Knjige sage

Obilje dobrot

Brskajte po strani, saj si lahko preberete ali naložite obilje dobrot. Tukaj lahko najdete množico dražilnikov, res ogromno dodatkov in tudi brezplačne knjige. Svet Vitezov in Čarovnikov trenutno obsega 2500 let. Potopite se v ta čudežni svet ...

Priročni slovar vilinščine, vulgarizmov in zanimivosti

V slovar sem vključil tudi znaten del množice anglizmov, ki so v knjigi. Mnogi anglizmi so postali del slenga komunikacije mladih.

Dodal sem tudi besede, ki so koristne zaradi izobraževalne vloge in jasne pomenske definicije. Večina pomenov je preverjenih tudi s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika s portala www.fran.si, zanj skrb Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Vilinske besede so prevedene na osnovi standardnega slovarja dr. Mary Smith: The strange laguages with the Hidden history (Oxford University 2105, 3rd revision).

A

Abadon – Brezno duš, nebeški vrtinec, ki požre nečiste ali neočiščene duše.

Abraham – praznovanje petdesetega rojstnega dne.

Adani – prihaja.

Aganeal – udejanjen etir, nesmrtni del izbranega človeka v gostem vesolju. V zadnjih dnevih jim pravijo Čuvaji.

Aladali – pozdravljen, uporablja se pri svečanem pozdravljanju, izrekanju dobrodošlice ipd.

Aledah – božanski gospod, še ena oznaka za svečenika – vladarja, ta je formalna in izhaja iz vilinskih kraljestev iz predeonskih časov. Boris je dobil ta naziv, ko mu je Aecij predal legije.

Alissa – Rajska reka, ki ločuje Kadešah od brezna Abadona. Na nebu se tako imenuje trak galaktičnega rokava, ki objema celotno nebo kot megličast trak.

Alko-norija – sleng, skoraj tradicionalno pijančevanje dela dijaške in študentske populacije ob petkih po zaključku delovnega tedna.

Ameah – mati v duhovnem smislu. Pomemben element vilinske okultne teologije. Ameah simbolizira posodo kreativnih sil, matrico razodevanja dejavnega sveta.

Anomalija – motnja.

Aspirin – zdravilo proti bolečinam podjetja BASF.

Auril – zelo redka kovina – izjemno lahka, trdna in prožna. Njena posebnost je podvrženost magiji, saj se lahko »prepoji« z urokom. Za pridobivanje je potrebna precejšnja veščina. Bistvo priprave je v natančnih recepturah. Pridelavo obvladajo vilini in škratje. Edini dosegljivi rudniki so v deželah škratov in v Dilualu. Na vzhodu sta dva velika rudnika, ki sta pod nadzorom Božanskega carstva.

B

Bahejir – božji izbranec, božje utelešenje – eden od nazivov basilea

Basilea – brezspolni samostalnik, oznaka za vladarja (carja) vzhoda, predstavlja utelešenje Elejle.

Be or not to be – sleng, anglizem – biti ali ne biti.

Begunstvo – beg mladoletnega Timeusa IV Simidala v spremstvu Georja Simidala in še nekaj pogumnih mož in žena v času Padca, ko je armada Vesoljnega carstva zasedla Wendenburg in končala tisočletno svetovno vladavino človeškega cesarja in vilinske kraljice.

Bemej – zemljiški vladar v Medalarju (hesed malahid)

Berek oezed et'šaeviz – Klic k orožju in bojnem duhu lahko prevedemo ta zeolski bojni klic.

Bič – sleng, anglizem, vulgarizem, prostitutka, predvsem pa tudi nepopularno dekle, nedostopno ipd.

Birič – preganjalec, priganjalec, običajno nekdo, ki priganja k nečemu.

Bordel – javna hiša, stavba, kjer se ponujajo seksualne usluge, v slengu pomeni tudi prostor razvrata.

Bozon – fizika; eden od osnovnih gradnikov, ki definirajo naravo materije vesolja.

Brezkrvni – ljudje in pripadniki drugih ras, rojeni brez svobodnjaškega statusa. Poniževalna oznaka za vse, ki nimajo plemenitega porekla.

Brifing – sleng, anglizem, sestanek, dogovarjanje, usklajevanje.

Brzinsko – sleng, hitro, pospešeno.

Bulšitanje – slengovski anglizem – govorjenje neumnosti, nakladanje. Beseda izhaja iz fraze bull shit, ki pomeni bikov drek in na angleškem govornem področju pomeni govorjenje neumnosti in nakladanje.

C

Cahatok – poveljniški oziroma stražarski odred. Običajno šteje med 700 in 1000 posebej vzgojenih orkov in vsaj 100 Set'Arusov.

Cajtengi, cajt'ngi – narečna beseda za časopis, izhaja iz nemščine.

Cesarstvo Shedanija – dedič nekdanjega Svetovnega cesarstva. PO padcu nekdanjega Vesoljnega carstva se Svetovno cesarstvo ni nikoli več obnovilo.

Coprnija – negativni izraz za čarovnijo - coprnica – slabšalni, poniževalni naziv za dekle ali žensko.

Cosplay – oblačenje v kostum priljubljenega domišljijskega lika. Gre za kreativni in zahteven konjiček ljudi vseh starosti. V svetu obstaja veliko konvencij, namenjenih tudi ali samo cosplajerjem.

Č

Češplja – nagajiv izraz za ženski spolni izraz.

Čuvaj – udejanjen aganeal v človeškem telesu. Aganeal se spoji z izvirno osebnostjo in živi v simbiozi. Ko človek biološko umre, aganeal najde drugo telo.

Čuza – slengovski izraz za ječo, zapor.

D

Daleron – zdravilo proti bolečinam v prosti prodaji.

Damejah – strašna temeljna sila Megšelema. Vedno sta dva damejaha, eden za aktivno, drugi za pasivno manifestacijo neskončnosti. Teologija damejaha je silno zapletena. Gre za izjemno močni entiteti, ki sta sposobni neodvisnega in samostojnega delovanja še pred udejanjenjem Elejle.

Dasa – frajer, pomembnež, mogočnež

Debil – oznaka za umsko zaostalega človeka, vulgarni izraz za nekoga, kis e mu želi pripisati umska zaostalost; debilnost – stanje duha, uporabljeno v vulgarnem izražanju; debilček – žaljivka, večkrat v kontekstu »pridnega«, oziroma takšnega, ki ni podvržen delanju težav, ipd.

Det'lajns – sleng, anglizem, rok izvedbe, zadnji rok izvedbe

Devocija – privrženost v verskem pomenu besede.

Dilitati – sleng, anglizem, izbrisati, odstraniti

Djuk – (anglizem) slengovski izraz za frajerja.

Domina – posebna spolna praksa, ženska igra gospodarico, moški pa njenega služabnika, večkrat so prisotni elementi sadomazohistične prakse. V tem primeru ženska biča, moški igra vlogo trpečega sužnja.

Drek – vulgarizem – iztrebek, blato.

Drinknil – sleng, anglizem – spil, popil; drink – pijača

Drkanje – vulgarizem, samozadovoljevanje moških

Drugotnost – Popularno ime za Elem Jered, splošno pa gre za redko vesolje drugačnih vibracij, kot je naše. Eksperimentalno je obstoj tega sveta dokazal jordanski fizik dr. Mohamed Selimi.

Duhovitnost, duhovitniško – zbadljivka za modno in potrošniško duhovnost. Tovrstne duhovne smeri so običajno brez praktičnega učinka in bolj sodijo v sfero iluzionizma.

Dvojka, dati dvojko – sleng, nekoga zavrniti, običajno v kontekstu osvajanja, oziroma dvorjenja. Beseda se občasno uporablja tudi v kontekstu zavrnitve prijateljstva, druženja ipd.

Dvorni knez – majordom dvora, položajni naziv, se ne deduje in ga lahko zaseda tudi liberos (napr. Artus Orwen v času Leona Simidala v zadnjih letih Cesarstva Shedanije).

E

Ekonomika diferenciacije – Ekonomska teorija, ki je nastala med leti 2030 in 2035 in dobila svojo politično uveljavitev po letu 2045. Bistvo te teorije je, da se ljudje ne rodijo z enakimi možnostmi in da mora sistem na osnovi diferenciacije pomagati tistim, ki izkazujejo več sposobnosti. Znamenit Langrov aksiom pravi: »Država mora sposobnim pripraviti oprimke napredka in istočasno nesposobnežem preprečiti zlorabo.« Politiki, ki sledijo tej ekonomski teoriji, radi ponavljajo ta aksiom in ga implementirajo v zakonodajo. Slovenski pripspevek k tej ekonomski misli je t.i. sistem socialnih uteži. V praksi gre za sistem progresivne socialne subvencije. Več, kot vložiš v socialne pravice, več primakne še javna blagajna. Če se zavaruješ 10 € na mesec, država primakne 5 €. Če pa je tvoj vložek 100 €, država primakne 200 €. Poseben dodatek so t.i. oprimki. Če imaš z 10 € mesečno pravico do 2000 € zdravstvenega stroška, imaš s 100 € skoraj 100.000 €. Temu je finančni minister leta 2062 rekel 'progresivno nagrajevanje odgovornih'.

Eksport – tujka pomeni izvoz.

El – ime za boga, stvarnika, nedoumljivo silo ustvarjanja vsega.

Elahjakil – bog-kraj, bogokralj, torej vladar, ki je hkrati tudi bog. Basilea je bogokralj in prvosvećenik samemu sebi. Kot takšen ima absolutno oblast, je predmet čaščenja in odreja religijo, ki ga časti.

Elejla vet Damejah nandi, Elejla at jakil Edanim - Elejla in Damejahi prihajajo, Elejla je kralj svetov – tako se je Sandri predstavila podoba, ki je prekinila njihov obred iniciacije.

Eleh tasak – Elov edini, eden od nazivov za Mešaraha.

Elem en šaeviz - svet duhov v vilinski okultni mitologiji. To je podsvet duhovnih vplivov, ponekod ustreza kopreni med Megšelemom in Abadonom. Teologija tega pojma ni čisto jasno razložena.

Elem Jered,Hadeš ošak, mades en Elem Jeder - Svet Drugotnosti, Sveti dar, Mogočniki Drugotnosti.

Elemental – okultizem, nižja elementarna sila ognja, vode, zraka ali zemlje. V vilinski magiji gre za fazni fragment, identificirane kot energija elementa.

Elešej – elitni plemeniti gardist. Posebna dedna kasta bojevniškega plemstva. Elešeji izvirajo iz Svetovnega cesarstva kot osebna cesarjeva straža. V novem eonu je to straža cesarja Shedanije in ob nastopu Mešaraha še posebna stotnija za njegovo varovanje v času bivanja na Zahodu.

Eliša – rajsko mesto za bogu zveste ljudi. To posebno mesto je nad Neskončnim drevesom.

El en jabavun – božja sodba

Enigma - uganka

Etir – sile božjega (Elovega) vpliva – etirjev je deset. Etirji imajo dvojno naravo kot vse emanirane stvari pojavnega vesolja. Ena od oblik je aganeal – udejanjen etir, torej etir, ki se spoji z živim telesom in živo dušo.

Eon – dolgo časovno obdobje, v Drugotnosti označuje zaključen časovni okvir.

Esesovka – sleng, disciplina in predanost cilju, beseda izhaja iz nacističnega vojaškega reda, imenovanega Eses, za simbol je uporabljal dvojni runski S. Esesovci so bili strogo arijskega porekla in njihova temeljna naloga je bila iztrebljenje vsega nearijskega. To je bila zločinska organizacija v okviru Tretjega rajha (Nemčija 1993 – 1945), vodil jo je Heinrich Himmler. Vojaški red se je proslavil z milijoni pobitih civilistov in fanatično disciplino.

F

Fafanje – vulgarni izraz za oralni seks, fafačica – vulgarni izraz za žensko udeleženko v oralnem seksu; fafaška šoba – vulgarni izraz za objekt oralnega seksa.

Fajt – sleng, anglizem – pretep, tepež

Faking – slengovski izraz za presneto.

Falanga – osnovna vojaška enota človeških dežel, izjema je Zeolija. Vsaka vsebuje 10 stotnij s po 100 lemiki. Falange so lahko konjeniške, lokostrelske, suličarske ali mečevalske, nikoli niso mešane. Ideja izhaja iz starogrške vojaške enote, sestavljene iz ravnih vrst z dolgim, naprej usmerjenimi sulicami. Falanga je bila skoraj nepremagljiva do soočenja z rimsko vojsko, ki jo je spravila v zgodovino, a staro Grčijo priključila takrat še Republiki.

Fan, fen – sleng, anglizem, ljubitelj.

Fasati – dobi.

Fedajin – borec, ki se žrtvuje, brezpogojno predan svojemu cilju, izhaja iz muslimanskega sveta – NE ZAMENJEVATI ZA SAMOMORILLSKE NAPADALCE.

Fedajin nenaui elešeh – smrtna straža, osebna garda Mešaraha, vzgojena in izurjena za brezpogojno izvrševanje poslanstva – služenje in varovanje Mešaraha.

Fekalije – odpadek, večinoma iz iztrebkov.

Fensi – sleng, anglizem, fino, dobro, odlično ...

Feol en'hajakit – neprekinjeno razodevanje, tok neprekinjenega procesa v večnem trenutku zdaj. Pomemben del vilinske okultne teologije.

Fiksanje – drogiranje, jemanje psihoaktivnih snovi, mišljene so predvsem prepovedane snovi.

Filing – sleng, anglizem – občutek; bed filing – slab občutek (takisto anglizem)

Flikniti – večinoma narečno, pomeni umreti, steči, udariti, pasti, prevrniti se ipd.

Fortuna – sreča, v Antičnem Rimu je bila Fortuna boginja sreče.

Foter – narečna beseda iz nemščine, pomeni oče.

Frača – sleng – poniževalni izraz za dekle, običajno v kontekstu spolnosti in lahkoživosti.

Frajla – narečno beseda iz nemščine, pomeni ženska, dama, dekle.

Frend – sleng, anglizem, prijatelj

Frižider – sleng, hladilnik

Fufla – narečno - žensko spolno območje telesa. Ponekod rečejo, da so fuflaste ženske tiste, ki »rade dajo«.

Fuk, fukanje – vulgarni izraz za spolni odnos.

Fukotožje, fukotrebnost – vulgarni izrazi za željo po spolnih odnosih.

Ful – sleng, anglizem, polno, veliko

Furati – narečno – peljati, voditi; fura – pelje; odfura - odpelje

G

Game over – sleng, konec igre, zaključek, konec je.

Gandža – sleng, indijska konoplja, joint (gl.) indijske konoplje.

Gej – homoseksualni moški.

Gelaji – dvorezen kratki meč, izdelan iz znamenitega lahkega, a trdnega zeolskega jekla, večinoma ga nosijo ženske.

Gladimis – od Gelaja za tretjino daljši meč, dvorezen, izjemno lahek, izdelan iz zeolskega jekla ali aurila.

Gobcanje – vulgaren izraz za govorjenje, pripovedovanje, največkrat v kontekstu nekoristnega nizanja besed.

Goblin – popolnoma neporaščeni dvonogi humanoidi, visoki do 150 cm, težki do 50 kg, v ustih imajo kot britev ostre zobe, ki se sami obnavljajo. So izjemno vitki s trdimi, a tankimi kostmi. Veljajo za zelo inteligentne, vendar so brez empatije. Živijo v plemenih, so izjemno spretni pri ročnih delih in okretni v boju. Imajo dar za nabiralništvo.

Gohesi – posebna kasta visokoraslih temnopoltih hendvejskih bojevnikov. Udinjajo se kot najemniki. Oboroženi so z veliko sekiro in dvema ukrivljenima mečema. Na čelu imajo zarisan simbol sonca, ki predstavlja luč bojevniškega razsvetljenja.

Gozdarji (Severnjaki izven Zeolije) – maloštevilna človeška rasa, živijo v severnem mejnem pasu pri vilinskem Zidu Po legendi naj bi bili Gozdarji v človeška smrtna telesa ujete vilinske duše.

Gozdni vilini (temni vilini) – temnopolti vilini, živijo južneje od Mealkuda, njihova magija je bolj usmerjena v sobivanje z naravo.

Grdavž – omalovažujoča oznaka za človeka.

Guleth – mehanski mož, umetno ustvarjen vilinski služabnik. Vilini so popolnoma odvisni od teh izdelkov svoje magije.

H

Hadima – eno od imen svetega vilinskega drevesa. Drevo na jesen požene bele liste, ki odpadejo na začetku pomladi. Po legendi drevo obrodi desetkrat, zatem nikoli več.

Halaj vet nasig en'halaj – živi in pusti živeti, eno od načel vilinske magije.

Harebo – kratek zastrupljen meč, temeljno orožje elešejev v drugem tisočletju cesarstva Shedanije.

Hašenah – obod Megšelema, vrata v središče Megšelema, tako se imenuje tudi preddverje templja Emen Mabemot na Tarahu.

Hedšot (headshot) – anglizem; žargonska beseda izhaja iz igračarske scene in pomeni kritični zadetek v glavo, ki prinese največ točk.

Hendveji – ljudstvo izhaja iz Južnega Norogha, kasneje se razširilo še na Severni Norogh in še nekatere bližnje dežele. Gre za vojaški narod, zato so odlični vojščaki, hrbtenica vojske Božanskega carstva.

Hesed malahid – zemljiški vladar, drugi nazivi – bemej (Zeolija, Centralna marka v Shedaniji), mahdi (Dilual), mešel (Cesarstvo Shedanija, kjer je malce več od bemeja centralne marke). Hesed malahidi imajo lastno vojsko, sodstvo in pravni sistem. S cesarsko ali kraljevo oblastjo imajo podpisane patente z jasnimi določili o obveznostih in pravicah ter načinu urejanja odnosov.

Hepi end – sleng, anglizem – srečni konec

Holi – sleng, anglizem, sveto, sveti, ipd.

Holozaslon – 2 mm debela aktivna plast, ki je predvajala globinsko sliko s sposobnostjo globinske zaznave dotika. Standardni namizni zasloni so imeli premer med 24 in 35" in aktivno globino med 3 in 8". Obstajali so tudi variabilni hišni medijski zasloni.

Hospi'tl – sleng, anglizem - bolnišnica

I

Iber – tujka nemškega izvora – glavni, najvišji, nad; napr. iber šef, iber strokovnjak, iber revež ...

Iblepei – vez med ravnmi emanacije, vez med svetovi, vesolji, gre za posebno obliko podprostora, kjer sta čas in prostor 0.

Igmot – temni portal.

Ihelot – duh lažnega boga, razodetje lažnega boga, običajno ime za damejaha ali kerkeša.

Ilejet – nočna mora, nočna smrt, zli duh

Imepei li healalea en medrian - Danes bodo blagoslovili legijo.

Infinito Deus Lux – (latinsko) – neskončna božja luč, pojem okultnega misticizma. Bog je vsepovsod, je v vsem in vse je del boga (približni pomen).

Inu – starinsko, veznik in.

Insertati – sleng, anglizem – podtakniti, vstaviti, dodati

Ipua – beda, nizkotnost

Ismag lemikom – veteran poklicne vojske (preko 15 let službe).

Itaq – sleng, itak, tako

Ithos – zbor, tudi pevski zbor, pevski zbor - poniževalno za nasprotno vojsko.

Izi – sleng, preprosto, sproščeno, neprizadeto.

J

Jablet – hiša, tudi rodbina (obredna vilinščina)

Jagorok – posebej izurjeni izvidniški poveljniki Sagrasa, po poreklu vsaj liberosi.

Jakil – kralj, lahko je vladar samostojnega kraljestva ali pa vlada v imenu basilea oz. cesarja. V vilinskih kraljestvih je kralj, ki samostojno vlada, vendar del oblasti tradicionalno preda osrednjemu rešgeju(-ji) – kralju ali kraljici.

Jamit – častnik plemiškega porekla (pleidik), poveljnik stotnije, falange, šeledine ali taraga. Nosijo ga tudi zemljiški plemiči v vojni službi.

Jamska mačkonka – posebna vrsta mačke, ki živi pod zemljo, lovi druge podzemne živali.

Janimak – posebna palica za vodenje plemskih zborovanj (jadagetov). Ceremonial (običajno dvorni knez) s palico daje besedo in oznanja posamezne dele zborovanja.

Japadok – učitelj, modri prinašalec znanja, v Dilualu so tako imenovali Čuvaje. Gre za častno titulo brez izvršne oblasti. Čuvaji so imeli neformalno avtoriteto.

Jeba – spolno, lahko tudi nespolno občevanje v vulgarnem pomenu.

Jebačica – vulgaren izraz za žensko, ki velja za »lahko«.

Jedro – policijski informacijski sistem, dokončno vzpostavljen leta 2055. gre za sistem, ki je popolnoma ločen od ostalih omrežnih povezav. Evropsko notranje ministrstvo ga je zgradilo v letih 2048 – 2055. Sistem je varen, ker je vsak priklop nanj izveden s posebej zasnovanim varnostnim protokolom. Sistem izvede ob poskusu vdora v infrastrukturo poseben protokol hibernacije. Za dostop je potrebna UNCC identifikacija, mrežnični sken, poseben vmesnik z generatorjem, ki ustreza UNCC čipu in posebnim identifikatorjem pooblaščene naprave. Od operativnega zagona do 2065 ni bil zabeležen niti en uspešen vdor, kibernetični oddelek je identificiral in predal tožilstvom vse osumljene takšnega vdora.

Jefezakah – prapor premirja. Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec praporja premirja – posebni mirovni kurirji. Vedno so nedotakljivi, najbolj zavrženo dejanje v vojni je uboj tega pogajalca. Jefezakah lahko prinaša ali sprejema najmanj pleidik, saj gre za častno vojno funkcijo. Izmenjava pogajalcev je poseben obred z natančno določeno proceduro.

Jepazak – Osnovna vojna enota orkov, kačjeglavcev in goblinov. Uporablja se tudi ime horda ali krdelo. Šteje običajno med 6000 in 13.000 vojakov.

Jes – sleng, anglizem – da, seveda, vsekakor

Jezusov prt – znameniti Torinski prt, v katerega so domnevno zavili Jezusa, ko so ga sneli s križa.

Joint – sleng, anglizem, zvitek indijske konoplje, gandže (gl.) namenjen omami.

Joške, joški – sleng – ženske dojke.

Jubeac halaja – pitje energije, duhovni vampirizem.

Junec – narečno, neumnež; SSKJ – mlad skopljen goveji samec, mlad bik, tudi močan moški ...

Junfer – žargonsko – spolno nedolžen, nedolžnost.

K

Kačjeglavci – dvonožni inteligentni plenilski plazilci, živijo v osrednjem in južnem delu vzhoda v kolonijah, imenovanih panji. Izjemno so hitri, močni, vzdržljivi, vendar nedisciplinirani. V organizirano vojsko jih prisili samo posebna psihična magija. Imajo nenavadno fiziološko posebnost - v toplejših letnih časih so hladnokrvni, a v hladnejših toplokrvni.

Kadešah – posebno posmrtno mesto, razni viri ga različno opisujejo. Največkrat gre za posmrtni kraj z večno zeleno pokrajino, čez katero tečejo potoki vina iz Južnih kleti in na junake čakajo voljne device.

Kajebid – posebej svet prostor. Osrednji del templja čarovniških redov. Tudi posebej sveti del nebes, precej nejasen pojem iz vilinske okultne teologije.

Kandelaber – drog oz. stojalo ulične svetilke.

Kaprofilija – pornografija – pohotno požiranje s človeškimi iztrebki (blatom oz. drekom), skrajno vulgarna oblika pornografije, ki se ji običajno predajajo že malce ostarele porno zvezde. Takšne obscene scene običajno povzročajo gnus.

Kasad – volilni zbor hesed malahidov in pomembnejših malahidov. Sestane se na osnovi sklica majordoma dvora, vdove kraljice ali na osnovi patenta vsaj polovice hesed malahidov. V letih 570 – 610 je imel pomembno vlogo v nemirnem obdobju Shedanijske zgodovine. V sodobnem času je samo še formalno telo, saj se ni sestal že preko 200 let. Znova ga je uveljavil Mešarah ob svojem nastopu na Zahodu.

Kašmeug – portalni del templja, vanj imajo vstop samo najbišji svečeniki.

Kavsanje, kavs – vulgarni izraz za spolni odnos.

Keč – sleng, bistvo

Keš – sleng, gotovina, denar

Kezarah Healareš – dobesedno – Prepovedana vilinska dežela. Healareš je ime za vilinska kraljestva kot zemljepisni pojem.

Klobasanje – beseda ima več pomenov, v romanu je največkrat v kontekstu spolnih odnosov; pomeni tudi govorjenje neumnosti; klobasožer – v vulgarnem smislu tisti, ki se sodeluje v oralnem spolnem odnosu s penisom v ustih.

Klošar – brezdomec, revež brez doma.

Kola –sleng, Coca Cola, lahko tudi kakšna druga gazirana pijača z znatnim deležem sladkorjem in z besedo Kola ali Cola v imenu.

Kold – sleng, anglizem, hladno, ledeno mrzlo, mrzlo, tudi mrzko – v knjigi kold bič, vulgarno imenovanje dekleta, ki ohranja visoko stopnjo spolnega dostojanstva, oziroma visoko stopnjo spolne nedosegljivosti

Komiranje – slengovsko, se predozirati do nezavesti.

Komp – sleng – računalnik, običajno je mišljen namizni model

Korpulenten – debel, zavaljen, obilen

Kreker, krekerski – sleng, anglizem, oseba, ki znanje programiranja uporabi za odstranjevanje programske zaščite. Večinoma so krekerski podvigi namenjeni kriminalu ali delu na meji zakonitosti.

Krota –krastača, v slengu pomeni pomilovanja vredno bitje, ostudno bitje, ubogo bitje; napr.: Ti si neumna krota.

Kugla – sleng, krogla (beseda izhaja iz srbščine oz. hrvaščine in je ostalina davno preminule SFRJ)

Kuhanček – kuhano vino, sestavine vilinskega kuhančka so neznane. Nihče ne ve, od kod vilincem vino. Naše kuhano vino običajno vsebuje cimet, klinčke, sladkor, vino in do 1/3 vode (odvisno od okusa). Ponekod dajo tudi vanilin, ingver in še kakšno začimbo. Bistvo priprave kuhanega vina, kot že ime pove, je, da zmes zavre. Včasih se nad vretjem prižge ogenj, da zgori izhlapevajoč alkohol. Običajno se kuhano vino pije v mrzlih mesecih, značilno je za božično-novoletne sejme na prostem.

Kul, kulskost – anglizem, ki pomeni biti v redu, dobro, moderen ipd., skuliranost – sleng, anglizem – biti hladnokrven, razpoložen, Ravnodušen, dajanje vtisa neprizadetosti, takšen, kot pričakujejo vrstniki in vrstnice ...

Kurec – narečno, vulgarizem – moški spolni ud, penis; iz nemščine kratek, v slengu se uporablja še oblika, razširjena na območju srbskega oz. hrvaškega jezika – kurčina, kurac, pomeni moški spolni ud; kurčev – poudarjanje žaljivke, napr. Kurčev idiot, kurčeva neumnost ipd.

Kurba – vulgarni izraz za prostitutko (ženska, ki nudi seksualne usluge za denar)

Kurbišče – vulgarna beseda za prostor, kjer se nudijo seksualne usluge za denar

Kus – veliki sabljezobi medved, ki prebiva v odmaknjenem visokogorju. Kus je samotarska žival, ki nadzoruje izredno veliko območje.

L

Lajf – sleng, anglizem – življenje, bivanje; lajfat – živeti, natančneje pomeni živeti svobodno in tako, kot hošeč, brez oziranja na druge, zlasti odrasle.

Lagamej primus – najvišji svečenik. Lagamej je vilinska beseda za svečenika, posvečenega častilca duhovnih modrosti.

Lakoš – psu podobna udomačena zver, križanec med dvema vrstama zelo inteligentnih kuščarjev, poraščenih z dolgo sivo dlako. Zelo se naveže na gospodarja in je z njim v nekakšni telepatski povezavi.

Lauf, laufanje, laufajo – narečni izraz za potek, tek stvari.

Lebenoh – manjša luna Elem Jereda, od sveta oddaljena povprečno 750.000 km (med 710.000 in 790.000 km), ima premer 800 km. Sveti malce močneje od Venere, njen sij je rahlo rdečkast.

Ledenica – sleng, hladno, neobčutljivo.

Lejif tek en Kedašah, lalec tek en Megšelem, Lejif tjeg elah, lalec tales Elejla. - Kakor v Nebesih, tako v Peklu, Kakor reče Bog, tako nasprotuje Elejla.

Lemik – poklicni vojak. Čas služenja med 10 in 25 let, odvisno od dežele. Služijo lahko samo liberosi (svobodnjaki). Napreduje lahko do jamita in pridobi plemiški naziv pleidik.

Lemikah – ženske poklicne vojakinje (samo Zeolija).

Lezbijka, – homoseksualna ženska; lezbično - homoseksualni odnos med ženskama; lezbača – poniževalno za ženske, ki jim očitajo preveč, največkrat neupravičeno, feministično držo.

Liberos – svobodnjak z vsemi državljanskimi pravicami in pravico do svobodnega gibanja in bivanja. Liberosi so večinoma obrtniki, trgovci, pisarji, ponekod sodniki, vojaki, tajniki, komorniki in tudi majordomi ali dvorni knezi.

Lilejet – nočni zli duh, nočna smrt, zli duh

Limok – prapor medreje, falange ali taraga

Lipen – vrsta drevesa, lipenovi listi so simbol bemejske rodbine v grbu in pečatnem prstanu Medalarja.

Lord – LVRD gospodar vojne v sonorodski pogovorščini. Prvič se pojavi v času Vesoljnega carstva pred Padcem.

Luftar – narečno – lenuh, brezdelnež, lahkomiseln, neresen.

Lutkica – sleng, lepo urejeno in vljudno dekle vzornega obnašanja.

M

Mabeja – zemljiška posest, uporablja se predvsem v Cesarstvu Shedanija. Vlada ji mešel.

Mabez – osvoboditev, mišljena legendarna osvoboditev izpod Vesoljnega carstva.

Madei – plemeniti rod, uporablja se za splošni naziv za zemljiškega vladarja.

Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec (prinašalka) premirja, del obreda pred vsako bitko, ko tisti, ki misli,da je močnejši, šibkejšemu ponudi premirje v zameno za določeno koncesijo. Zgodilo se je, in to ne enkrat, srečanje prinašalcev premirja obeh strani.

Magicanus pontifex maximus – Naziv vodje starodavnega tajnega okultno- verskega reda Marijin red iz Magdale.

Magidski kodeks časti – poseben kodeks plemstva. Obvezen je za vse plemstvo.

Mahdi – Dilualski (pravzaprav edamitski) zemljiški plemič.

Maher – sleng – strokovnjak, znalec, pozvalaec, moster

Mahib – poveljnik medreje (legije v Dilualu), včasih taraga (kohorte v Dilualu) ali pomemben vojni položaj, pripada samo pripadnikom malahidskih ali hesed malahidskih družin

Mahib tekagot – vojni guverner, vojni poveljnik območja,  razglašenega za vojno območje.

Majti – sleng, anglizem, pomemben, mogočen, vsemogočen ...

Malahid – plemski naziv, vazalni vladar, ki mu vlada hesed malahid. Ima samo svojo vojsko, s katero se mora odzvati na hesed malahidovo zahtevo. Malahid ima v posesti zemljo, mesto in pripadajoče vasi.

Manipula – vojaška enota Diluala, šteje 5 – 7 stotnij, poveljuje ji jamit. Ime je podedovano iz rimskih časov prvih čuvajev, saj izhaja iz rimske vojaške enote maniplus, sestavljene iz 120 legionarjev.

Manira – navada, obnašanje; ima lepe manire, v maniri finega gospoda ...

Marijin red iz Magdale – Marijin red iz Magdale je nastal ob smrti Jezusa Kristusa. Red je častil resnično božanstvo ravnotežja pravice in veselja Elejlo, ki naj bi se utelesil v novem rojstvu Marije Magdalene. Po njihovi legendi naj bi bila Marija Magdalena utelešenje Elejle, razodetja veselja, radosti in sprejemanja vernih.

Mašag (ponekod mašeg) – sklicni vojak, rezervist, služijo od malahida ali hesed malahida določeni podaniki posamezne zemljiške posesti. Izvzeti so samo liberosi.

Mazak – častni legijski prapor v Dilualu. Takšen prapor ima samo bojna legija, vadbena legija ima samo dva limoka; nosilec je muzuk (gl.).

Mealkud – Kraljestva, ime za vilinska kraljestva.

Meašika – naziv za kronsko princeso vzhoda. Gre za t.i. svetokrvno plemstvo, saj je pripadnicam priznano božansko poreklo. Zanimivo je, da ni zabeležen noben meašik – moški. Po hierarhiji so meašike takoj za basileo. Tradicionalno sta samo dve meašiki.

Meb – središče zemljiške posesti, sedež malahidske ali hesed malahidske rodbine

Mebanej – vojni štab, plemiško vojno poveljstvo.

Medreja – vojna enota na vzhodu. Vsaka medreja je sestavljena iz 4 - 6 falang (4000 – 6000 lemikov). Samo v Zeoliji je sestavljena iz 3 ali 4 taragov (4500 – 10.000 lemikov, odvisno od vrste medreje). Če je sestavljena iz sklicnih vojakov (nekakšni naborniki), ima 3 falange ali 3 tarage (3000 – 4500 masagov)

Megeš – veličasten – častni naziv

Megšelem – svet lupin, podsvet, zanikanje obstoja. Središče je za stebroma Mogosa in Lebenoha. Puščava, obrnjena navzdol, je osvetljena s črnim soncem, esenco kaotične sile Elejle. To sonce je vedno v zenitu. Od zahoda proti vzhodu pluje rdeči kristal Lebenoh, a od juga proti severu moder kristal Mogos. Vsakih 2342 let se vsi trije pokrijejo in to je čas, kose lahko Elejla s pomočjo posebnega obreda udejanji v dejavnem svetu.

Megošes – velik, velika.

Mejbi – sleng, anglizem - mogoče

Mejej Fendei – veličastna vilinska stolpa na vhodu v Wendenburgu. Simbolizirata moč vilinskega razuma.

Melad salajeh – skleni krog, posebna vilinska gesta zaključevanja magijskega dela.

Mel'Arud – legendarni hrib sredi Wendenburga, kjer na umetni izravnavi stoji pravljična cesarska palača.

Mem – sleng, anglizem, spomin; tehnologija: internetni fenomen.

Mešarah, Mešahašim en elahala – razodet skozi živega boga.

Mešeah – sveti duh, koprena nad udejanjenim vesoljem

Méšel (1) – zemljiški vazal, najvišje plemstvo Cesarstva Shedanija. Mešel je neposredni vladar svojemu ozemlju, cesar ima samo posredno, silno omejeno pogodbeno oblast.

Mešél (2) – splošna oznaka za glavarja rodbine.

Mešiah – sestavljen in odposlan, enkratna emanacija živega boga Elahale, imenovana tudi Mešarah.

Milfa, Milf – žargonska, pravzaprav malce vulgarna oznaka za zrelo žensko, običajno poročeno in z otroki, ki je voljna za spolni odnos s praviloma mlajšim moškim. Beseda izhaja iz angleščine in pomeni Mother I Like Fuck You. Običajno gre za fantazije okoli 18 – 20 let starih fantov glede ženske z baročnimi oblinami, ki se lahko večinoma udejanjijo samo v filmih. Verjetno najbolj znana milfa nastopa v znamenitih komedijah Ameriška pita 1, 2 in 3.

Mistik – skrivnostna, skrivnost

Modrokrvno plemstvo – hesed malahidi, malahidi in pleidiki. Plemenito poreklo, višje je samo pripadnik cesarske rodbine, ki se imenuje svetokrvni.

Mogos – ime največje lune in časovna enota od enega do drugega polnega mogosa, ki traja 29 dni. Mogos je malce večji od naše Lune (premer 3900 km), a tudi malce dlje (med 378.000 – 420.000 km). Sveti slabo petino močneje od naše Lune.

Mogosina – svetloba Mogosa, skoraj enako naši mesečini, le za četrtino intenzivneje, saj je Mogos za dobro četrtino svetlejši od naše Lune zaradi večjega odbojnega količnika.

Moloh – mistična tema, odsotnost bivanja.

Mrha – sleng, običajno ženska, puca, največkrat v žaljivem kontekstu (ničvredna, zanemarjena ipd.)

Mulc, mulec –objesten, nedorasel, razposajen fant.

Mulen – vlečna žival, izjemno vzdržljiva in ima glede na telesno težo veliko nosilnost. Pogoj za to je, da ima na voljo ves čas dovolj pijače in jedače. Mulen si v času obilja naredi zalogo vode in maščobe.

Multiverzum – po nekaterih fizikalnih teorijah naj bi obstajalo več sočasno živečih vesolj. Glede načina sobivanja teh vesolj si teorije niso edine.

Muvati, muvanje – sleng, anglizem – premikati, hoditi, gibati, gibanje, hoja, premikanje ...

Muvi – sleng, anglizem - film

Muzuk (mazok) – nosilec limoka ali mazoka. Medreja ima 3 muzuke, dva nosita limok, tretji pa mazak, tarag (falanga, kohorta) pa enega.

N

Nafilan, filati, filanje – tujka, narečno – napolnjen, polnjen, polniti, napolniti ipd.

Naklobasati – vulgarizem – imeti spolni odnos z žensko.

Nandi, nandi kea mešah, Neš mešarah nandi le'akal - Prihaja, prihaja izvorna namera skozi razodetje, Duša Mešaraha prihaja v bližino.

Nanomarkiranje – tehnologija implementacije nanočipov, ki vsebujejo podatke o markirani snovi. Lepota sistema je v tem, da onemogoča preprosto goljufanje. Sistem je v veljavi v Evropski zvezi od leta 2046.

Naspidiranost – slengovski izraz za hiperaktivnost, nestrpno pričakovanje, ipd.

Našalit – izdajalec, najpodlejša vrsta izdajalca.

Narkoblodnje – nezavedni umski procesi, kot so prividi, prisluhi in podobne motnje zaznavanja osebe pod vplivom psihoaktivnih snovi.

Nemrtvi lord – kerkeš v Drugotnosti. To je bitje, ki živi v mrtvem telesu, pravzaprav balzamiranem telesu. Običajno sta dva nemrtva lorda, ki sta posrednika med meašiko in velikansko armado nadzorovanih bitij.

Nerazdevičene device – vulgarni izraz za ženske, ki še niso imele spolnih odnosov.

Nešezea saehir – talismani luči, ki jih upravlja nosilec tehagacev in sibetov.

Nevroparalizator – palica, ki ob dotiku sproži popolno blokado motoričnih funkcij

Nimfomanka – ženska, ki je bolezensko odvisna od spolnih odnosov. S tem izrazom se okarakterizirajo tudi ženske, za katere predvsem moška okolica smatra, da imajo zaradi užitka veliko spolnih odnosov z različnimi moškimi.

No vej – sleng, anglizem – ni možnosti, ni možno, nikakor

Nucati, nucu – potreboval, potrebovati, rabiti.

O

Odbitost – sleng – nenavadnost, neobičajnost; odbito – nenavadno, neobičajno

Ogajec kerkeš – dobesedno zametek kerkeša. Gre za udejanjenje entitete Megšelema v dejavnem svetu s pomočjo posebnega rituala, zapisanega v Sehir Jeredu, knjigi magije, ki jo je posedoval Marijin red iz Magdale.

Ojr, Ojrov – sleng, izpeljano iz nemške izgovarjave evro

Oklar – Okoli 1,5 metra visoka in do 1 tone težka žival. Namesto spodnjih sekalcev ima dva velika okla.

Olam Ashia – hebr. Dejavni svet. Označuje udejanjenje zemeljskega principa, v tetragramatonu (četveroslovju – IHVH) ustreza zadnji Hei (H). Pomemben element kabalistične okultne teologije in mistike.

Onostranci – tako ljudje in ostali v Drugotnosti imenujejo ljudi našega gostega vesolja.

Orki – obstajata dve vrsti orkov. Eni so umetno vzgojeni, a drugi naravna bitja, živeča v plemenskih skupnostih. Orčji poglavar telepatsko usmerja svoje pleme, vendar je tudi sam dovzeten za vplive magije. Naravni orki živijo na vzhodu Svetovne celine Elem Jereda. Zaradi slabo razvitih glasilk govorijo popačeno obredno vilinščino. Veliko večino suženjske delovne sile v človeških deželah predstavljajo orčji sužnji. Orčje samice služijo kot spolne sužnje. Telesno so podobni neandretalcem, le da so visoki okoli 2 m in imajo krepkejše kosti.

Ošeapak – vzvišeno bivališče, božji prestol, običajno v kontekstu položaja med najbolj svetimi božanstvi.

Ošeik – prevzvišeni, tako plemeniti ogovarjajo vladarja-svečenika. Gre za star vilinski izraz še iz legendarnih predzgodovinskih časov.

Otz Roh Kadeš – (starohebrejsko) Drevo svetega duha.

Out – nekaj zunaj, slengovski izraz za nekaj ali nekoga, ki je izven (trenda).

Out of memori – sleng, anglizem, izguba spomina

Overdoziranje – predoziranje, največkrat v kontekstu zaužitja prevelikega odmerka mamil.

Ozadna vojska – V Zeoliji nekakšna teritorialna obramba, sestavljena iz moških nad 45 letom starosti. Največja enota ozadne vojske je tarag, večinoma je organizirana v desetine in stotnije.

P

Padec – tragično uničenje Svetovnega cesarstva. V času Padca se je odvijal izjemno pomemben dogodek – Begunstvo (gl.)

Padel v of – sleng, padel v nezavest, izguba zavesti.

Pahad – redar, mestna policija, namenjena vzdrževanja miru in reda v mestih in večjih naseljih.

Pajci – sleng – policisti; uporablja se tudi beseda pigi, pigiji – slengovski anglizem, ki izhaja iz ameriškega poniževalnega imenovanja policista.

Pankrt – žaljiva beseda za nezakonskega otroka in tudi obča žaljivka.

Parazitenje – življenje na tuj račun.

Patrea – plemenita gospa, plemenita gospodična.

PCD – psihoaktivna snov, ki temelji na organofosforni spojini, ki je tudi osnova izdelave živčnega strupa VX. Eden od nevarnih učinkov je selektivno blokiranje acetholinske kisline v sinapsah.

Peder – poniževalni izraz za geja (gl.).

Pemej – obred, ki ga izvede Mešarah, ko ima vse tri tehagace s sibeti. S pemejem zlomi moč zatabov in podre ravnotežje udejanjenih sil Megšelema. Ključna komponenta obreda je samožrtvovanje.

Persona – oseba, osebnost

Picajzelj – sramna uš, narečno nadležen kot picajzelj - izredno nadležen, tečen

Pička – vulgarni izraz za ženski spčolni organ.

Pigi, pigiji – poniževalni anglizem za policiste.

Pionirstvo – začetek, v SFRJ so bili pionirji vsi otroci od 7. do 13. leta starosti. Imeli s(m)o modre titovke (vrsta kape, značilna za obdobje NOB in SFRJ) z rdečo zvezdo in rumene rutice. Vstop med pionirje je bil svečanost za 1. razrede osnovnih šol ob Dnevu republike pred 29. 11., ko s(m)o v času SFRJ praznovali obletnico znamenitega 2. zasedanja AVNOJ-a. 25. maja v sedmem razredu OŠ s(m)o bili skoraj vsi sprejeti med mladince (Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS), ki je bila del ZSM Jugoslavije), ko je SFRJ praznovala Titov rojstni dan z veličastno proslavo v Beogradu, glavnem mestu SFRJ.

Pipi fantek – žargonsko pocukrano priden fant.

Pir – sleng, pivo.

Plava trava zaborava – legendarna rock skupina iz časov rajnke Socialistične federativne republike Jugoslavije. Njeno ime aludira na vlogo gandže v rock subkulturi v zlati dobi SFRJ.

Plead – izjemno močan in vzdržljiv vilinski konj, za okoli tretjino večji od običajnega konja. Največja hitrost, ki jo ta konj razvije, je 150 km/h, a s posebno vilinsko hrano lahko v 10 urah premaga 500 km. Nobeno bitje na nogah ni bolj vzdržljivo in hitrejše.

Pleidik – vojni plemiški naziv, lahko je deden ali položajni, kamor napreduje posebej zaslužen svobodnjak (liberos). Pleidik izjemoma poseduje zemljo, običajno opravlja upravne, sodne in podobne naloge v službi malahida ali hesed malahida.

Pocukran – sleng, priliznjeno prijazen, hinavsko prijazen

Podlasnik – drobna gozdna zver z dolgim repom, ki vedno lovi iz zasede, krade večjim kose plena in je vedno prikrita. V manjši meri lahko spreminja barvo kožuha.

Podriznica – mrhovinarski glodavec.

Pokveka – iznakažen, izmaličena.

Poniglavost – lastnost potuhnjenega, hinavskega človeka, ki proti soljudem deluje zahrbtno in pokvarjeno.

Porivač – vulgarni izraz za partnerja, ljubimca.

Potrebnica – vulgarni izraz za žensko z željo po spolnem odnosu.

Prasavec – prašičevniku podobna žival s kratko dlako, brez oklov in težo med 100 in 130 kg. Divje vrste živijo samo v odročni divjini, saj so običajen cilj lovskih odprav plemstva.

Prašičevnik – žival z dolgo dlako in z okli, pri odraslih samcih so dolgi do 50 cm, obstaja udomačena in divja vrsta. Odrasla žival lahko tehta do 350 kg. Mladič se zlahka udomači, v divjini živijo v krdelih, ki jih vodi alfa samec. Gorski prašičevnik pozimi dobi belo dolgo dlako, je lahko z do 80 cm velikimi dvojnimi okli težak do 750 kg in vsako pomlad odvrže dlako, ki jo ponekod uporabljajo kot volno.

Preseravanje – sleng, kazati svoj pomen, moč, oblast in imetje.

Prfoks – sleng, profesor.

Prostaško – grdo, nemarno, neokusno, vulgarno; prostaško govorjenje, prostaško obnašanje.

Prstanov stolp – najpomembnejši stolp v gradu zeolskega grofa, kjer je v posebej zastraženi sobi znamenit zeolski vladarski prstan, ki ima po legendi magijske moči. Prstanov stolp in samo Prstanovo sobo varuje šeledina Prstanove straže.

Prstanova straža – posebna elitna šeledina, izurjena za varovanje skrivnostnega grofovskega prstana Zeolije. Šeledina je tudi osebna grofova garda. Kamor gresta prstan in grof, tam gre Prstanova straža.

R

Rabutanje – krasti, odtujiti, vzeti brez dovoljenja

Raeg – tujec

Radag –vojna enota.

Rašmaob – kristal portala duš, ki s pomočjo uroka prevede vibracije našega vesolja v vesolje Drugotnosti (in obratno na drugi strani)

Razrajcati, rajcati – razdražiti, vzburiti, razgreti v seksualnem smislu, spolno vzburiti.

Retro – starinsko

Rešgea – vilinska kraljica, naziv svetovne vilinske kraljice, po padcu naziv za vladarico Mealkuda (vilinsko kraljestvo).

Rekop – oddelek. Običajno šteje 15 do 25 ljudi (pahadov, lemikov ali mašagov).

Remek – sleng, delo, izvirno delo, izdelek, beseda izhaja iz zagorske hrvaščine.

Resetirati – sleng, anglizem, izraz izhaja iz računalništva in pomeni povrnitev v začetno stanje, ponovni zagon, uveljavitev privzetih nastavitev.

Rešgeo – kralj, konkretno vilinski kralj

Rešmeag – vilinski zemljiški vladar in čarovnik. Vlada iz osrednjega mesta svoje grofije.

Rili – sleng, anglizem, resničen, resnično

Rimember – sleng, anglizem – pomni, zapomni.

Rufniti – sleng, klicati, priklicati

Rukniti, ruknu – zliti vase, stresti

S

Safer – sleng, anglizem – trpljenje, trpeče, žalkostno, žalost, boleče, tudi razočaranje ipd.; furaš safr – tvoje življenje je ena sama žalost in trpljenje, trpiš, kažeš trpljenje ipd.

Sagenuš – čarovniški gospodar, mojster reda. Arcus je edini živi mojster reda. Sagenuši so izginili ob padcu Svetovnega cesarstva zaradi oportunistične poklonitve vladarju vzhoda.

Sahameit – eden od nazivov basilea.

Saog – plemič, pomembnež, imenitnik, tudi vilinski mestni plemič.

Scat – vulgarizem, iti na malo potrebo, lulati

Seadin meacim – čast veličastja (v smislu duhovne kvalitete)

Seadir et'Malawad – čast in čistost, znamenito geslo legije Unukh, ki ga je za svojega vzel tudi Mešarah.

Segvuc – sramotenje, zaničevanje, zaničevan, preklet. Segvec Ithos - poniževalni izraz za nasprotnega poveljnika.

Sehir Jered – knjiga magija, posebna knjiga z navodili mešanice zahodnega, krščansko obarvanega okultnega hermetizma, magijskih praks Egipta, Asirije in starega Babilona. Sama knjiga ima posebno moč samo pod vplivom posebnega talismana.

Seronja – sleng – ničvrednež, nesposobnež ipd.

Set'Arus – z magijo zatabov ustvarjeni izjemno močni, izurjeni in vzdržljivi vojaki, ki ne čutijo bolečine, nimajo čustev, morale in vesti. Upravljajo jih z magijo. V južni orkovščini beseda pomeni ljubka nemoč.

Sfaliran, faliran – narečno pokvarjeno, skvarjeno, ponesrečeno, tudi zgrešeno.

Sfižilo – pokvarilo, ni uspelo

Sibet – prstan moči, prevodnik energij med nosilcem in kristalom tehagac.

Simpl – sleng, anglizem, preprosto, enostavno

Skenslati – sleng, anglizem – odstraniti, ukiniti

Skeri – slengovski anglizem, strašljivo, grozno ipd.

Skoč – sleng - viski

Slova – slengovski izraz za slovenščino; angla – angleščina; zgodla – zgodovino; ipd.

Slum – žaljiv izraz za soseske s pretežno ljudmi s socialnega dna. Te soseske so prikrajšane za običajne servise, kot je vzdrževanje komunalne in energetske infrastrukture ipd. Slumi so se vzpostavili po veliki depresiji in uveljavitvi nove 'ekonomije oprimkov za sposobne'. Na njihovem območju delujejo vzporedni servisi, ki so nastali na osnovi samoorganiziranja tamkajšnjih prebivalcev. Celje ima Severni slum s preko 25.000 prebivalci, ki se skoraj stika z Zahodnim slumom s 5000 reveži.

So what – sleng, anglizem – pa kaj.

Sori –sleng, anglizem – žal, žal mi je

Spakedravščina – namenski izraz v knjigi za slengovski govorico, polno anglizmov.

Spedenano – urejeno.

Sponzoruša – ženska, običajno atzraktivnega videza, za katerega aktivno skrbi, ki želi živeti na tuj račun, beseda je srbsko hrvaškega izvora.

Sranje – vulgarni izraz za fekalije, nekaj negativnega, beseda se uporabi za ilustracijo misli.

Stama – kratko metalno kopje.

Status quo – latinska tujka, pomeni nespremenljivo stanje, ohranjanje obstoječega.

Stupidnost – sleng, anglizem – neumnost, debilnost (gl.), neodgovornost

Suprostorska konfiguracija – vsak etir ima svojo temeljno strukturo izven realiziranega sveta. Pravzaprav gre za skalarno mrežo štirih gibal.

Supersimetrija – fizika; vsak osnovni delec ima svoj supersimetrični par. Teorija supersimetrije naj bi veljala tudi na vesoljski ravni, saj je z njo moč opisati značilnosti parov vesolj (naše vesolje : Drugotnost).

Svetokrvni – božansko poreklo rodbine. Pripadajo ji samo bratje, sinovi, sestre in hčerke cesarja, pripadnika rodbine Simidalov. Svetokrvni dedujejo samo cesarjevi otroci, ne pa tudi ostali sorodniki.

Š

Šadas – pripadnik kaste vrhunskih morilcev.

Šaeleam – preddverje božje palače duha.

Šea - hči

Šelaj saganuša Ešeje –Vladar Reda Ognja; vsak magijski red je imel svojega vladarja, ki je imel pravice in moč zemljiških vazalov.

Šelgeac – naslednik dednega plemiškega naslova.

Šemita – hebr. Dolgo časovno obdobje, zgodovinska epoha.

Šerek – velika zver južnih pokrajin, glavni plenilec, visok do 2 m, dolg 5 m, težak okoli 1 tone, lovi v krdelu.

Šezek – vladar dežele na Zahodu. Vsak šezek ima vazale – mahdije

Šitanje – slengovski anglizem – osvinjanje, umazanje, narediti umazano, grdo, svinjsko ... Od tod tudi šitoar.

Špalir –nasproti si stoječi vrsti, običajno ljudi.

Špec kahla – slengovski izraz za tožljivca, tožljivko

Špricer – alkoholna pijača, mešanica vina in mineralne vode, postreže se hladno. Poznamo slengovski izraz,

Štorija – zgodba, pripoved

Štrikanje – pletenje, v slengu pletenje niti pripovedi, dogodka ipd.

Šusslengovsko, odmerek psihoaktivne snovi; narečno – strel (beseda izhaja iz nemščine).

Šušmarstvo – nestrokovno, slabo opravljeno delo; šušmar – nekdo, ki opravlja delo, za katerega ni strokovno in praktično usposobljen.

Šutirati – srbizem, tudi narečno za izstreliti, brcniti, odriniti – uporablja se vse redkeje.

Švic – ostanek dediščine nemškega gospostva, narečna beseda za pot; švicanje – potenje, predvsem med ali po (fizičnem) naporu; prešvicati – prepotiti nekoga, izmučiti nekoga.

T

Tahad – podlaga za rašmaobe v portalu za prehod. Služi kot prevodnik med obema poloma subprostorske strukture.

Tajming - sleng, anglizem, časovna usklajenost.

Takpo Seagemin – poglavar Gozdarjev. Seagmin je starodavno ime za skrivnostno pleme Gozdarjev.

Tarih – tradicionalno zakrivalo vzhodnih plemkinj.

Tašamog medopej – bitje moči – izraz v vilinski okultni teologiji označuje entitete z magijskimi močmi.

Tebham – prenos oblasti, konkretno prenos cesarske ali kraljevske oblasti na šelgeaca, naslednika. S prenosom se novemu vladarju omogoči avtoriteta in potrdi kontinuiteta nasledstva. Običajno sin deduje od očeta, v izjemnih primerih pa posinovljenec.

Teceš – posebna vrsta čuvajeve pozornosti. Gre za fokus njegove dejavne zavesti, ki jo prenaša med človekom v našem vesolju in telesom v Drugotnosti. Vedno je lahko samo na enem mestu.

Tecešec vet jediz – pozornost in prepoznavanje. Duhovna vrlina, nujno potrebna pri vsakršnemu duhovnemu napredovanju. Iz tega izhaja znamenito pravilo - Lei tecešet vet jedis – bodi pozoren in prepoznaj.

Tedaokas – posebna magijska priprava s kristali, občutljivimi na magijo. Vsako magijsko delovanje se vtisne v strukturo kristalov in izurjen mag lahko prebere naravo magijskih sil. Zelo pripravno za ugotavljanje geografsko oddaljenega magijskega dela.

Tegešaz – vilinski zemljiški plemič. Pogovorno uporabljajo tudi besedo saog, običajno za poimenovanje vilinskega mestnega plemiča (gl.).

Teh – prapor, vojna zastava.

Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo Pemeja, ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca.

Tek isabašea il leiki! – ne misli na nič, pomembno pravilo vilinske okultne teologije.

Tekstam – sleng, anglizem, pišem, napišem

Tenemija eiša – čarovnik ognja. Arcus je bil edini pripadnik tega čarovniškega ceha.

Terminiranje – sleng, anglizem, uničiti, odstraniti. Beseda je postala popularna po filmski seriji Terminator s konca 20. in začetka 21. stoletja.

Tet ead teneji tašbetea – kje se skrivaš kača? Čeprav na prvi pogled ni videti, ta stavek vsebuje veliko okultne simbolike.

Tezgei –kronski princ, vazalni vladar na vzhodu, ustreznica cesarskemu mešelu ali medalarskemu bemeju.

Tijae – protokolarni garant zvestobe. V ožje spremstvo plemenitega gosta, ki je po rangu nad gostiteljem, se pošlje kakšnega sorodnika gostitelja, ki je simbolni garant zvestobe in varnosti.

Tikepek – zaupni sodelavec, najtesnejši zaupnik

Tramakoš – hendvejski vojni in zemljiški plemič

Tabapet at en'jesodeg salajeh en'sešet golateh mešit tek maebi - Čas je neskončen krog s točko večnega zdaj v središču – pomembna ideja vilinske okultne teologije.

Tahog – veličastni, prevzvišeni, častni naziv v Dilualu. Uporabljal se je redko in predvsem med pogovori višjega plemstva.

Takpet – gospod, gospodar, splošni naziv za pomembnega poveljnika ali zemljiškega gospodarja. V glavnem se beseda uporablja na Vzhodu.

Tarag – vojna enota v Zeoliji in še nekaterih deželah. Tarag je običajno mešana enota, sestavljena iz 3 – 5 šeledin (manjša vpojna enota s 5 stotnijami, torej 500 lemiki), kar skupaj znese okoli 1500 – 2500 lemikov (profesionalnih vojakov). V večini dežel imajo falange s po 10 stotnijami.

Tarih – Posebna tančica, ki pokriva obraz plemenitih žensk v nekaterih vzhodnih deželah. V času Vesoljnega in kasneje Božanskega carstva je bil tarih del obleke najvišjih princes – meašik.

Tarik – bojna enota Vzhoda z okoli 1500 vojščaki. Tarik je običajno sestavljen iz 15 stotnij. V to vrsto bojne enote so organizirane kvalitetnejše enote (Set'Arusi, Hendveji in drugi), redkokdaj tudi orki ali kačjeglavci.

Taveakem –vazalni plemiči Vzhoda

Tecešec vet jediz – pozornost in prepoznavanje. Duhovna vrlina, nujno potrebna pri vsakršnemu duhovnemu napredovanju. Iz tega izhaja znamenito pravilo - Lei tecešet vet jedis – bodi pozoren in prepoznaj.

Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo Pemeja, ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca. Vsakemu tehagacu ustreza še prstan sibet. Sibet je namenjen udejanjenju energije tehagaca iz Onostranstva v Drugotnost, kar je bistvo obreda Pemej.

Teh – prapor, vojna zastava.

Tegešaz – vilinski zemljiški plemič. Pogovorno uporabljajo tudi besedo saog, običajno za poimenovanje vilinskega mestnega plemiča (gl.).

Tekmek – ničvredni, nečastni.

Tenemija eiša – čarovnik ognja. Arcus je bil edini pripadnik tega čarovniškega ceha.

Teor –podobna volu vlečna žival, vendar visoka 3 m in težka 5 do 6 ton.

Tezgei –kronski princ, vazalni vladar na vzhodu, ustreznica cesarskemu mešelu ali medalarskemu bemeju.

Tijae – protokolarni garant zvestobe. V ožje spremstvo plemenitega gosta, ki je po rangu nad gostiteljem, se pošlje kakšnega sorodnika gostitelja, ki je simbolni garant zvestobe in varnosti.

Tibmet – dvorni knez, majordom, dvorni upravnik. V starem cesarstvu je lahko to vlogo prevzel najmanj malahid zaupne hiše.

Tišapaš – svet lupin, lupine Megšelema, točke požiranja energije, jemanje življenja. Simbolna shema pozna deset tišapašev, antipodov desetim etirjem. Tišapaši naj bi obstajali trenutek za trenutkom zdaj. Minuli čas se prelije v tišapaše.

Trahik – vojni poveljnik Božanskega carstva, ustreznica generalu (mahibu).

Tramakoš – zemljiško – vojni plemič Hendvejev

Tzevog – zmaj, jezdna zračna, obstaja več vrst, vsi so proizvod magije.

U

Univerzum – vesolje, obstajanje, generalna ideja za nekaj zaključenega.

Uteš – velika, volku podobna zver, vedno živi v tropu med 15 in 35 živali. Trop vodi alfa samec.

V

Velika hiša – v nekdanjem Medalarju izraz za hesed malahidsko rodbino.

Vesoljno carstvo – Pojav Elejle pred dobrimi 2300 leti je pripeljal do tragičnega Padca (gl.) in ukinitev Svetovnega cesarstva, ki se nikoli več ni obnovilo. Vesoljno carstvo je v času največjega obsega zajemalo vse človeške dežele do dežel Škratov. Vesoljni car nikoli ni poskusil izzivati vilincev. Carstvo je padlo ob pojavu Mešaraha in izvedbe Pemeja.

Vilini, vilinci – nesmrtni, ki postanejo smrtni, ko zaplodijo ali rodijo otroka. Njihova telesa se fizično ne starajo, ko dosežejo spolno zrelost (pri 20 do 22 letih).

Vlačuga – prostitutka, dekle, ki ponuja spolne usluge za denar.

Vsečasnost – eden od nazivov basileja; poudarja nesmrtnost telesa.

W

Wicca – okultna tradicija čarovništva. Novodobna wicca je nekakšna religija in duhovnost sožitja z naravo in obredi so prilagojeni naravnim ciklusom. Večinoma gre za duhovnost t.i. devocije (privrženosti) in v nasprotju z mnenjem nepoznavalcev ne gre za krvne daritve ipd.

Z

Zadet, zadetost – eden od slengovskih izrazov za stanje zmanjšane prištevnosti kot posledica zaužitja psihoaktivne snovi.

Zadetek – eden od slengovskih izrazov za osebo, ki je zmanjšano prištevna zaradi zaužitja psihoaktivne snovi; metek zadetek – oseba z resnimi motnjami zaradi delovanja psihoaktivnih snovi.

Zafrčkanje – narečno – zapraviti, izgubiti

Zaglivil, zaglivil, zaglaviti, zagliviti – ostanek skoraj izumrlih hrvatizmov in srbizmov iz pradavnih časov Kraljevine Jugoslavije in zlasti SFR Jugoslavije. Beseda običajno pomeni zataknjene, ujetost v nekaj.

Zariglano – narečni izraz za zadrgnjeno, zaprto.

Zaroštiljati – naredi raženj, peči na vrtečem ražnju

Zatabi – talismani Elejline zemeljske moči.

Zatežiti, težiti – slengovsko nadlegovati, tečnariti, pritisniti za nekaj

Zemljožerka – veliki glodavec, ki živi pod zemljo. Žival živi v velikih kolonijah, ki si naredijo zapleten sistem rovov.

Zeolija – najzahodnejša grofija Kraljevine Medalar, ki je propadla v t.i. Medalarski vojni.

Zeolski rjavec – izjemno vzdržljiv, zvest in močan konj. Pokrit je z malce daljšo rjavo dlako in na nosu imajo samci 20 cm dolg rog. Samci so za 30 cm višji od samic, ki niso dobre jezdne živali, so pa toliko boljše vlečne.

Zeolski vladarski prstan – O njem kroži veliko legend. Gre za vilinski prstan iz časov pred Svetovnim cesarstvom. Samo nosilec tega prstana je lahko zeolski bemej (zemljiški vladar) in mora biti zeolske plemiške krvi.

Zgonjena – vulgarizem – seksualno zelo aktivna oseba

Zijati – opazovati, gledati, osredotočeno gledati, neprekinjeno opazovati ipd.

Zimnik – v Starem cesarstvu pomembno trgovsko križišče. Po padcu Vesoljnega carstva se ne vrne v objem človeških kraljestev. Obstane kot središče redke trgovine redko naseljenih dežel zahoda.

Zlodej – vrag, Satan, hudič

Zombi – živi mrtvec.

Ž

Žavbe, žavba – krema, mazilo, preneseno, sposoben vsega – namazan z vsemi žavbami

Žigolo – običajno najet moški za žensko družbo in zabavo, neke vrste prostituta.

| Na vrh | |Začetek dodatkov |