Knjige sage

Obilje dobrot

Brskajte po strani, saj si lahko preberete ali naložite obilje dobrot. Tukaj lahko najdete množico dražilnikov, res ogromno dodatkov in tudi brezplačne knjige. Svet Vitezov in Čarovnikov trenutno obsega 2500 let. Potopite se v ta čudežni svet ...

Dodatki Vzpon Elejle

Dodatki so v celoti del elektronske izdaje, a v tiskani knjigi je samo slovar in opis vladavine Timeusa II.

Slovar

V slovarju je večina izrazov, ki so vredno razlage. na spletni strani vitezicarovniki.com je tudi celoten slovar vilinščine. če kakšna beseda manjka, pokukajte tja.

A

Arbitražni tribunal – vilinski posvetovalni svet, namenjen posredovanjem v primeru sporov znotraj najpomembnejših rodbin mešelov. Sestavljajo ga predstavnik Gozdnih vilincev, jakil vilinskega kraljestva, ki je odgovoren za krizno deželo in od kraljice imenovan rešmeag, ki ni vpleten v sporne zadeve. Včasih se imenuje še četrti član, t.i. Veliki arbiter. Jakili Mealkuda vedno ukrepajo v skladu s patenti tribunala. Sistem delovanja arbitraže je precej zapleten in je ostanek nekdanje vilinske vladavine nad celotnim svetom. Arbitraža se je razpustila bo desetletjih blokade v času Sonorodske krize.

Auril – zelo redka kovina – izjemno lahka, trdna in prožna. Njena posebnost je podvrženost magiji, saj se lahko »prepoji« z urokom. Za pridobivanje je potrebna precejšnja veščina. Bistvo priprave je v natančnih recepturah. Pridelavo obvladajo vilini in škratje. Rudniki so v deželah škratov, v Dilualu in na vzhodu. Vzhodne rudnike je leta 912 zasedlo kraljestvo (mealkud) Sonoroda, zametek Vesoljnega carstva.

B

Berek - blagoslovljen, blagoslov, slavljen, božja slava, blagoslavljati, blagoslavljati.

Berek healalea – blagoslov zmagoslavja. Gesta vladarja Sonorode ob odhodu novega leceoha (gl) na Taraf.

Bordel – javna hiša, stavba, kjer se ponujajo seksualne usluge, v slengu pomeni tudi prostor razvrata.

Brezkrvni – ljudje in pripadniki drugih ras, rojeni brez svobodnjaškega statusa. Poniževalna oznaka za vse, ki nimajo plemenitega porekla.

D

Damejah – personifikacija temeljnih sil Megšelema. Vedno sta dva, eden za aktivno, drugi za pasivno manifestacijo neskončnosti. Gre za izjemno močni entiteti, ki sta sposobni neodvisnega in samostojnega delovanja še pred udejanjenjem Elejle. Damejaha ustrezata duhovnemu pomenu Mogosa in Lebenoha, lun Elem Jereda (Drugotnosti), a je simbolika teh razmerij silno zapletena. Teologija damejahov se še vedno izmika definicijam. Nekateri strokovnjaki, zlasti dr. Abram Goldstein, so izpeljali zanimivo teorijo o poreklu troedinega boga, ki je del marsikatere religije. Po tej teoriji je za navdih služilo trojstvo Elejla in Damejaha. Ta teorija se je pojavila v času, ko so v ruševinah Diweje našli namige o prazgodovinski inkarnaciji trojstva Megšelema. Zgodila naj bi se okoli 25.000 let p.z.e.

Drugotnost – Popularno ime za Elem Jered, splošno pa gre za redko vesolje drugačnih vibracij, kot je naše. Eksperimentalno je obstoj tega sveta dokazal jordanski fizik dr. Mohamed Selimi.

Dvorni knez – majordom dvora, položajni naziv, se ne deduje in ga lahko zaseda tudi liberos (napr. Artus Orwen v času Leona Simidala v zadnjih letih Cesarstva Shedanije).

E

Ede – sfera bivanja, vilinska mitologija pozna stare in mlade ede. Stare je Drugotnost (Elem Jered, nove pa naš svet, oziroma gosto vesolje).

El – ime za boga, stvarnika, nedoumljivo silo ustvarjanja vsega.

Elahjakil – bog-kraj, bogokralj, torej vladar, ki je hkrati tudi bog. Basilea je bogokralj in prvosvećenik samemu sebi. Kot takšen ima absolutno oblast, je predmet čaščenja in odreja religijo, ki ga časti. Zlasti basilea Vesoljnega carstva je to spretno zavil v religijo o posmrtnosti.

Emen – varuh, čuvaj, rokodelec ...

Emen Mabemot – Varuhi pekla, puščave. Poseben verski red iz Starega cesarstva. Njegova posebnost je bila nasilna menjava svečeništva na vsakih 20 let. Ključni trenutek je bil dvoboj starega z novim leceohom, vrhovnim svečenikom. Čas je bil tempiran na trenutek, ko je stari svečenik fizično najšibkejši in novemu ne predstavlja posebej zahtevno oviro. Po odstranitvi starega svečenika nove svečenice pobijejo še vseh deset starih svečenic (lietzeta, svečenici Mogosa in Lebenoha in sedem Čuvajk skrinje zatabov).

Eon – dolgo časovno obdobje, v Drugotnosti označuje zaključen časovni okvir.

Etir – sile božjega (Elovega) vpliva – etirjev je deset. Etirji imajo dvojno naravo kot vse emanirane stvari pojavnega vesolja. Ena od oblik je aganeal – udejanjen etir, torej etir, ki se spoji z živim telesom in živo dušo.

F

Falanga – osnovna vojaška enota Svetovnega cesarstva. Vsaka vsebuje 10 stotnij s po 100 lemiki. Falange so lahko konjeniške, lokostrelske, suličarske ali mečevalske, nikoli niso mešane. Ideja izhaja iz starogrške vojaške enote, sestavljene iz ravnih vrst z dolgim, naprej usmerjenimi sulicami. Falanga je bila skoraj nepremagljiva do soočenja z rimsko vojsko, ki jo je spravila v zgodovino, a staro Grčijo priključila takrat še Republiki.

Fekalije – odpadek, večinoma iz iztrebkov.

G

Goblin, goblini – popolnoma neporaščeni dvonogi humanoidi, visoki do 150 cm, težki do 50 kg, v ustih imajo kot britev ostre zobe, ki se sami obnavljajo. So izjemno vitki s trdimi, a tankimi kostmi. Veljajo za zelo inteligentne, vendar so brez empatije. Živijo v plemenih, so izjemno spretni pri ročnih delih in okretni v boju. Imajo dar za nabiralništvo.

Golem – vilinsko umetno bitje. Golemi so dvonožni ali štirinožni, namenjeni ježi. Večinoma so golemi namenjeni za vojno uporabo. Posebej impresivni so trimetrski bojni golemi, oboroženi z ognjeno in/ali strelno sulico, velikim mečem in nekakšnim ognjenim pihalnikom. Jezdni bojni golemi iz ust izstreljujejo ognjene krogle ali strele. Golemi imajo celo nekaj avtonomije zaradi vnaprej vgrajene bojne logike.

Gozdni vilini (temni vilini) – temnopolti vilini, živijo južneje od Mealkuda, njihova magija je bolj usmerjena v sobivanje z naravo.

Guleth – mehanski mož, umetno ustvarjen vilinski služabnik. Vilini so popolnoma odvisni od teh izdelkov svoje magije.

H

Hasajid – svečenik, pokoren običajem vere, hasajideth – svečenice vere (iz ednine hasajideh - svečenica).

Hendveji – ljudstvo izhaja iz Južnega Norogha, kasneje, v prvih letih Vesoljnega carstva, se je razširilo še na Severni Norogh in nekatere bližnje dežele. Gre za vojaški narod, zato so odlični vojščaki, hrbtenica vojske Vesoljnega carstva.

Hesed malahid – zemljiški vladar, pripadnik najvišjega plemstva (pri Vilincih so to rešmeagi), ki lahko sodeluje tudi v ženitni diplomaciji svetokrvne cesarske dinastije. Hesed malahidi imajo lastno vojsko, sodstvo in pravni sistem. S cesarsko ali kraljevo oblastjo imajo podpisane patente z jasnimi določili o obveznostih in pravicah ter načinu urejanja odnosov.

Hešenah – obod Megšelema, vrata v središče Megšelema, tako se imenuje tudi preddverje templja Emen Mabemot na Tarahu. Hešenah je v religiji Vesoljnega carstva nekakšna posmrtna poljana slave, kjer duše pričakujejo vnovično rojstvo v rajskem svetu Onstranstva. Simbol Hešenaha je bel golob (golobica – viri o tem niso enotni).

I

Ihuhes - zagrinjalo, tempeljska tančica, tisto, kar loči sveto od najsvetejšega.

Ihas; sihim ihas – posebna puščica, ki zaznamuje menjavo leceoha na Tarafu. Sihim dobesedno pomeni lokostrelska puščica.

J

Jakil – kralj, lahko je vladar samostojnega kraljestva ali pa vlada v imenu basilea oz. cesarja. V vilinskih kraljestvih je kralj, ki samostojno vlada, vendar del oblasti tradicionalno preda osrednjemu rešgeju(-ji) – kralju ali kraljici. Sonoroda je postala mealkud z jakilom Darejem I. Sonorodskim.

Jamit – častnik plemiškega porekla (pleidik), poveljnik stotnije, falange, šeledine ali taraga. Nosijo ga tudi zemljiški plemiči v vojni službi.

Jeredsko – ustreznica pridevniku zemeljsko v Drugotnosti. Pri nas rečemo zemeljske radosti, v Drugotnosti pa jeredske radosti.

Jefezakah – prapor premirja. Madei muzuk jefezakah – plemeniti prinašalec praporja premirja – posebni mirovni kurirji. Vedno so nedotakljivi, najbolj zavrženo dejanje v vojni je uboj tega pogajalca. Jefezakah lahko prinaša ali sprejema najmanj pleidik, saj gre za častno vojno funkcijo. Izmenjava pogajalcev je poseben obred z natančno določeno proceduro.

Jepazak – Osnovna vojna enota orkov, kačjeglavcev in goblinov. Uporablja se tudi ime horda ali krdelo. Šteje običajno med 6000 in 13.000 vojakov.

K

Kačjeglavci – dvonožni inteligentni plenilski plazilci, živijo v osrednjem in južnem delu vzhoda v kolonijah, imenovanih panji. Izjemno so hitri, močni, vzdržljivi, vendar nedisciplinirani. V organizirano vojsko jih prisili samo posebna psihična magija. Imajo nenavadno fiziološko posebnost - v toplejših letnih časih so hladnokrvni, a v hladnejših toplokrvni.

Kadešah – posebno posmrtno mesto, razni viri ga različno opisujejo. Največkrat gre za posmrtni kraj z večno zeleno pokrajino, čez katero tečejo potoki vina iz Južnih kleti in na junake čakajo voljne device.

Kašmeug – portalni del templja, vanj imajo vstop samo najvišji svečeniki.

Kristalna magija – posebna magija Lebenoha, ki se izvaja s pomočjo posebnih kristalov. Ta izključno človeška magija ima posebnost – vilinska magija ob njej izgubi moč in naredi vilince ranljive. To vrsto magije so uporabljali samo na Sonorodi. Malo znano dejstvo o tem je obstoj velikega t.i. kristalnega pogona v nedrju Emen Mabemota na Tarafu, mogočnega vira kristalne magije.

Kurba – vulgarni izraz za prostitutko (ženska, ki nudi seksualne usluge za denar)

Kurbišče – vulgarna beseda za prostor, kjer se nudijo seksualne usluge za denar.

L

Lakoš – psu podobna udomačena zver, križanec med dvema vrstama zelo inteligentnih kuščarjev, poraščenih z dolgo sivo dlako. Zelo se naveže na gospodarja in je z njim v nekakšni telepatski povezavi.

Lebenoh – manjša luna Elem Jereda, od sveta oddaljena povprečno 750.000 km (med 710.000 in 790.000 km), ima premer 800 km. Sveti malce močneje od Venere, njen sij je rahlo rdečkast.

Leceoh – svečenik templja, najvišji svečenik, v smislu templja Emen Mabemot (gl) se uporablja tudi beseda hasajid (gl).

Lemik – poklicni vojak. Čas služenja med 10 in 25 let, odvisno od dežele. Služijo lahko samo liberosi (svobodnjaki). Napreduje lahko do jamita in pridobi plemiški naziv pleidik.

Lietzeta - svečenica uravnoteženja Emen Mabemota na Tarafu v času Svetovnega carstva. Beseda izhaja iz lietzet, ki pomeni uravnava, izravnava, tehtnica.

Lord – LVRD; gospodar vojne v sonorodski pogovorščini. Prvič se pojavi v času Vesoljnega carstva pred Padcem. Lordi so bili kerkeši, udejanjene sile zatabov.

M

Mabeja – zemljiška posest, vlada ji mešel s plemiškim statusom hesed malahida.

Mabemot - puščava, puščoba, pustinja, ledena pušča, ledena puščava, pekel.

Magidski kodeks časti – poseben kodeks plemstva. Obvezen je za vse plemstvo. V zgodovini ni dokumentiranih kršitev teh precej preprostih pravil.

Mahib – poveljnik medreje, včasih večje in samostojne falange ali pomemben vojni položaj, pripada samo pripadnikom malahidskih ali hesed malahidskih družin.

Mahib tekagot – vojni guverner, vojni poveljnik območja, razglašenega za vojno območje.

Malahid – plemski naziv, vazalni vladar, ki mu vlada hesed malahid. Ima samo svojo vojsko, s katero se mora odzvati na hesed malahidovo zahtevo. Malahid ima v posesti zemljo, mesto in pripadajoče vasi.

Mašag (ponekod mašeg) – sklicni vojak, rezervist, služijo od malahida ali hesed malahida določeni podaniki posamezne zemljiške posesti. Izvzeti so samo liberosi.

Mealkud, mealkud – Kraljestva, ime za vilinska kraljestva. V drugem primeru (z majhno začetnico) pomeni kraljestvo na splošno.

Meašika – naziv za kronsko princeso vzhoda. Gre za t.i. svetokrvno plemstvo, saj je pripadnicam priznano božansko poreklo. Zanimivo je, da ni zabeležen noben meašik – moški. Po hierarhiji so meašike takoj za basileo. Tradicionalno sta samo dve meašiki.

Meb – središče zemljiške posesti, sedež malahidske ali hesed malahidske rodbine

Medreja – vojna enota na vzhodu. Vsaka medreja je sestavljena iz 4 - 6 falang (4000 – 6000 lemikov). Če je sestavljena iz sklicnih vojakov, mašagov, (nekakšni naborniki), ima 3 falange.

Megeš – veličasten – častni naziv.

Megšelem – svet lupin, podsvet, zanikanje obstoja. Središče je za stebroma Mogosa in Lebenoha. Puščava, obrnjena navzdol, je osvetljena s črnim soncem, esenco kaotične sile Elejle. To sonce je vedno v zenitu. Od zahoda proti vzhodu pluje rdeči kristal Lebenoh, a od juga proti severu moder kristal Mogos. Vsakih 2342 let se vsi trije pokrijejo in to je čas, kose lahko Elejla s pomočjo posebnega obreda udejanji v dejavnem svetu.

Mešarah, Mešahašim en elahala – razodet skozi živega boga. Ideja Mešaraha je razložena zlasti v Sehir bar Jeminu. PO teologiji naj bi bil Mešarah uravnoteženje silnosti Elejle.

Méšel (1) – zemljiški vazal, najvišje plemstvo Cesarstva Shedanija. Mešel je neposredni vladar svojemu ozemlju, cesar ima samo posredno, silno omejeno pogodbeno oblast.

Mešél (2) – splošna oznaka za glavarja rodbine.

Modrokrvno plemstvo – hesed malahidi, malahidi in pleidiki. Plemenito poreklo, višje je samo pripadnik cesarske rodbine, ki se imenuje svetokrvni.

Mogos – ime največje lune in časovna enota od enega do drugega polnega mogosa, ki traja 29 dni. Mogos je malce večji od naše Lune (premer 3900 km), a tudi malce dlje (med 378.000 – 420.000 km). Sveti slabo petino močneje od naše Lune.

Mogosina – svetloba Mogosa, skoraj enako naši mesečini, le za četrtino intenzivneje, saj je Mogos za dobro četrtino svetlejši od naše Lune zaradi večjega odbojnega količnika.

Moloh – mistična tema, odsotnost bivanja.

N

Našalit – izdajalec, najpodlejša vrsta izdajalca.

Nemrtvi lord – kerkeš v Drugotnosti. To je bitje, ki živi v mrtvem telesu, pravzaprav balzamiranem telesu. Običajno sta dva nemrtva lorda, ki sta posrednika med meašiko in velikansko armado nadzorovanih bitij (gl. lord).

Nenaui – garda (v času Svetovnega cesarstva).

O

Ork, orki – obstajata dve vrsti orkov. Eni so umetno vzgojeni, a drugi naravna bitja, živeča v plemenskih skupnostih. Orčji poglavar telepatsko usmerja svoje pleme in je dovzeten za vplive magije. Naravni orki živijo na vzhodu Svetovne celine Elem Jereda. Zaradi slabo razvitih glasilk govorijo popačeno obredno vilinščino. Veliko večino suženjske delovne sile v človeških deželah predstavljajo orčji sužnji. Orčje samice služijo kot spolne sužnje. Telesno so podobni neandertalcem, le da so visoki okoli 2 m in imajo krepkejše kosti. V nasprotju s klišeji niso kosmati, saj imajo samo lase, drugje niso poraščeni. Njihova polt je na severu skoraj popolnoma bela, a južneje so svetlo rjavi. Oblačijo se v kože in tkanino, saj je njihova koža izredno občutljiva na sonce.

P

Pahad – redar, mestna policija, namenjena vzdrževanja miru in reda v mestih in večjih naseljih.

Pankrt – žaljiva beseda za nezakonskega otroka in tudi obča žaljivka.

Plead – izjemno močan in vzdržljiv vilinski konj, za okoli tretjino večji od običajnega konja. Največja hitrost, ki jo ta konj razvije, je 150 km/h, a s posebno vilinsko hrano lahko v 10 urah premaga 500 km. Nobeno bitje na nogah ni bolj vzdržljivo in hitrejše.

Pleidik – vojni plemiški naziv, lahko je deden ali položajni, kamor napreduje posebej zaslužen svobodnjak (liberos). Pleidik izjemoma poseduje zemljo, običajno opravlja upravne, sodne in podobne naloge v službi malahida ali hesed malahida.

R

Rešgea – vilinska kraljica, naziv svetovne vilinske kraljice, po padcu naziv za vladarico Mealkuda (vilinsko kraljestvo) – gl. jakil.

Rešgeo – kralj, konkretno vilinski kralj, gl. jakil.

Rešmeag – vilinski zemljiški vladar in čarovnik. Vlada iz osrednjega mesta svoje grofije. Človeška ustreznica njegovemu položaju je mešel.

S

Sahameit – eden od nazivov basilea.

Sahar – obveznost do skupnosti, žrtev do skupnosti, zvestoba. Sonorodska rodbina je imela poseben sahar – darovanje moškega člana za Leceoha (gl) svečeništva Emen Mabemot (gl).

Saog – plemič, pomembnež, imenitnik, tudi vilinski mestni plemič.

Sehir Jered – knjiga magija, posebna knjiga z navodili mešanice zahodnega, krščansko obarvanega okultnega hermetizma, magijskih praks Egipta, Asirije in starega Babilona. Sama knjiga ima posebno moč samo pod vplivom posebnega talismana.

Set'Arus – z magijo zatabov ustvarjeni izjemno močni, izurjeni in vzdržljivi vojaki, ki ne čutijo bolečine, nimajo čustev, morale in vesti. Pri svojem delovanju širijo magijo strahu. Upravljajo jih z magijo. V južni orkovščini beseda pomeni ljubka nemoč. Ti vojščaki so se pojavili okoli leta 950, a organizirani v medreje okoli 20 let kasneje. Kjer so se pojavili, so zaradi širjenja strahu hitro dosegli zmago tudi proti močnejšemu nasprotniku. Vesoljno carstvo je na vrhuncu imeli pet medrej Set'Arusov.

Svetokrvni – božansko poreklo rodbine. Pripadajo ji samo bratje, sinovi, sestre in hčerke cesarja, pripadnika rodbine Simidalov. Svetokrvni dedujejo samo cesarjevi otroci, ne pa tudi ostali sorodniki.

Š

Šadas – pripadnik kaste vrhunskih morilcev.

Šelgeac – naslednik dednega plemiškega naslova.

Ševiz – duh, moč, utelešenje, udejanjenje.

T

Taetohoc – herezija, bogoskrunstvo.

Tahmeš – tempeljsko stebrišče, pred vhodom v podzemni Emen Mabomot je pet parov stebrov, simbolov devetih zatabov in Elejle, krone Megšelema.

Tarih – Posebna tančica, ki pokriva obraz plemenitih žensk v nekaterih vzhodnih deželah. V času Vesoljnega in kasneje Božanskega carstva je bil tarih del javne obleke najvišjih princes – meašik.

Tehagac – trije kristal moči, nujni so vsi trije s sibeti za izvedbo Pemeja, ko se na novo vzpostavi vesoljni red skozi žrtev nosilca. menjeni so v Sehir bar Jemin.

Teneji – ustaviti, zapreti, zakriti, skriti, ustavitev, zaprtje; berek teneji Elejla – blagoslovljen branik Elejli, eden od uradnih nazivov svečenika Enem Mabemot.

Tezgei –kronski princ, vazalni vladar na vzhodu, ustreznica cesarskemu mešelu. Tezgeji so bili izključno ljudje, bivši cesarski mešeli in njihovi dediči.

Trahik – vojni poveljnik Vesoljnega carstva, ustreznica generalu (mahibu).

Tramakoš – zemljiško – vojni plemič Hendvejev, naziv je bil prvič uporabljen okoli leta 930.

Tzevog – zmaj, jezdna zračna žival, obstaja več vrst, vse so proizvod magije. Prvi tzevogi so nastali že kmalu po odcepitvi Sonorode od Svetovnega cesarstva, prve omembe vredne jate so se pojavile okoli leta 910.

V

Vesoljno carstvo – Pojav Elejle pred skoraj 2400 leti je pripeljal do tragičnega Padca (gl.) in ukinitve Svetovnega cesarstva, ki se nikoli več ni obnovilo. Vesoljno carstvo je v času največjega obsega zajemalo vse človeške dežele do dežel Škratov. Vesoljni car nikoli ni poskusil izzivati vilincev. Carstvo je padlo ob pojavu Mešaraha in izvedbi Pemeja.

Vilini, vilinci – nesmrtni, ki postanejo smrtni, ko zaplodijo ali rodijo otroka. Njihova telesa se fizično ne starajo, ko dosežejo spolno zrelost (pri 20 do 22 letih).

Vlačuga – prostitutka, dekle, ki ponuja spolne usluge za denar.

Vsečasnost – eden od nazivov basileja; poudarja nesmrtnost telesa.

Z

Zimerah – moč v nefizičnem smislu.

Protagonisti rojstva Vesoljnega carstva

Pri pripravi tega seznama smo uporabili različne vire. Žal se je po razkroju Vesoljnega carstva ohranilo malo dokumentov in je velik del tukaj predstavljenega besedila plod primerjanj med različnimi viri.

Vsekakor se opravičujemo za morebitne netočnosti in pomanjkljivosti.

Eliah, Beltazar (551 - ?)

Temni vilinec Eliah Beltazar je v zgodovino vstopil leta 915, ko je sprejel mesto člana Arbitražnega tribunala kot zastopnik temnih vilincev. Za razliko od Eneja Oloma se je zavzemal za izogibanje neposredni vilinski udeležbi izven vilinskega Mealkuda.

Elid, Arnar (860 - 913)

Zadnji cesarski guverner Sonorode. O njem ni nobenih podatkov. Na predlog Zeva Ceoda je bil imenovan leta 893, odstavljen 905. V času svojega zastopstva do nastanka mealkuda Sonoroda, kratkotrajnega kraljestva pred rojstvom Vesoljnega carstva, ni odigral nobene pomembne vloge.

Enej, Olom (550)

Aeral (gozdni oz. temni vilini nimajo plemstva, samo viteze) je leta 805 postal član Arbitražnega tribunala. Ob nastopu sonorodske krize je zastopal trdo stališče do razvoja dogodkov. Ker drugi člani tribunala niso soglašali z radikalnejšo rešitvijo, je leta 910 odstopil.

V času razvoja Mealkuda Sonorode in kasneje Vesoljnega carstva ni odigral pomembne vloge. Opazno vlogo je prevzel šele v času Padca, ko je vodil obrambo obeh Aldeških mark.

Po padcu in požigu Aldeverga izginil je z maloštevilnimi preživelimi gozdnimi vilinci. Nekateri viri Olomu pripisujejo zasluge za to, da se Vesoljno carstvo ni razširilo dlje na zahod.

Zgodba Eneja Oloma se nadaljuje v Duhovih Aldeverga 2400 let kasneje.

For, Almis (rojen pred zlatim eonom)

Rešmeag Diweje je bil od sredine 3. stoletja zlatega eona (ze) odgovoren za pripravo leceohov (svečenikov) Tarafa. O datumu in okoliščinah njegove smrti ni podatkov.

Gideus, Amrokh (roj. 810)

Amrokh Gideus iz Arimoje je že kot zelo mlad vilinec postal pomemben v Mealkudu Arimja. Položaj rešmeaga Saranomverga je še kot skoraj otrok (851) podedoval od tragično preminulega očeta Yidrisa Gideusa. Zaradi svoje ambicioznosti in sposobnosti za pogajanja je že leta 898 postal član Arbitražnega tribunala, najpomembnejšega razsodnika Svetovnega cesarstva. V času poznega cesarstva je igral pomembno vlogo kot član arbitraže v Sonorodski krizi, ki se je končala z vzponom Vesoljnega carstva.

Halal, Darej (880 - ?)

Darej je odigral ključno vlogo pri odcepitvi Sonorode od Svetovnega cesarstva. V vlogi leceoha je leta 903 stopil na Taraf, porazil strica Regusa in nadaljeval njegovo delo, ki je pripeljalo do udejanjenja Trojstva Megšelema v svetu Elem Jered (Drugotnosti). Njegov uspeh temelji na pogumu, želje po maščevanju zaradi ponižujočega položaja Sonorode in iskanja moči Tarafa. V času svoje kratke službe leceoha je za ženo vzel kar svojo lietzeto in kmalu se je vrnil na Sonorodo, kjer je dosegel odcepitev od Svetovnega cesarstva. Leta 904 se je Eleni in Dareju rodila hči Mari, vanjo se je zaradi krvne daritve utelesil duh Elejle, Krone Megšelema in združitev sil zatabov.

Kmalu je s pomočjo Damejahov Marise in Elise začel z združevanjem vzhoda in v nekaj letih je Mealkud Sonoroda obsegal ves Vzhod.

Leta 911 je v enem od atentatov izgubil ženo Eleno. Ko je hči Mari napolnila 18 let (leta 922), je prevzela naziv basilea. Melakud Sonoroda je postal Vesoljno carstvo, a Mari je vzela vladarsko ime Vesoljni car, s čimer je hotela poudariti usklajenost moškega in ženskega načela.

Po kronanju basileje je zapustil Sonorodo in se odpravil na Taraf.

Hor, Lian (855 – 939)

Lian Hor je bil ključna oseba pri ohranitvi Sonorodske dinastije v prelomnih letih 904 – 906. V zgodovino se je trajno zapisal kot edini človeški poveljnik, ki je premagal vilinsko vojsko v odprtem boju. 9. 2. 907 je s floto komaj ustanovljenega Vesoljnega carstva v Eoškem zalivu porazil vilinsko floto Diweje. Po tej zmagi je vodil floto še v Jenejo in bliskovito zasedbo Handzarja (909) in Severnega Norogha (911).

Hor, Nimos (880 - 945)

Nečak Liana Hora. V zgodovini je pomemben zaradi svoje vloge pri zasedbi Tarafa v prvem letu Vesoljnega carstva. Leta 907 je postal carski guverner Tarafa. V zgodovino se je zapisal zaradi spretne uporabe kristalnih katapultov v znameniti bitki v Eoškem zalivu.

Ilidhar, Galenij (320 – 917)

Jakil Diweje je postal leta 650 ze. Kasnejši kronisti Mealkuda so mu pol stoletja kasneje pripisali krivdo za vzpon Vesoljnega carstva. Ker je bil udobno mrtev, ni mogel ugovarjati. Galenij je bil otrok takratnega časa. Čeprav je svetu vladal par cesar in kraljica, so vilinci svet še vedno smatrali za svoje igrišče. V tistem času so se začeli zavedati svoje maloštevilnosti in so v izvajanje svoje politike radi zlepa ali zgrda prepričali mešele človeških dežel. Galenij se je ohranil v zgodovinskih zapisih ravno zaradi svoje vloge v času prvih razpok v Svetovnem cesarstvu in prvega velikega neuspeha vilinskega urejanja stvari.

Sonorodska, Elena (885 – 911)

Elena je bila kljub priimku samo Darejeva sorodnica v tretjem kolenu, zato je njuna kri lahko ohranila primerno čistost. Zaradi svojega statusa (hči pleidika Arnorja Sonorodskega) je postala lietzeta svečeništva Tarafa. Že takoj po izkrcanju na Taraf se je ljubezensko zapletla z leceohom Darejem in zato je bilo njuni hčeri Mari namenjena vloga utelešenja Elejle, vrhovne sile Megšelema. Umrla je v eni od mnogih vilinskih zarot, ki so hotele preprečiti dopolnitev udejanjenja Elejle v telesu takrat še otroka.

Ravno njena smrt je pospešila širjenje takrat še Mealkuda Sonorode na celoten vzhod.

Meri, Sonorodska (904 - ?)

Vesoljni car, rojena kot Meri, je leta 923, za svoj osemnajsti rojstni dan, od svojega očeta prejela krono Mealkuda Sonoroda. Razglasila se je za Vesoljnega carja, da bi poudarila harmonijo moškega in ženskega principa in mealkud je postal Vesoljno carstvo. Njeno osebnost in kasneje osebnost Elejle je močno zaznamovala izguba matere Elene v enem od neuspelih atentatov. Udejanjenje Elejle je namreč močno odvisno od osebnosti, s katero sobiva do napolnjenega osemnajstega leta, ko Elejla popolnoma prevzame osebnost.

V drugi polovici 10. stoletja je začrtala agresivno širjenje na zahod. Svoj triumf je dosegla z uničenjem Svetovnega cesarstva.

Po obredu Pemej je mešarah, slabih 300 letih po Padcu, zlomil moč zatabov in v zmedi razkroja Vesoljnega carstva je izginila iz zgodovine. O tem kroži mnogo legend. Nihče ne pozna resnice o njenem koncu.

Sonorodski, Regus (860 – 903)

Regus, brat malahida Ureva Sonorodskega, je leta 883 postal leceoh na Tarafu. za razliko od prednika je zaradi svoje homoseksualnosti vso energijo posvetil v iskanju moči skrivnostnega podzemnega svetišča. Zaradi svoje narave je pri razvoju prišel daleč, a se ni hotel odpovedati dobljeni moči, niti ni zraven hotel spustiti svojega naslednika Dareja Halala. V ta namen je celo prekršil pravilo dvoboja. Regus je verjetno ena najbolj tragičnih figur zadnjih leceohov, saj je umrl zaradi strastnega oklepanja moči.

Sonorodski, Urev (858 - 920)

Urev je bil zadnji malahid Sonorode in je ta položaj obdržal tudi v času Mealkuda Sonorode. Ob nastanku Vesoljnega carstva je postal tezgei Sonorode.

Zev, Ceod (867 – 933)

Mešel Ceodije je bil precej svojeglav, častihlepen in aroganten mož. V zgodovini se je ohranil kot mož, ki je nad Mealkud Sonoroda poslal vojsko. Na koncu je deželo brez boja predal Sonorodi in iz cesarskega mešela je postal carski tezgei. Zev je bil tipični pripadnik vzhodnega plemstva, kis e je čutilo zapostavljeno in je bilo preveč očitno tarča nespretnega vilinskega vmešavanja Mealkuda Diweja. Ceodija je ves čas carske vladavine služila za vir orkov.

Marisa in Elisa

Marisa in Elisa sta bili svečenici Lebenoha in Mogosa. S pomočjo Regusa Sonorodskega sta se v njuni telesi udejanjila strahotni sili Damejahov. Sili Moči in Volje sta dobili telo in nadaljevali s pripravami na zadnje dejanje – utelešenje Elejle. V času Melakuda Sonorode in Vesoljnega carstva sta postali meašiki, kronski princesi in vladali sta vsaka svoji polovici vse močnejšega carstva. Marisa je zavladala severu, a Elisa jugu. V času kratke vojne, ki se je iztekla s tragičnim Padcem, je Marisa prevzela vlogo posrednika, a Elisa poveljnice na bojnem polju. Skupaj sta z mešanico spletk in brutalne sile zlomila Svetovno cesarstvo.

Njuno življenje se je tragično končalo po Pemeju in nastopu mešaraha slabih 300 let po Padcu. O njuni smrti kroži nekaj legend.

Cesarja, ki sta dopustila Vesoljno carstvo

V prispevku uporabljamo cesarsko štetje let. Leto 0 je začetek zlatega eona (v nadaljevanju ze) in dobe Svetovnega cesarstva, ki je obsegalo celotno edino znano celino Elem Jereda (Drugotnosti). V cesarstvu so živeli ljudje, vilinci, škratje in edamiti. Posebno vlogo so imeli vilinci, ki so se ponekod še vedno obnašali kot vladarji sveta.

Trije Valeriji so vladali v predzadnjem stoletju Svetovnega cesarstva. V njihovem času so se izoblikovale okoliščine, ki so v času Timeusa I in Timeusa II pripeljale do nastanka Mealkuda Sonoroda in kasneje še Vesoljnega carstva. Timeus I je bil ob nastopu krize prestar in je vse prepustil vilincem.

Šele proti koncu vladavine Timeusa II je Vesoljno carstvo postajalo vse agresivnejše. Vesoljni car / Meri je želela izpolniti obljubo – uničenje Svetovnega cesarstva zaradi smrti ljubeče matere Elene.

V tej kronologiji so zajeti vsi cesarji poznega cesarstva do nastanka Vesoljnega carstva. Za razumevanje dogodkov je potrebno pokukati okoli 100 let v preteklost, ko je izbruhnil prvi resnejši spor med vzhodom in zahodom.

Valerij II - vladal od 801 do 822 ze

Valerij je izvedel dokončno utrditev devetega zidu Wendenburga, za obrambo mesta je ustanovil dodaten prestolni zbor s sedmimi medrejami. Namestijo jih v obnovljenih delih obzidij super-prestolnice.

Leta 800 - 802 so naredili t.i. Veliki popis, ko so popisali vse svobodne prebivalce cesarstva. To je bil drugi in zadnji tako obširen popis prebivalcev cesarstva. Niso pa popisali sužnjev in nesvobodnih, niti orkov, goblinov ter kačjeglavcev.

Dopolnil je patent o prepovedi vstopa oborožene vojske v mesto, saj je po novem dovoljen poseg oborožene vojske v primeru vojnega stanja.

Vzhodni mešeli so se leta 811 povezali v Vzhodno alianso. Najprej so od cesarja zahtevali ukinitev vojnega davka, saj na vzhodu ni bilo niti ene cesarske medreje. Nenavadno je, ker je alianso sklical Arnar Sonorodski, nepomemben malahid Sonordske grofije. Cesar jih je brezpogojno zavrnil in Aliansa je zbrala vojsko. Leta 814 se je z bitko pri Ningeji začela prva notranja vojna v cesarstvu. Vzhodna aliansa jo je sicer izgubila, a se ni predala. Cesarske medreje so zasedle velik del Marke Gef Orssul in do pomladi 815 prišle pred obzidje prestolnice mešela Tarija Orssulskega. V veliki bitki pri obzidju Gef Orssula so združene medreje vzhoda popolnoma uničile 12 slabo pripravljenih in še slabše vodenih cesarskih medrej. Vzhodne vojske so hitro povrnile izgubljena ozemlja in se ustavile na vzhodni obali Vidala ob koncu vojne sezone 815.

Tedaj so v spor posegli vilinci s svojim Arbitražnim tribunalom. Vilinci so najprej odstranili vodjo upornikov Anrarja Sonorodskega in nekaj najbojevitejših mešelov ter pripravili sporazum med upornimi mabejami in Tronom. Valerij je sprva okleval, a so ga vilinska rešgeja, majordom in pomembni mešeli prepričali v podpis kompromisa.

Spomladi leta 816 je del zasebnih medrej vzhodnega plemstva postal formalno del cesarske vojske, a vojnega davka je bilo komaj kaj manj.

Vsaka medreja, določena za del cesarske vojske, je dobila tribunarija, ki ga je imenovala majordomova pisarna. Vloga tribunarija je bila predvsem protokolarna, šlo je za vprašanje časti. V praksi so tej vojski še naprej poveljevali mešeli in od njih imenovani mahibi.

Novi sonorodski malahid Urev III Sonorodski, sin odstavljenega Arnarja, je skrušeno prisegel večno zvestobo mešelu Ceodije.

Valerij je abdiciral leta 822 in umrl dve leti kasneje.

Valerij III - vladal od 822 do 851 ze)

Svojo vladavino je začel s konsolidacija sporazuma z vzhodom. A v letih 830, 831 in 832 so se izmenjale hude suše in poplave, kar je težišče pozornosti odmaknilo od vzhoda. Takrat je vzhodno od Viharnega gorstva izbruhnila epidemija posebej smrtonosne kričavke. Bolezen je spremljala tudi lakota, ki so jo povzročile obsežne poplave. Lakota in bolezen so zdesetkali prebivalstvo dežele med Viharnim gorstvom in Zahodno Aldeško marko, saj so izgubile 40 – 60% prebivalstva. Vzhodno plemstvo ni želelo pomagati prizadetim v bolezni in s tem se je še poglobila ločnica med vzhodom in  preostankom cesarstva.

Cesarska zakladnica se je zadolžila in največjim osrednjim deželam, v zameno za izravnavo, je dopustila trgovske koncesije. Leta 850 je v prizadetih deželah izbruhnila že gnojevka. Velika območja Allesie, Zahodne Akroške marke, zahod Vzhodne Akroške marke in Hallakhala so skoraj izumrla. Očitno je narava nakazovala bližajočo se končno usodo svetovne sile.

Valerij IV - vladal od 851 do 887 ze

Cesar je prizadete dežele oprostil plačila zemljine in glavarine. Zaradi uničujočih posledic bolezni sta bili precej prizadeti tudi škratji kraljestvi. Vilinci so se popolnoma umaknili za kasnejšo zgodovinsko mejo svojih kraljestev. Leta 880 je območja izven Mealkuda zapustil še nzadni vilinski lemik. Cesar je sredi leta 887 podlegel razjedi.

Timeus I - vladal od 887 do 906 ze

Timeus se je v zgodovino zapisal kot prvi cesar, ki je izgubil del cesarskih ozemelj. Leta 904 so se začele spremembe, ki so kasneje pripeljale do padca cesarstva.

Svečeništvo Ebem Mabemota je spretno prevzelo oblast v Sonorodskem otočju in 805 je nastal Mealkud Sonoroda z jakilom Darejem I Sonorodskim, zadnjim leceohom Tarafa. Že med kronanjem je izgnal cesarskega guvernerja. Hesed malahid Ceodije, mešel, ki je vladal tudi otočju Sonorode, ni ukrepal. Leta 906 je Darej brez boja svojemu mealkudu pripojil Ceodijo, ki je postala pomembna iztočnica za nadaljni bliskoviti naskok na celoten vzhod.

Dotedanji mešel Zev Ceod je postal tezgei (vazal) Mealkuda Sonoroda. Darej je hitro pridobil celoten vzhod in nastal je zametek tega, kar je kasneje postalo Vesoljno carstvo. Cesar ni ukrepal zaradi odpravljanja posledic katastrof na zahodu in skrbi za okrevanja. Umrl je leta 910.

Timeus II - vladal od 906 do 950 ze

Novi cesar je prestol prevzel od svojega očeta. Ni se odzval na mirno zasedbo Geof Orssula in Norogha. Leta 913 je brez boja izgubil še Handzar. Mealkud Sonoroda, novo vzhodno kraljestvo, nikoli ni uporabilo silo, saj je darej spretno izrabil tleče nezadovoljstvo z zahodom. PO vsaki zasedbi je vedno sledila krepitev trgovskih vezi.

Ko je leta 922 nastopil basilea, Vesoljni car in razglasil Vesoljno carstvo, ni nihče vedel, kdo se dejansko skriva pod tem imenom. Vesoljni car ni potoval, vsaj ne javno, ni se kazal, vladal je preko svojih meašik, Damejahov Marise in Elise.

Timeus se je sprva upiral agresivnejši politiki, saj ni hotel posegati v trgovino med vzhodom svojega cesarstva in Vesoljnim carstvom. Ni hotel ogroziti šibkega okrevanja zahoda, ki se še vedno ni izvilo iz posledic katastrof prejšnjega stoletja.

Vilinci so pritiskali na cesarja, naj vojaško ukrepa proti vzhodnemu kraljestvu. Šele po nekaj letih je s stisnjenimi zobmi in brez prave volje ukazal okrepitev in dopolnitev trdnjav na prelazih na gorski verigi Ghull. Težko prehodna gorska veriga od severa proti jugu je postala meja med velikima cesarstvoma Drugotnosti. Vzhod se je odzval na vojaško krepitev nove meje.

Mnogi mešeli so postajali vse bolj nezadovoljni, ko je Vesoljno carstvo začelo z agresivnejšim nastopanjem. Zapleten sistem uveljavitve vojnega stanja je onemogočal odločnejše odgovore na vse močnejše izzive vzhoda.

Kljub občasnim napetostim ni prišlo do obsežnejših spopadov, a trgovina je začela upadati. Pomembno zavoro trgovini je predstavljal vse manjši izvoz iz vzhoda na zahod, kajti Vesoljno carstvo je vse vire osredotočilo v oboroževanje. Nekaj let pred Timeusovo smrtjo so se pojavile velike in urejene vojne enote orkov, kačjeglavcev in goblinov. Pojavile so se tudi večje jate tzevogov, ki so obvladovale nebo nad gorstvom Ghull in naganjale strah v kosti cesarskim posadkam. Postalo je očitno, da se vzhod pripravlja na veliko vojno.

Timeus je umrl leta 950 nasledniku Valeriju V prepustil zapleten položaj.

Začelo se je zadnjega pol stoletja Svetovnega cesarstva.