota, sestavljena iz 3 – 5 šeledin (manjša vpojna enota s 5 stotnijami, torej 500 lemiki), kar skupaj znese okoli 1500 – 2500 lemikov (profesionalnih vojakov). V večini dežel imajo falange s po 10 stotnijami.

Tarih – tradicionalno zakrivalo vzhodnih plemkinj. V praksi si ga nadenejo samo najvišje plemenite gospe. Posebej znani primeri nošnje tariha sta meašiki Carstva. Zakrivalo, sorodno tarihu, nosi tudi rešgea. Običajno ga odstrani, ko mine protokolarni pozdrav.

Tarik – bojna enota Vzhoda z okoli 1500 vojščaki. Tarik je običajno sestavljen iz 15 stotnij. V to vrsto bojne enote so organizirane kvalitetnejše enote (Set'Arusi, Hendveji in drugi). Zelo redko so v te enote vključeni tudi orki, goblini ali kačjeglavci.

Tašamog medopej – bitje moči – izraz v vilinski okultni teologiji označuje entitete z magijskimi močmi.

Tašbetea – vil. – kača, vrsta zmaja, tudi kačje znamenje.

Tatil – vil. – magova palica – orodje magov za usmerjanje volje v uroke.

Teat – pogovorščina – kopje, sulica, kopje za metanje.

Tebham – prenos oblasti, konkretno prenos cesarske ali kraljevske oblasti na šelgeaca, naslednika. S prenosom se novemu vladarju omogoči avtoriteta in potrdi kontinuiteta nasledstva. Običajno sin deduje od očeta, v izjemnih primerih pa posinovljenec.

Teceš – posebna vrsta čuvajeve pozornosti. Gre za fokus njegove dejavne zavesti, ki jo prenaša med človekom v našem vesolju in telesom v Drugotnosti. Vedno je lahko samo na enem mestu.

Tecešec vet jediz – pozornost in prepoznavanje. Duhovna vrlina, nujno potrebna pri vsakršnemu duhovnemu napredovanju. Iz tega izhaja znamenito pravilo - Lei tecešet vet jedis – bodi pozoren in prepoznaj.

Tedaokas – posebna magijska priprava s kristali, občutljivimi na magijo. Vsako magijsko delovanje se vtisne v strukturo kristalov in izurjen mag lahko prebere naravo magijskih sil. Zelo pripravno za ugotavljanje geografsko oddaljenega magijskega dela.

Tedmej – vilinščina – običajni svobodnjak, ki je napredoval v nižjega vojnega fevdalnega plemiča.

Tegešaz – vilinski zemljiški plemič. Pogovorno uporabljajo tudi besedo saog, običajno za poimenovanje vilinskega mestnega plemiča.

Tegrapat – specifično – Marka, vojvodstvo grofija oz. fevdalna dežela Vzhoda. Deželi vlada jekib (gl.) in ima polno avtonomijo na ozemlju lastne dežele. Za interese carstva (oz. cesarstva) skrbi herot (gl.), ki izvaja oblast basilea ali megijekeala (gl.).

Teh – prapor, vojna zastava.

Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo Pemeja (gl.), ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca. Vsakemu tehagacu ustreza še prstan sibet (gl.), ki je namenjen udejanjenju energije tehagaca iz Onostranstva v Drugotnost, kar je bistvo obreda Pemej.

Tehaspat – vilinščina – brat.

Tek isabašea il leiki! – ne misli na nič, pomembno pravilo vilinske okultne teologije.

Tekmek – ničvredni, nečastni.

Tekstam – sleng, anglizem, pišem, napišem.

Tel tavig, le en'tavig jabean – vil. – rek iz vilinske okultne mistike – samo prah se v prah povrne. Sorodno biblijskemu »prah si in v prah se povrneš« (1 Mz 3,19).

Tenemija – vilinščina – čarovnik v malce podcenjevalnem pomenu (vrač, zaklinjevalec, astrolog ipd.).

Tenemija eiša – čarovnik ognja. Arcus je bil v času Božanskega carstva edini pripadnik tega čarovniškega ceha.

Terminiranje – sleng, anglizem, uničiti, odstraniti. Beseda je postala popularna po filmski seriji Terminator s konca 20. in začetka 21. stoletja.

Termogled – izum magije Božanskega carstva; gre za optično napravo, ki omogoča gledanje celo različnih bioenergetskih frekvenc (poleg svetlobe, UV in IR).

Tesakogout – vil. – vilinski guverner, zlasti v časih pred Svetovnim cesarstvom. V deželah izven vilinskega sveta se je uveljavil izraz herot (gl.).

Tesea Emenim – vil., spec. – Prvi Čuvaj, prvi pod sedmih udejanjenih etirjev.

Tesea rešgej – vil., spec. – Prvi vladar legendarnih dni svetovne vilinske vladavine. Istoimenski oltar je v legendarnem Kašamougu Mebeab, svetišču starodavnosti, kjer so shranjene vse skrivnosti vilinske okultne mistike. V svetišču je posebno mesto, Lasim en'sahapae Resah (gl.)

Tesgea – vil. – vilinska princesa, hči jakila.

Tet ead teneji tašbetea – kje se skrivaš kača? Čeprav na prvi pogled ni videti, ta stavek vsebuje veliko okultne simbolike.

Tevakem – vil. – plemič vzhoda, zemljiški gospodar vzhoda, vazalni plemič.

Tevapat – specifično - portal za prenos do drugega enakega portala.

Tezgei, tezgej – vazalni vladar na vzhodu, ustreznica cesarskemu mešelu ali medalarskemu bemeju, čeprav je imel malce manj oblasti. Tezgei je imel manj avtonomije od jekiba (gl.). Herot (gl.) je imel s svojim uradom določene pristojnosti, zlasti na področju sodne oblasti in vpoklica za vojno. Herot je lahko celo zamenjal tezgeja.

Tezijeam – nekakšen vinjak, pomešan z izvlečkom dimne zeli (THC).

Tharak – vil., spec. – orčji mesojedi konj.

Themaka, themakea – vilinščina – drobnica, koza, ovca, živina.

Tibamet, tibmet – še en izraz za dvornega upravnika, mojordoma, dvornega kneza. V starem cesarstvu je lahko to vlogo prevzel najmanj malahid zaupne hiše.

Tijae – protokolarni garant zvestobe. V ožje spremstvo plemenitega gosta, ki je po rangu nad gostiteljem, se pošlje kakšnega sorodnika gostitelja, ki je simbolni garant zvestobe in varnosti.

Tikepek – zaupni sodelavec, najtesnejši zaupnik.

Tišapaš – svet lupin, lupine Megšelema, točke požiranja energije, jemanje življenja. Simbolna shema pozna deset tišapašev, antipodov desetim etirjem. Tišapaši naj bi obstajali trenutek za trenutkom zdaj. Minuli čas se prelije v tišapaše.

Trahik – hendvejski mahib (general).

Tramakoš – hendvejski vojni in zemljiški plemič.

Trava – »ljudski« izraz za marihuano.

Trendovsko – sleng – moderno, v skladu z modnimi smernicami.

Trusk – bum oz. tresk.

Tzevog – zmaj, jezdna zračna, obstaja več vrst, vsi so proizvod magije.

U

Univerzum – vesolje, obstajanje, generalna ideja za nekaj zaključenega.

Uteš – velika, volku podobna zver, vedno živi v tropu med 15 in 35 živali. Trop vodi alfa samec.

V

Vagom – vil. – sad, plod.

Vageamej – obče plemeniti, modrokrvni.

Vakomak – vil. - sodnik, patentni razsodnik, arbiter (gl. Jedegal en'Vakomak).

Vedmok – vil. – ceremonijalni uvod v zborovanje, kjer se bo odločalo z glasovanjem.

Velika hiša – v nekdanjem Medalarju izraz za hesed malahidsko rodbino.

Vesoljno carstvo – Pojav Elejle pred dobrimi 2300 leti je pripeljal do tragičnega Padca (gl.) in ukinitev Svetovnega cesarstva, ki se nikoli več ni obnovilo. Vesoljno carstvo je v času največjega obsega zajemalo vse človeške dežele do dežel Škratov. Vesoljni car nikoli ni poskusil izzivati vilincev. Carstvo je padlo ob pojavu Mešaraha in izvedbi Pemeja.

Vilini, vilinci – nesmrtni, ki postanejo smrtni, ko zaplodijo ali rodijo otroka. Njihova telesa se fizično ne starajo, ko dosežejo spolno zrelost (pri 20 do 22 letih).

Vilinščina – spec. – jezik, ki je nastal iz telepatskega sporazumevanja.

Vlačuga – prostitutka, dekle, ki ponuja spolne usluge za denar.

Vojno fukališče, kurbišče – vulgarni izraz za javno hišo, namenjeno vojski. Vsak vojni pohod so spremljale potujoče javne hiše s prostitutkami in prostituti.

Vrelina – vročina.

Vsečasnost – eden od nazivov basileja; poudarja nesmrtnost telesa.

W

Wicca – okultna tradicija čarovništva. Novodobna wicca je nekakšna religija in duhovnost sožitja z naravo in obredi so prilagojeni naravnim ciklusom. Večinoma gre za duhovnost t.i. devocije (privrženosti) in v nasprotju z mnenjem nepoznavalcev ne gre za krvne daritve ipd.

Z

Zadet, zadetost – eden od slengovskih izrazov za stanje zmanjšane prištevnosti kot posledica zaužitja psihoaktivne snovi.

Zadetek – eden od slengovskih izrazov za osebo, ki je zmanjšano prištevna zaradi zaužitja psihoaktivne snovi; metek zadetek – oseba z resnimi motnjami zaradi delovanja psihoaktivnih snovi.

Zafrčkanje – narečno – zapraviti, izgubiti

Zaglivil, zaglivil, zaglaviti, zagliviti – ostanek skoraj izumrlih hrvatizmov in srbizmov iz pradavnih časov Kraljevine Jugoslavije in zlasti SFR Jugoslavije. Beseda običajno pomeni zataknjene, ujetost v nekaj.

Zariglano – narečni izraz za zadrgnjeno, zaprto.

Zaroštiljati – naredi raženj, peči na vrtečem ražnju

Zatab – talisman Elejline zemeljske moči.

Zatežiti, težiti – slengovsko nadlegovati, tečnariti, pritisniti za nekaj.

Zemljiščina – zemljiški davek na vzhodu. Fevdalni gospodar ga pobira v obliki denarja ali pridelkov.

Zemljožerka – veliki glodavec, ki živi pod zemljo. Žival živi v velikih kolonijah, ki si naredijo zapleten sistem rovov.

Zengah – vil. – vladarska krona, v vilinskem svetu je to venec belolistke, vej hadime, svetega vilinskega drevesa.

Zeolija – najzahodnejša grofija Kraljevine Medalar, ki je propadla v t.i. Medalarski vojni.

Zeolski rjavec – izjemno vzdržljiv, zvest in močan konj. Pokrit je z malce daljšo rjavo dlako in na nosu imajo samci 20 cm dolg rog. Samci so za 30 cm višji od samic, ki niso dobre jezdne živali, so pa toliko boljše vlečne.

Zeolski vladarski prstan – O njem kroži veliko legend. Gre za vilinski prstan iz časov pred Svetovnim cesarstvom. Samo nosilec tega prstana je lahko zeolski bemej (zemljiški vladar) in mora biti zeolske plemiške krvi.

Zdrajsano – sleng – oguljeno, iztrošeno.

Zgonjena – vulgarizem – seksualno zelo aktivna oseba

Zijati – opazovati, gledati, osredotočeno gledati, neprekinjeno opazovati ipd.

Zimnik – v Starem cesarstvu pomembno trgovsko križišče. Po padcu Vesoljnega carstva se ne vrne v objem človeških kraljestev. Obstane kot središče redke trgovine redko naseljenih dežel zahoda.

Zjeban(o) – sleng – pokvarjeno, narobe urejeno, narejeno, slabo zamišljeno ipd..

Zlodej – vrag, Satan, hudič

Zombi – živi mrtvec.

Ž

Žavbe, žavba – krema, mazilo, preneseno, sposoben vsega – namazan z vsemi žavbami.

Žehta – SSKJ - pranje velike količine perila, tukaj v kontekstu pranja velike množice možganov.

Žensko mednožje – vulgarni izraz za ženske spolne organe.

Žigolo – običajno najet moški za žensko družbo in zabavo, neke vrste prostituta.

Žlahta – sorodstvo.

Žur – sleng – zabava.