Knjiga vilinščine

Za svet Vitezov in Čarovnikov je bil pripravljen poseben jezik, vilinščina in izpeljanka pogovorščina. Jezik temelji na semitskih korenih in se v nekaterih ozirih naslanja na starohebrejščino in aramejščino.

Iz legendariuma Vitezov in Čarovnikov

Besede niso razporejene po abecedi, temveč tako, kot so bile kronološko dodane. Posamezno besedo, oz. prevod poiščete z iskalnikom bralne naprave & aplikacije.

Uporabljena je standardna transkripcija, ki so jo uredili nekateri najpomembnejši strokovnjaki vilinskega jezika.

Zapis črk v slovarju je prilagojen preprostejši pretvorbi iz hebrejskega alefbeta v latinsko transkripcijo.

V slovarju je 4267 besed, kar je verjetno najobsežnejši slovar kakšnega fantazijskega jezika.

Pomembna opomba

Vilinske črke so grafično identične hebrejskemu alefbetu. Zakaj je tako? Strokovnjaki so postavili nekaj različnih teorij. Vsem je skupno sledeče:

  • črke so simboli duhovnih stanj.
  • črke so tudi številke
  • črke so pomembni simboli tudi kot slike, grafične podobe.
  • črke so soglasniki
  • črke so v osnovi logodinamične
  • črke obsegajo bogate korespondenčne tabele, tesno povezane s teologijo, mitologijo in okultizmom

Med obema abecedama so tudi razlike, naj naštejemo le nekatere pomembne:

  • Vilinska imena črk so številke, imena črk niso del vilinskega besedišča, a hebrejska dočim hebrejske črke samo imajo numerično vrednost.
  • Vilinske besede se izgovarjajo na dva načina - kot obredna ali kot visoka vilinščina (v tem primeru je vsaka beseda logodinamo, neke vrste uroka)
  • Samo nekatere hebrejske besede so logodinamo in imajo drugačen vpliv od vilinskih logodinamov.
  • Vilinščina ne pozna različnih permutacij in različnih operacij nad besedami oz. stavki, kot jih hebrejščina (gematrija, ipd.)

Transkripcija:

Knjiga je izšla v ePub izdaji in je nekakšna osnovna verzija, še pred zaključkom sage lahko pričakujete popravljeno, dopolnjeno in očiščeno izdajo. Mogoče bo kdaj tudi tiskana izdaja.

Naroči ePub knjigo

Knjigo si lahko izposodite ali kupite.

Želite dodatne informacije? Vas zanima še več o nenavadnem jeziku vilinščina?

Pošljite e-pismonošo in zagotovo dobite odgovor: